Skala 1: 
Zalgowany jako:
anonim
Zawartość Mapy
Wyświetl teraz
 • Zagrożenie podtopieniem˅
 • Mapa podstawowa˅
  • Dane topograficzne˅
   • Miejscowości˅
   • Obszar gminy˅
   • Wody˅
   • Rzeki i kanały˅
   • Tereny zadrzewione˅
   • Uprawy i łąki˅
   • Ogrody i sady˅
   • Tereny zurbanizowane˅
   • Budynki mieszk. (gm. Police)˅
   • Budynki niemiesz. (gm. Police)˅
   • Tereny utwardzone˅
   • Budynki (poza gm. Police)˅
   • Kolej ˅
   • Tramwaje˅
   • Drogi˅
  • Baza adresowa˅
   • Osie ulic˅
   • Punkty adresowe˅
  • TŁO˅
   • tło 100 000˅
   • tło 25 000˅
 • Miejscowe plany zagospodarowania˅
  • Przeznaczenie terenów w planach˅
  • Tło mapy przeznaczeń w mpzp˅
 • Rysunki - planowanie przestrzenne˅
  • Rysunki studium˅
   • Studium 2003 - nieaktualne˅
   • Studium 2015˅
  • Granice planów˅
  • Rysunki planów˅
   • 1998 - 328 - asfaltowa˅
    • 1998_328_asfaltowa_zal_1˅
   • 2001 - 272 - zachód˅
    • 2001_272_zachod_zal_1˅
    • 2001_272_zachod_zal_10˅
    • 2001_272_zachod_zal_11˅
    • 2001_272_zachod_zal_12˅
    • 2001_272_zachod_zal_13˅
    • 2001_272_zachod_zal_14˅
    • 2001_272_zachod_zal_2˅
    • 2001_272_zachod_zal_3˅
    • 2001_272_zachod_zal_4˅
    • 2001_272_zachod_zal_5˅
    • 2001_272_zachod_zal_6˅
    • 2001_272_zachod_zal_7˅
    • 2001_272_zachod_zal_8˅
    • 2001_272_zachod_zal_9˅
   • 2001 - 301 - wschod˅
    • 2001_301_wschod_zal_1˅
    • 2001_301_wschod_zal_2˅
    • 2001_301_wschod_zal_3˅
    • 2001_301_wschod_zal_4˅
    • 2001_301_wschod_zal_5˅
    • 2001_301_wschod_zal_6˅
    • 2001_301_wschod_zal_7˅
    • 2001_301_wschod_zal_8˅
    • 2001_301_wschod_zal_9˅
   • 2001 - 328 - sierakowo˅
    • 2001_328_sierakowo_zal_1˅
    • 2001_328_sierakowo_zal_2˅
    • 2001_328_sierakowo_zal_3˅
    • 2001_328_sierakowo_zal_4˅
   • 2001 - 340 - trzeszczyn˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_1˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_10˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_11˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_12˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_13˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_14˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_15˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_16˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_17˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_18˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_19˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_2˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_20˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_21˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_22˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_3˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_4˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_5˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_6˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_7˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_8˅
    • 2001_340_trzeszczyn_zal_9˅
   • 2001 - 345 - trzebiez˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_1˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_10˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_11˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_12˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_13_14˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_15˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_16˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_17_18˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_2_3˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_4˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_5˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_6˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_7˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_8˅
    • 2001_345_trzebiez_zal_9˅
   • 2001 - 346 - pilchowo˅
    • 2001_346_pilchowo_zal_1˅
    • 2001_346_pilchowo_zal_2˅
    • 2001_346_pilchowo_zal_3˅
    • 2001_346_pilchowo_zal_4˅
   • 2002 - 400 - siedlecka˅
    • 2002_400_siedlecka_zal_1˅
   • 2003 - 106 - gaz˅
