Umowy w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego w Policach

Identyfikator CRU Kontrahent Przedmiot umowy Dysponent Wartość umowy Termin zawarcia Termin realizacji Treść umowy
3262/2019 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanym w m. Police ul. Batorego dz. 2037/36 do sieci ENEA (moc 4kW na napięciu 0,4kV) (SKM) Wydział TI 323,69 30.09.2019 30.04.2020
3263/2019 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanym w m. Police ul. Józefa Piłsudskiego dz. 2652/1 do sieci ENEA (moc 4kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 323,69 30.09.2019 30.04.2020
3264/2019 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie szafki oświetleniowej zlokalizowanym w m. Police, ul Batorego dz. 2037/36 do sieci ENEA (moc 12kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 971,06 30.09.2019 30.04.2020
3269/2019 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie szafki oświetleniowej zlokalizowanym w m. Police, ul Siedlecka dz. 2274/6 do sieci ENEA (moc 12kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 971,06 30.09.2019 20.04.2020
3270/2019 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie szafki oświetleniowej zlokalizowanym w m. Police, ul Józefa Piłsudskiego dz. 2652/1 do sieci ENEA (moc 12kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 971,06 30.09.2019 20.04.2020
3271/2019 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanym w m. Police ul. Siedlecka dz. 2274/6 do sieci ENEA (moc 5kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 404,61 30.09.2019 20.04.2020
3284/2019 Stowarzyszenie Velo Club Szczecin dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Zachodniopomorski Puchar MTB Police 2019" Wydział OK 3000,00 03.09.2019 01.10.2019
3282/2019 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na wyłapanie i przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 1620,00 02.09.2019 15.09.2019
3283/2019 Klub Piłkarski "Chemik Police" dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej" Wydział OK 200000,00 30.08.2019 31.12.2019
3276/2019 ASG-EUPOS - GUGIK opłata za usługę udostępnienia danych korekcyjnych do pomiarów RKT GPS Wydział OR 25,20 28.08.2019 03.09.2019
3280/2019 ELTE Spółka z o.o. ul. Warcisława 5B Kołbacz Zakup worków i rękawic do wykorzystania w trakcie akcji edukacyjnej- SPRZĄTANIE Świata-Polska 2019 Wydział OŚ 2426,36 26.08.2019 13.09.2019
3281/2019 ELTE Spółka z o.o. ul. Warcisława 5b Kołbacz Zakup worków i rękawic do wykorzystania w tracie akcji "Ratujmy Kasztanowce" Wydział OŚ 1400,48 26.08.2019 27.09.2019
3273/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej " Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów z terenu wyspy Polickie Łąki Wydział OŚ 2860,92 19.08.2019 03.09.2019
3266/2019 PROMIT Robert Mituta, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap IV" - odcinek po nasypie kolejowym Wydział TI 17712,00 09.08.2019 26.11.2019
3268/2019 Pracownia Projektowa Maciej Sochanowski, ul. Św. Ducha 58/10, Szczecin Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dojścia/dojazdu do przystanku kolejowego Szczecin Skolwin Północny w ramach Budowy infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Wydział TI 50000,00 09.08.2019 09.04.2020
3265/2019 MMA Marta Miller Architekci, ul. Kazimierza Królewicza 2i/24, Szczecin Opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach Wydział TI 157759,80 08.08.2019 08.11.2019
3278/2019 OCTACOM Sp. z o.o. Zakup UPSa APC Smart 750VA LCD RM RM 2U 230V with SmartConnect Wydział OR 2050,17 05.08.2019 26.09.2019
3261/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego Udzielenie i obsługa kredytu złotowego na pokrycie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wydział FN 02.08.2019 31.12.2020
3279/2019 Eko 24 Barbara Plewko Demontaż i utylizacja wyrobów z azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Police. Wydział GO 10839,74 01.08.2019 15.10.2019
3260/2019 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, ul. Robotnicza 22/2, 72-010 Police Likwidacja kolizji istniejącego zasilania pawilonu handlowego zlokalizowanego na Placu Chrobrego w Policach z planowanymi robotami drogowymi realizowanymi w ramach Budowy węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach Wydział TI 1000,00 24.07.2019 29.07.2019
3259/2019 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, ul. Wiśniowa 11, 72-010 Police Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach Wydział TI 25900,00 22.07.2019 30.11.2019
3256/2019 M.D.M Pracownia Projektowa Mirosława Danuta Markowska, ul. Botaniczna 48, 70-786 Szczecin Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach Wydział TI 54833,40 19.07.2019 13.09.2019
3274/2019 ASG-EUPOS - GUGIK usługa RTK do pomiarów GPS na 1 tydziń Wydział OR 25,20 19.07.2019 26.07.2019
3255/2019 IZOTERMA S.C. Bogumiła Szwajlik w spadku i Dymitr Szwajlik, ul. Ofiar Oświęcimia 8/17, Szczecin Budowa przyłącza wodociągowego dla gminnego budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach - wykonanie prac projektowych i robót remontowo-budowlanych Wydział TI 49200,00 15.07.2019 30.09.2019
3275/2019 Fundacja Aktywne Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Maraton MTB 2019" Wydział OK 10000,00 12.07.2019 22.09.2019
3272/2019 ASG-EUPOS - GUGIK opłata za usługę udostępnienia danych korekcyjnych do pomiarów RKT GPS Wydział OR 25,20 11.07.2019 17.07.2019
3254/2019 DROVIA Bogdan Bloch, ul. Grafitowa 45/4, 72-006 Mierzyn Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap III /odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej 114 do ul. Brzozowej/ Wydział TI 27232,20 10.07.2019 20.12.2019
3277/2019 Chmielewski, J. Chmielewska Spolka Jawna zakup serwera backup QNAP TS-431XeU-8G Wydział OR 2698,86 10.07.2019 23.07.2019
3251/2019 Kod-a Architekt Edyta Waszak, ul.Orła Bielika 2, Pilchowo, 72-004 Tanowo Opracowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego w Policach Wydział TI 123000,00 05.07.2019 20.12.2019
3248/2019 Dariusz Pękala Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe PEKBUD Resko ul. M. Buczka 7 Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach" Wydział TI 32794,89 02.07.2019 31.08.2019
3252/2019 STRABAG Sp. z o.o., ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach Wydział TI 2150589,68 02.07.2019 31.10.2019
3253/2019 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, 72-010 Police Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych Wydział TI 97812,91 02.07.2019 31.08.2019
3242/2019 Przedsiębiorstwo Użytecznosci Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na wywóz porzuconych odpadów przy ul. Polnej w Policach. Wydział OŚ 2864,16 29.06.2019 17.06.2019
3258/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net S.A. realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych Wydział GO 3432000,00 27.06.2019 31.12.2019
3249/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET, ul. Tanowska 8, 72-010 Police Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap IV /odcinek biegnący po nasypie nieczynnej linii kolejowej PKP od ul. Brzozowej w m. Trzebież/ Wydział TI 520000,00 26.06.2019 26.11.2019
3250/2019 Lupar Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących Wydział OŚ 1040,00 24.06.2019 04.07.2019
3245/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Budowa dróg rowerowych w Policach" - ul. Roweckiego, etap III Wydział TI 1390000,00 11.06.2019 11.05.2020
3203/2019 Państowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Trzebież, zalesie 1, 72-004 Tanowo Dzierżawa gruntów o pow. 0,0800 ha w celu budowy i utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem po uzyskaniu decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej Wydział TI 319,16 06.06.2019
3240/2019 ASG-EUPOS - GUGIK opłata za usługę udostępnienia danych korekcyjnych do pomiarów RKT GPS Wydział OR 25,20 06.06.2019 12.06.2019
3244/2019 Contra Andrzej Wielowski Zlecenie naprawy klucza do samochodu służbowego. Wydział OŚ 40,00 05.06.2019 21.06.2019
3234/2019 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil, Niekłończyca 34d, gm. Police Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" przy ul. Piaskowej 97 w Policach Wydział TI 8040,00 30.05.2019 08.07.2019