    • 2003_106_gaz_zal_1˅
    • 2003_106_gaz_zal_10˅
    • 2003_106_gaz_zal_11˅
    • 2003_106_gaz_zal_12˅
    • 2003_106_gaz_zal_13˅
    • 2003_106_gaz_zal_14˅
    • 2003_106_gaz_zal_15˅
    • 2003_106_gaz_zal_16˅
    • 2003_106_gaz_zal_17˅
    • 2003_106_gaz_zal_18˅
    • 2003_106_gaz_zal_19˅
    • 2003_106_gaz_zal_2˅
    • 2003_106_gaz_zal_3˅
    • 2003_106_gaz_zal_4˅
    • 2003_106_gaz_zal_5˅
    • 2003_106_gaz_zal_6˅
    • 2003_106_gaz_zal_7˅
    • 2003_106_gaz_zal_8˅
    • 2003_106_gaz_zal_9˅
   • 2003 - 119 - chodkiewicza˅
    • 2003_119_chodkiewicza_zal_1˅
   • 2003 - 124 - mijanka˅
    • 2003_124_mijanka_zal_1-1˅
    • 2003_124_mijanka_zal_1-2˅
    • 2003_124_mijanka_zal_2˅
   • 2003 - 125 - debostrow˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-1˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-10˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-11˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-2˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-3˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-4˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-5˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-6˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-7˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-8˅
    • 2003_125_debostrow_zal_1-9˅
    • 2003_125_debostrow_zal_2-12˅
    • 2003_125_debostrow_zal_3-A˅
    • 2003_125_debostrow_zal_3-B˅
    • 2003_125_debostrow_zal_3-C˅
    • 2003_125_debostrow_zal_3-D˅
    • 2003_125_debostrow_zal_3-E˅
   • 2003 - 127 - jasienica˅
    • 2003_127_jasienica_zal_1˅
    • 2003_127_jasienica_zal_2˅
    • 2003_127_jasienica_zal_3˅
    • 2003_127_jasienica_zal_4˅
    • 2003_127_jasienica_zal_5˅
   • 2003 - 77 - kemipol˅
    • 2003_77_kemipol_zal_1˅
   • 2003 - 85 - stare police˅
    • 2003_85_stare_police_zal_1˅
   • 2003 - 86 - palmowa˅
    • 2003_86_palmowa_zal_1˅
   • 2005 - 286 - wyszynskiego˅
    • 2005_286_wyszynskiego_zal_1˅
   • 2006 - 349 - komunalna˅
    • 2006_349_komunalna_zal_1˅
    • 2006_349_komunalna_zal_2˅
    • 2006_349_komunalna_zal_3˅
    • 2006_349_komunalna_zal_4˅
    • 2006_349_komunalna_zal_5˅
    • 2006_349_komunalna_zal_6˅
    • 2006_349_komunalna_zal_7˅
    • 2006_349_komunalna_zal_8˅
   • 2006 - 360 - przesocin˅
    • 2006_360_przesocin_zal_1˅
    • 2006_360_przesocin_zal_10˅
    • 2006_360_przesocin_zal_11˅
    • 2006_360_przesocin_zal_12˅
    • 2006_360_przesocin_zal_13˅
    • 2006_360_przesocin_zal_14˅
    • 2006_360_przesocin_zal_2˅
    • 2006_360_przesocin_zal_3˅
    • 2006_360_przesocin_zal_4˅
    • 2006_360_przesocin_zal_5˅
    • 2006_360_przesocin_zal_6˅
    • 2006_360_przesocin_zal_7˅
    • 2006_360_przesocin_zal_8˅
    • 2006_360_przesocin_zal_9˅
   • 2006 - 361 - zaklady˅
    • 2006_361_zaklady_zal_1˅
    • 2006_361_zaklady_zal_10˅
    • 2006_361_zaklady_zal_11˅
    • 2006_361_zaklady_zal_12˅
    • 2006_361_zaklady_zal_13˅
    • 2006_361_zaklady_zal_14˅
    • 2006_361_zaklady_zal_2˅
    • 2006_361_zaklady_zal_3˅
    • 2006_361_zaklady_zal_4˅
    • 2006_361_zaklady_zal_5˅
    • 2006_361_zaklady_zal_6˅
    • 2006_361_zaklady_zal_7˅
    • 2006_361_zaklady_zal_8˅
    • 2006_361_zaklady_zal_9˅
   • 2007 - 31 - pilchowo II˅
    • 2007_31_pilchowo_II_zal_1˅
    • 2007_31_pilchowo_II_zal_2˅
    • 2007_31_pilchowo_II_zal_3˅
    • 2007_31_pilchowo_II_zal_4-1˅
    • 2007_31_pilchowo_II_zal_4-2˅
    • 2007_31_pilchowo_II_zal_5˅
   • 2008 - 165 - kresowa kol˅
    • 2008_165_kresowa_kol_zal_1˅
    • 2008_165_kresowa_kol_zal_2˅
    • 2008_165_kresowa_kol_zal_3˅
    • 2008_165_kresowa_kol_zal_4˅
    • 2008_165_kresowa_kol_zal_5˅
    • 2008_165_kresowa_kol_zal_6˅