3233/2019 PROMIT Robert Mituta, ul.Frezjowa 47, 72-003 Dobra Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap IV /odcinek od ul. Spacerowej do wjazdu na teren portu/ Wydział TI 8856,00 29.05.2019 19.07.2019
3243/2019 Lupar Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie w sprawie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 850,00 29.05.2019 10.06.2019
3241/2019 Borger Wolf Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police Wydział OŚ 2430,00 28.05.2019 31.12.2019
3246/2019 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Tytan" Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego "XXXI Ogólnopolski Bieg Uliczny 15 Policka" Wydział OK 4000,00 27.05.2019 30.06.2019
3247/2019 Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej w Szczecinie dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. : "Pieśń Bielika. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego regionu" Wydział OK 9700,00 27.05.2019 06.12.2019
3231/2019 Przedsiębiorstwo Budowlane "BIS" Sp. z o.o., ul. Stołczyńska 178, 71-873 Szczecin Przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana skorodowanych przyłączy wodociągowych oraz zabezpieczenie kabla światłowodowego w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa w Policach" Wydział TI 34764,09 24.05.2019 14.06.2019
3230/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Przebudowa placu zabaw świetlicy wiejskiej w Pilchowie w ramach zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw dla dzieci w m. Pilchowo" Wydział TI 74775,08 22.05.2019 30.09.2019
3227/2019 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, ul. Piłsudskiego 36/18 w Policach Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy rozbudowie budynku garażowego o pomieszczenie magazynowe wykonywane w ramach inwestycji pn.; "Przebudowa remizy OSP w Tanowie" Wydział TI 4920,00 20.05.2019 31.07.2019
3228/2019 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, Police Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia pomieszczeń OSP w Tanowie w ramach zadania "Przebudowa remizy OSP w Tanowie" Wydział TI 60000,00 20.05.2019 31.07.2019
3235/2019 Stowarzyszenie Polickie Amazonki Realizacja zadania publicznego pt. "Hydrokinezyterapia" Wydział OR 3600,00 20.05.2019 31.12.2019
3236/2019 Joanna Tyszkiewicz Wywieszenie zawiadomień o wyborach dla mieszkańców z terenu Osiedla nr 7 w Policach oraz Osiedla nr 2 w Policach Wydział OR 800,00 09.05.2019 14.05.2019
3224/2019 QUANDER Przemysłąw Wojtkowiak, ul. Sosnowe Zacisze 6, 62-070 Dąbrowa Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w szkole filialnej w Pilchowie Wydział TI 12152,40 08.05.2019 31.05.2019
3229/2019 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddzial w Policach Umowa dotacji na powierzenie zadania ochrona zwierząt. Wydział OŚ 32000,00 29.04.2019 16.12.2019
3232/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa "Postoju Leśnego" przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy Wydział TI 423774,20 26.04.2019 30.09.2019
3257/2019 Kazar Polska Sp. z o.o. naprawa uszkodzonego zamka w urządzeniu do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów - MPE Wydział GO 551,04 26.04.2019 10.05.2019
3225/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zamówienie na zakup opon do samochodu służbowego. Wydział OŚ 1129,80 25.04.2019 30.05.2019
3226/2019 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Wykonanie naprawy tylnych drzwi w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 160,00 25.04.2019 24.05.2019
3206/2019 GRAFIT Mikołaj Heigel, ul. Władysława Stanisława Reymonta 23g, 71-276 Szczecin Wykonanie koncepcji architektonicznej Rewitalizacji placu położonego przy ul. Roweckiego i I-go Maja w Policach Wydział TI ,00 24.04.2019 22.05.2019
3207/2019 MMA Marta Miller Architekci, ul. Kazimierza Królewicza 2i/24, 71-552 Szczecin Wykonanie koncepcji architektonicznej Rewitalizacji placu położonego przy ul. Roweckiego i I-go Maja w Policach Wydział TI 2460,00 24.04.2019 22.05.2019