   • 2008 - 239 - stara fabryka˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_1˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_10˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_11˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_12˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_13˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_14˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_15˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_16˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_17˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_18˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_2˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_3˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_4˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_5˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_6˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_7˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_8˅
    • 2008_239_stara_fabryka_zal_9˅
   • 2009 - 304 - port II˅
    • 2009_304_port_II_zal_1˅
    • 2009_304_port_II_zal_2˅
    • 2009_304_port_II_zal_3˅
   • 2010 - 19 - miasto i gmina˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_1˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_10˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_11˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_12˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_13˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_14˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_15˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_16˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_17˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_18˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_19˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_2˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_20˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_21˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_22˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_23˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_24˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_25˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_3˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_4˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_5˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_6˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_7˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_8˅
    • 2010_19_miasto_i_gmina_ark_9˅
   • 2010 - 409 - tatynia˅
    • 2010_409_tatynia_zal_1˅
    • 2010_409_tatynia_zal_2˅
    • 2010_409_tatynia_zal_3˅
    • 2010_409_tatynia_zal_4˅
   • 2010 - 441 - przy ujeciu˅
    • 2010_441_przy_ujeciu˅
   • 2010 - 442 - trzebiez marina˅
    • 2010_442_trzebiez_marina_ark_1˅
    • 2010_442_trzebiez_marina_ark_2˅
    • 2010_442_trzebiez_marina_ark_3˅
    • 2010_442_trzebiez_marina_ark_4˅
   • 2011 - 82 - Port I˅
    • 2011_82_Port_I_zal_1˅
    • 2011_82_Port_I_zal_2˅
    • 2011_82_Port_I_zal_3˅
    • 2011_82_Port_I_zal_4˅
   • 2012- 144 -Tanowo˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_1˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_10˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_11˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_12˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_13˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_14˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_15˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_16˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_16a˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_17˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_18˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_19˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_2˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_20˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_21˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_22˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_23˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_24˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_25˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_26˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_27˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_28˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_29˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_3˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_30˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_31˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_32˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_33˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_34˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_35˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_4˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_5˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_6˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_7˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_8˅