3208/2019 NOKO Studio Dominika Nowak, ul. Niemierzyńska 29B/28, 71-436 Szczecin Wykonanie koncepcji architektonicznej Rewitalizacji placu położonego przy ul. Roweckiego i I-go Maja w Policach Wydział TI 2460,00 24.04.2019 22.05.2019
3209/2019 Tomasz Małachowicz, ul. Hubaczyków 10/44, 76-200 Słupsk Wykonanie koncepcji architektonicznej Rewitalizacji placu położonego przy ul. Roweckiego i I-go Maja w Policach Wydział TI 2460,00 24.04.2019 22.05.2019
3198/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap IV /odcinek od ul. Spacerowej do wjazdu na teren portu/ Wydział TI 545000,00 19.04.2019 19.07.2019
3217/2019 MBI Biuro Inżynierskie Łukasz Mężydło ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem parkowym od ul. Chodkiewicza do cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach Wydział TI 31242,00 19.04.2019 29.10.2019
3218/2019 Bożena Szwebel, ul. Wkrzańska 90, 72-020 Trzebież Wykonanie opisu taksacyjnego drzewostanu na potrzeby zadania Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach Wydział TI 700,00 19.04.2019 06.05.2019
3220/2019 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących. Wydział OŚ 1270,00 19.04.2019 30.04.2019
3215/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym Orlik w Tanowie - etap II" Wydział TI 87500,00 17.04.2019 30.09.2019
3222/2019 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil, Niekłończyca 34d, gm. Police Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Uniemyślu Wydział TI 9840,00 15.04.2019 13.05.2019
3205/2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chemik" w Policach przy ul. Stefana Roweckiego 42 Wspólna realizacja zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja placu położonego przy ul. Roweckiego i 1-go Maja w Policach w zakresie opracowania dokumentacji projektowej Wydział TI ,00 12.04.2019 31.12.2019
3219/2019 RIPARIA Piotr Siuda Realizacja zdania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji dendroflory rosnącej na działce o nr ewid. 3304/2 z obrębu Nr 7 Police Wydział OŚ 1476,00 12.04.2019 30.04.2019
3221/2019 STERLIEX DDD Paweł Pagacz Wilkowice ul. Nad Wilkówką 30 "Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police" Wydział OŚ 25477,50 10.04.2019 31.08.2019
3202/2019 PROMIT Robert Mituta, ul.Frezjowa 47, 72-003 Dobra Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego Budowa drogi rowerowej w kierunku miejscowości Trzebież - odcinek biegnący po trasie nasypu nieczynnej linii kolejowej PKP Wydział TI 2460,00 09.04.2019 26.04.2019
3201/2019 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, Police Rozbudowa budynku garażowego o pomieszczenie magazynowe w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa remizy OSP w Tanowie Wydział TI 260900,00 08.04.2019 31.07.2019
3204/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Realizacja zadania polegająca na wykonaniu nasadzeń zastępczych 63 sztuk drzew. Wydział OŚ 52000,00 05.04.2019 25.04.2019
3216/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Przebudowa wjazdu wraz z niezbędną infrastrukturą terenie Szkoły Podstawowej w Trzebieży w ramach zadania" Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży" Wydział TI 215000,00 05.04.2019 20.08.2019
3223/2019 Lotos Paliwa Sprzedaż bezgotówkowa paliw płynnych i innych produktów do eksploatacji pojazdów Wydział OR (Wydział GKM, Wydział OŚ, Wydział SO, Wydział SM) 27000,00 02.04.2019
3212/2019 Orange Polska S.A. Świadczenie usługi dostępu do internetu w Radzie Osiedla nr 3 w Policach Wydział OR 533,82 01.04.2019 31.12.2019
3211/2019 Orange Polska S.A. Utrzymanie łącza telefonicznego w świetlicy Rady Osiedla nr 3 w Policach Wydział OR 276,75 01.04.2019 31.12.2019
3210/2019 Orange Polska S.A. Świadczenie usługi telekomunikacyjnej polegającej na zamontowaniu karty sim w celu działania windy w Urzędzie Miejskim w Policach Wydział OR 354,24 01.04.2019 31.03.2021
3193/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do Leśnego Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach Wydział TI 349881,58 28.03.2019 31.08.2019
3197/2019 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysłąw Borowski, ul. Działkowa 1a, Police Wykonanie robót związanych z remontem utwardzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Dębostrów nr 30 (dz. nr 268) Wydział TI 6519,00 25.03.2019 10.05.2019
3237/2019 AS Consulting Sp. z o.o. Dostęp do sieci internet w siedzibie Rady Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 150,00 25.03.2019 30.06.2019
3195/2019 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, ul. Robotnicza 22/2 w Policach Wykonanie robót elektrycznych w dobudowanej części budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin" Wydział TI 17142,00 22.03.2019 31.05.2019
3196/2019 GOL-BUD Łukasz Golański, ul.Cisowa 12/1 w Policach Wykonanie robót budowlanych i sanitarnych w dobudowanej części budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin" Wydział TI 132955,14 22.03.2019 31.05.2019
3154/2019 Biuro Iżynierskie Anna Gontarz-Bagińska, Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13,80-299 Gdańsk Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy promenady na terenie Kompleksu Turystycznego w Trzebieży Wydział TI 43050,00 21.03.2019 22.08.2019
3194/2019 DELPOŻ Autoryzowany Serwis Sprzętu P-POŻ Jerzy Strzelec, Niekłończyca 21, 72-015 Police Wyposażenie budynku Schroniska dla osób bezdomnych w Policach przy ul. Fabrycznej 21a w wymagane znaki bezpieczeństwa pożarowego wg Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Wydział TI 762,60 21.03.2019 29.03.2019
3213/2019 HiCopy S.C. J. Dankiewicz, S. Bereś zakup urządzenia wielofunkcyjnego develop ineo 4422 Wydział OR 2952,00 21.03.2019 05.04.2019
3214/2019 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. H. Dunata, z siedzibą w Policach Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Ambulansowy pobór krwi wraz z grami i zabawami dla dzieci krwiodawców” Wydział OR 4000,00 20.03.2019 22.09.2019
3192/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia porzuconych odpadów z terenu Polic przy ul. Jasienickiej. Wydział OŚ 2449,44 20.03.2019 04.04.2019
3044/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Budowa dróg rowerowych w Policach" - ul. Rurowa, etap II Wydział TI 1248816,13 18.03.2019 18.12.2019
3148/2019 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, ul. Robotnicza 22/2 w Policach Wykonanie robót elektrycznych na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych w Policach przy ul. Fabrycznej 21 Wydział TI 1451,40 18.03.2019 25.03.2019
3149/2019 WINTECH Sp. z o.o. ul. Kamienna 15, w Policach Wykonanie, dostarczenie i montaż stolarki aluminiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie przy ul. Centralnej 20A Wydział TI 30750,00 18.03.2019 31.05.2019
3171/2019 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Realizację zadania publicznego pod tytułem: „Spotkanie integracyjne dla seniorów w Trzebieży” Wydział OR 2200,00 15.03.2019 31.12.2019
3170/2019 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Realizacja zadania publicznego pod tytułem: Organizacja imprez integracyjnych „I znów możemy się spotkać” Wydział OR 5500,00 15.03.2019 31.12.2019
3169/2019 Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku Realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działalności mającej na celu umożliwienie ludziom starszym z terenu Gminy Police (rencistom, emerytom) aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, w tym w szczególności organizowanie czasu wolnego, propagowanie aktywnego stylu życia” Wydział OR 11250,00 15.03.2019 15.06.2019
3200/2019 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa z gatunku jesion wyniosły rosnącego w Parku Staromiejskim Wydział OŚ 676,50 15.03.2019 29.03.2019
3151/2019 ASG-EUPOS - GUGIK serwis RTK do pomiarów GNSS Wydział OR 25,20 14.03.2019 20.03.2019
3147/2019 Przedsiębiorco Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów porzuconych na terenie wyspy Polickie Łąki. Wydział OŚ 2455,92 13.03.2019 01.04.2019