    • 2012_144_Tanowo_zal_9˅
   • 2014 - 329 - DUN˅
    • 2014_329_dun_zal_1_1˅
    • 2014_329_dun_zal_1_2a˅
    • 2014_329_dun_zal_1_2b˅
    • 2014_329_dun_zal_1_3a˅
    • 2014_329_dun_zał_1_3b˅
    • 2014_329_dun_zał_1_4a˅
    • 2014_329_dun_zał_1_4b˅
    • 2014_329_dun_zał_1_4c˅
    • 2014_329_dun_zał_1_5a˅
    • 2014_329_dun_zał_1_5b˅
    • 2014_329_dun_zał_1_6˅
    • 2014_329_dun_zał_1_7˅
    • 2014_329_dun_zał_1_8a˅
    • 2014_329_dun_zał_1_8b˅
   • 2015 - 100 - miasto i gmina˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_1˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_2˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_3˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_4˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_5˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_6˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_7˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_8˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_9˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_10˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_11˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_12˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_13˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_14˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_15˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_16˅
    • 2015_100_miasto_i_gmina_zal_17˅
   • 2016_168_zmiana_siedlice˅
    • 2016_168_zmiana_siedlice_1˅
    • 2016_168_zmiana_siedlice_2˅
    • 2016_168_zmiana_siedlice_3˅
    • 2016_168_zmiana_siedlice_4˅
 • Działki˅
  • działki˅
  • numery˅
 • Ortofotomapy˅
  • Ortofotomapa 2013˅
  • Ortofotomapa 2011˅
  • Ortofotomapa 2007˅
  • Ortofotomapa 2002 - miasto˅
  • Ortofotomapa 2002˅
 • Mapy historyczne˅
  • Pomorze 1934˅
  • Rejon Szczecina 1911˅
  • Police centrum 1930˅
  • Ujście Odry (1) 1904 ˅
  • Ujście Odry (2) 1904˅
  • Rejon Polic 1886˅
 • Inwestycje gminne˅
  • grunty gminne˅
  • Inwestycje w realizacji˅
   • sieci˅
   • pozostałe˅
  • Inwestycje zakończone˅
   • pozostałe˅
   • sieci˅
  • koncepcja ścieżek rowerowych˅
  • Gminne oferty inwestycyjne˅
 • MAPY dodatkowe˅
  • Model terenu˅
  • Mapa topograficzna 1:50000˅
  • Mapa VMAP L2˅
 • Obszary przyrodnicze (NATURA 2000)˅
  • Parki Narodowe˅
  • Rezerwaty przyrody˅
  • Parki Krajobrazowe (w weryfikacji)˅
  • OSO Natura 2000˅
  • SOO Natura 2000˅
 • Zdarzenia drogowe (tylko powiat policki)˅
  • 2013˅
   • Wypadki drogowe 2013˅
   • Kolizje drogowe 2013˅
  • 2012˅
   • Wypadki drogowe 2012˅
   • Kolizje drogowe 2012˅
  • 2011˅
   • Wypadki drogowe 2011˅
   • Kolizje drogowe 2011˅
 • Różne dane z terenu Gminy Police˅
  • Cmentarze polickie˅
   • kwatery cmentarne˅
   • mapa cmentarza˅
   • teren cmentarza˅
   • drogi na cmentarzu˅
   • Zmarli˅
  • Obiekty użyteczności publicznej˅
   • Gimnazja˅
   • Przedszkola publ.˅
   • Szkoły Podstawowe˅
   • Szkoły niepubl.˅
   • Przedszkola niepubl.˅
   • Żłobki˅
   • Szpital˅
   • Ośrodki zdrowia˅
   • Gabinety lekarskie˅
   • Apteki˅
   • Planowane imprezy˅
   • Punkty usługowe˅
   • Sklepy˅
   • Poczty˅
   • Banki˅
   • Bankomaty˅
   • Walory turystyczne i kulturowe˅
   • Pozwolenia na imprezy masowe˅
   • Urzędy i instytucje˅
   • Stacje paliw˅
  • Komunikacja miejska˅
   • wszystkie linie autobusowe˅
   • 101˅
   • 102˅
   • 103˅
   • 106˅
   • 107˅
   • 109˅
   • 110˅
   • 111˅
  • zbiórki zużytych baterii˅
  • Moderacja˅
   • Obiekty dodatkowe POI˅
   • Zgłoszenia˅
  • Obiekty cenne kulturowo˅
  • Wybory parlamentarne 2011˅