3143/2019 BIURO EKSPERTYZ Jarosław Swatowski, ul. J. Piłsudskiego 17/12, 70-460 Szczecin Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla gminnego budynku Schroniska dla osób bezdomnych w Policach przy ul Fabrycznej 21a Wydział TI 2091,00 12.03.2019 25.03.2019
3199/2019 Gmina Dobra Umowa dotacji dla Gminy Dobra na zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Wydział OŚ 18000,00 12.03.2019 01.12.2019
3155/2019 HiCopy S.C. J. Dankiewicz, S. Bereś Zakup urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego Develop ineo 308e Wydział OR 11193,00 11.03.2019 26.03.2019
3141/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekłończyca Wydział TI 49822,12 08.03.2019 30.07.2019
3041/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Budowa dróg rowerowych w Policach" - ul. Piaskowa, etap I Wydział TI 442863,37 07.03.2019 07.10.2019
3142/2019 POLMAR Marcin Polniak ul. Wielecka 7 w Policach Wykonanie robót budowlano-remontowych w świetlicy Rady Osiedla nr 6 Księcia Bogusława X- budynek przy ul. Bankowej 6a lok. nr 2 w Policach Wydział TI 40600,00 07.03.2019 17.05.2019
3144/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie zamówienia pn.: "Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo" Wydział TI 250000,00 06.03.2019 31.07.2019
3239/2019 GISPartner Sp. z o.o. Opieka techniczna dla PSIP (iMap) Wydział OR 24600,00 06.03.2019 31.12.2019
3078/2019 MBI Biuro Inżynierskie Łukasz Mężydło ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn,: "Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach" Wydział TI 14760,00 05.03.2019 30.08.2019
3084/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie, w systemie "zaprojektuj i wybuduj", zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu ”Leśnego” Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach" Wydział TI 129799,11 04.03.2019 15.08.2019
3190/2019 Justyna Kulibaba Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacja Wydział OŚ 3000,00 04.03.2019 31.12.2019
3156/2019 Mentor Sp. z o.o. Sp.K Modyfikacja i uruchomienie systemu dyskusyjnego Deputy na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 6575,83 28.02.2019 10.04.2019
3083/2019 Przedsiębiorstwo Użytaczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów porzuconych w Policach i Leśnie Górnym Wydział OŚ 2829,60 27.02.2019 20.03.2019
3037/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach Wydział TI 223911,25 26.02.2019 30.08.2019
3042/2019 Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet. Joanna Pawełka Umowa na wykonywanie zabiegów eutanazji ślepych miotów zwierząt bezdomnych. Wydział OŚ 1500,00 22.02.2019 16.12.2019
3043/2019 Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet. Joanna Pawełka Umowa na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek z terenu gminy Police. Wydział OŚ 9025,00 22.02.2019 16.12.2019
3072/2019 Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34 w Szczecinie Opracowanie przez Gminę Police dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i przekazaniem Województwu środków finansowych na wykup gruntów związanych z "Budową ścieżek rowerowych w kierunku Trzebieży - etap III /dotyczy drogi woj. nr 114/ Wydział TI 439250,00 20.02.2019
3070/2019 Blue-Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska, ul. Zamenhofa 12/2, 72-010 Police Wykonanie i montaż czterech tablic pamiątkowych w ramach projektu "Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - etap I" Wydział TI 3837,60 19.02.2019 28.02.2019
3145/2019 EKOBUD Eugeniusz Kociszewski Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych mających mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana Wydział OŚ 9729,72 19.02.2019 28.02.2019
3146/2019 Pracownia Dendrologiczno-Projektowa Pełnienie nadzoru nad pracami związanymi z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana Wydział OŚ 1168,50 19.02.2019 28.02.2019
3158/2019 Blackline S.C Szczecin Dostawa zasobników i tonerów do drukarek. Wydział OR 23737,77 14.02.2019 28.02.2019
3075/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej " Trans-Net" S.A Umowa na obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody. Wydział OŚ 11000,00 12.02.2019 16.12.2019
3067/2019 Studio Lumire Piotr Cybulski Umowa na usługi związane z myciem i utrzymaniem czystości samochodu służbowego. Wydział OŚ 1000,00 11.02.2019 16.12.2019
3124/2019 GOOFYX SOLUTIONS KRZYSZTOF FARYNA OPIEKA AUTORSKA NAD PROGRAMEM SUMPRO WYKORZYSTYWANYM PRZEZ SM Wydział SM 861,00 06.02.2019 05.02.2020
3066/2019 Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Wykonanie zadanie pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police". Wydział OŚ 39360,00 05.02.2019 31.03.2020
3152/2019 ASG-EUPOS - GUGIK serwis RTK do pomiarów GNSS Wydział OR 25,20 05.02.2019 11.02.2019
3079/2019 ZAKŁAD ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO KAZEK Zakup sortów mundurowych dla SM Wydział SM 4563,30 04.02.2019 04.03.2019
3191/2019 RIPARIA Piotr Siuda Usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej Wydział OŚ 7380,00 04.02.2019 16.12.2019
3139/2019 Jan Antoni Kłys Usługi Dziennikarskie, Redakcyjne i Wydawnicze w Policach opracowanie treści tablic upamiętniających miejsca o walorach historycznych dla Gminy Police oraz opracowywanie materiałów dotyczących poniemieckich cmentarzy , współdziałanie z w zakresie ochrony zabytków. Wydział OK 30000,00 01.02.2019 30.11.2019
3104/2019 Ludowy Klub Sportowy "Rybak" w Trzebieży dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci" Wydział OK 15000,00 30.01.2019 31.12.2019
3071/2019 CONSULTA S.C. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do udziału w czynnościach ratowniczych członków OSP w Gminie Police Wydział SO 5500,00 29.01.2019 31.12.2019
3106/2019 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział szczeciński w Szczecinie dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "XXVII Międzynarodowy Rajd Pieszy IVV/PTTK, XVI Integracyjny Rajd Niepełnosprawnych Intelektualnie - Puszcza Wkrzańska, XVIII Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Wydział OK 5000,00 29.01.2019 29.11.2019
3102/2019 Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Sport dla każdego - wybiegać marzenie" Wydział OK 10000,00 28.01.2019 31.12.2019
3103/2019 Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Bieganie Gmina Police 2019" Wydział OK 10000,00 28.01.2019 31.12.2019
3105/2019 Stowarzyszenie przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizowanie imprez historycznych, rajdów dla młodzieży szkolnej" Wydział OK 5000,00 28.01.2019 31.12.2019
3116/2019 Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców "Nest-Art" wTrzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Plener Artystyczny 09.09.2019 -17.09.2019 r. - Inspiracje, Interpretacje - trzebież 2019" Wydział OK 15000,00 28.01.2019 30.11.2019
3100/2019 Klub Piłkarski "Chemik Police" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej" Wydział OK 410000,00 25.01.2019 31.12.2019
3101/2019 Atletyczny Klub Sportowy "Promień" dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenia dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów oraz współzawodnictwo sportowe" Wydział OK 70000,00 25.01.2019 31.12.2019
3188/2019 Sylwia Ślusak Sprzątanie pomieszczeń w Radzie Osiedla nr 3 w Policach Wydział OR 972,67 24.01.2019 08.02.2019
3176/2019 SIGID Sp. z o.o. Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego programu "Ewidencja Opłat za Wieczyste Użytkowanie" Wydział OR 1494,45 24.01.2019 31.12.2019
3099/2019 Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej" Wydział OK 83000,00 24.01.2019 31.12.2019
3114/2019 Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Siadaj i pisz, miej oko na świat" Wydział OK 10000,00 24.01.2019 31.12.2019
3121/2019 Danuta Wróbel prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych w ramach akcji "Ferie bez nudy" w dniach 28.01.-08.02.2019 r w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach Wydział OK 390,00 24.01.2019 08.02.2019
3140/2019 Zespół szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wynajem lodowiska oraz bezpłatne wypożyczenie łyżew dla przedszkoli oraz uczniów szkół. Wydział OK 6600,00 24.01.2019 10.02.2019