   • Wyniki poszczególnych partii˅
    • frekwencja˅
    • Nowa Prawica˅
    • PIS˅
    • PJN˅
    • PO˅
    • Prawica˅
    • PSL˅
    • Ruch Palikota˅
    • SLD˅
   • Obwody głosowania˅
   • Siedziby lokali wyborczych˅
 • Ewidencja gruntów (WMS: powiat policki)˅
  • Obręby˅
  • Gminy˅
  • Granice działek˅
  • Numery działek˅
  • Klasoużytki˅
  • Budynki˅
  • Użytkowanie terenu wg EGiB˅
 • Gmina Pasewalk˅
  • de. Obszary przyrodnicze˅
  • de. Budynki˅
  • de. Drogi˅
  • de. Granice działek˅
  • de. Granice obrębów˅
  • de. Kolej˅
  • de. Użytkowanie terenu˅
Wybrane obiekty
 • Mapa podstawowa(0)
  • Baza adresowa(0)
   • Punkty adresowe(0)
   • Osie ulic(0)
 • Miejscowe plany zagospodarowania(0)
  • Przeznaczenie terenów w planach(0)
 • Rysunki - planowanie przestrzenne(0)
  • Granice planów(0)
 • Działki(0)
  • działki(0)
 • Inwestycje gminne(0)
  • Inwestycje zakończone(0)
   • sieci(0)
   • pozostałe(0)
  • Inwestycje w realizacji(0)
   • sieci(0)
   • pozostałe(0)
  • koncepcja ścieżek rowerowych(0)
  • Gminne oferty inwestycyjne(0)
 • Różne dane z terenu Gminy Police(0)
  • Cmentarze polickie(0)
   • Zmarli(0)
  • Obiekty użyteczności publicznej(0)
   • Gimnazja(0)
   • Szpital(0)
   • Punkty usługowe(0)
   • Bankomaty(0)
   • Urzędy i instytucje(0)
  • Komunikacja miejska(0)
   • 101(0)
   • 102(0)
   • 103(0)
   • 106(0)
   • 107(0)
   • 109(0)
   • 110(0)
   • 111(0)
  • Moderacja(0)
   • Obiekty dodatkowe POI(0)
   • Zgłoszenia(0)
  • Obiekty cenne kulturowo(0)
  • Wybory parlamentarne 2011(0)
   • Obwody głosowania(0)
   • Siedziby lokali wyborczych(0)
Zwiń
Ładowanie danych
Zwiń
Liczba odwiedzin: 243900
1:500 000
1:200 000
1:100 000
1:75000
1:50 000
1:25 000
1:10 000
1:5000
1:2000
1:1000
1:500
1:200
Minimapa
Pomiar
Legenda
Wyszukiwanie
Szukaj
 • Wszystkie warstwy POKAŻ
  • Mapa podstawowa POKAŻ
   • Baza adresowa POKAŻ
    • Punkty adresowe POKAŻ
    • Osie ulic POKAŻ
  • Rysunki - planowanie przestrzenne POKAŻ
   • Granice planów POKAŻ
  • Miejscowe plany zagospodarowania POKAŻ
   • Przeznaczenie terenów w planach POKAŻ
  • Działki POKAŻ
   • działki POKAŻ
  • Inwestycje gminne POKAŻ
   • Inwestycje zakończone POKAŻ
    • pozostałe POKAŻ
    • sieci POKAŻ
   • Inwestycje w realizacji POKAŻ
    • sieci POKAŻ
    • pozostałe POKAŻ
   • Gminne oferty inwestycyjne POKAŻ
  • Różne dane z terenu Gminy Police POKAŻ
   • Cmentarze polickie POKAŻ
    • Zmarli POKAŻ
   • Obiekty użyteczności publicznej POKAŻ
    • Bankomaty POKAŻ
    • Urzędy i instytucje POKAŻ
   • Moderacja POKAŻ
    • Obiekty dodatkowe POI POKAŻ
    • Zgłoszenia POKAŻ
   • Obiekty cenne kulturowo POKAŻ
   • Wybory parlamentarne 2011 POKAŻ
    • Obwody głosowania POKAŻ
    • Siedziby lokali wyborczych POKAŻ
Analizy topologiczne
Znajdź obiekty, które:
Opis analizy:
Obiekty referencyjneBrak obiektów
Rozmiar bufora:metrów
Analiza na warstwach:
 • Różne dane z terenu Gminy Police˅
  • Obiekty użyteczności publicznej˅
   • Bankomaty˅
   • Urzędy i instytucje˅
  • Obiekty cenne kulturowo˅
  • Wybory parlamentarne 2011˅
   • Obwody głosowania˅
   • Siedziby lokali wyborczych˅
  • Moderacja˅
   • Obiekty dodatkowe POI˅
   • Zgłoszenia˅
  • Cmentarze polickie˅
   • Zmarli˅
 • Rysunki - planowanie przestrzenne˅
  • Granice planów˅
 • Działki˅
  • działki˅
 • Mapa podstawowa˅
  • Baza adresowa˅
   • Punkty adresowe˅
   • Osie ulic˅
 • Miejscowe plany zagospodarowania˅
  • Przeznaczenie terenów w planach˅
 • Inwestycje gminne˅
  • Gminne oferty inwestycyjne˅
  • Inwestycje zakończone˅
   • pozostałe˅
   • sieci˅
  • Inwestycje w realizacji˅
   • sieci˅
   • pozostałe˅
Wykonaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Warstwy dostępne do wyszukiwania:
Dodaj następny warunek.
Wyczyść
Szukaj
Dodawanie/edycja obiektu
 
Obszar
Linia
Punkt
Wyczyść
3. Wypełnij atrybuty obiektu
4. Dodaj plik załącznika. : max 4 MB
Zapisz plik
Odśwież
Zapisz
Eksport atrybutów
Format plikuFormat pliku programu Microsoft Excel 2007 (starsze wersje nie obsługują tego formatu). Różne typy obiektów zostaną zapisane na osobnych kartach.
Zapisz
Wydruk
Rozmiar papieru:Skala:Poziomo:
Drukuj
Link do mapy