3091/2019 Uczniowski Klub Sportowy "Fala" w Trzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie żeglarskie oraz popularyzacja żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży" Wydział OK 15000,00 23.01.2019 31.12.2019
3098/2019 Klub Sportowy HulkTeam Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. :"Upowszechnianie sportów walki przez Klub Sportowy Hulk Team Police" Wydział OK 15000,00 23.01.2019 31.12.2019
3019/2019 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, ul. Piłsudskiego 36/18 w Policach Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Przebudowa remizy OSP w Tanowie Wydział TI 33700,00 22.01.2019 31.07.2019
3038/2019 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie zabiegów eutanazji ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Wydział OŚ 1500,00 22.01.2019 16.12.2019
3040/2019 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek. Wydział OŚ 9025,00 22.01.2019 16.12.2019
3073/2019 RIPARIA Piotr Siuda Zlecenie wykonania prac polegających na przeprowadzeniu konsultacji oraz wykonywaniu opinii ornitologicznych w zakresie zasiedlenia drzew przez ornitofaunę, przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji, rosnących na terenie gminy Police Wydział OŚ 4500,00 22.01.2019 13.12.2019
3090/2019 Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki oraz organizacja imprez sportowych" Wydział OK 75000,00 22.01.2019 31.12.2019
3097/2019 Klub Sportów Walki Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. :"Sport to zdrowie naszych dzieci i młodzieży rozpowszechniony poprzez zajęcia taekwondo i kickboxingu" Wydział OK 15000,00 22.01.2019 31.12.2019
3113/2019 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizowanie imprez kulturalnych, popularyzacja tradycji wojska polskiego, ochrony walorów historycznych ziemi polickiej" Wydział OK 42000,00 22.01.2019 31.12.2019
3039/2019 RIPARIA Piotr Siuda Wykonanie usługi szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do usunięcia na terenie Gminy Police (poza lasami) wraz z wyceną drewna. Wydział OŚ 4100,00 21.01.2019 13.12.2019
3074/2019 P.U.P Trans-Net S.A. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu Pet, makulatura, szkło ustawionych na terenie placówek szkolnych Wydział OŚ 8000,00 21.01.2019 16.12.2019
3089/2019 Uczniowski Klub Sportowy "Activ" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. : "Gminny kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 2019" Wydział OK 7000,00 21.01.2019 31.12.2019
3095/2019 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Ogniska "Tytan" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja imprez sportowych w roku 2019" Wydział OK 20000,00 21.01.2019 30.11.2019
3096/2019 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej kobiet" Wydział OK 70000,00 21.01.2019 31.12.2019
3111/2019 Polski Związek Niewidomych Koło Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Polska historia zamkowa nie bajkowa" Wydział OK 5000,00 21.01.2019 30.10.2019
3115/2019 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Integrowanie seniorów poprzez kulturę i sztukę" Wydział OK 15000,00 21.01.2019 31.12.2019
3117/2019 Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych w Trzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie pojazdów Militarnych" Wydział OK 5000,00 21.01.2019 31.05.2019
3110/2019 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wypoczynek z naszymi pasjami" Wydział OK 10000,00 18.01.2019 31.08.2019
3112/2019 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "III Spotkanie z samowarem piosenki kresowej w Policach" Wydział OK 3000,00 18.01.2019 31.10.2019
3189/2019 Vectra S.A. Świadczenie usługi telewizji kablowej w świetlicy Rady Osiedla nr 5 w Policach Wydział OR 1161,00 17.01.2019 16.01.2021
3088/2019 Uczniowski Klub Żeglarski "Bras" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. : "Nauka żeglowania i utrzymania sprzętu żeglarskiego w UKŻ Bras, X Mistrzostwa Polic w kajakarstwie turystycznym, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Polic, wycieczki kajakowe dla klas gimnazjalnych i klas VIII polickich szkół" Wydział OK 40000,00 17.01.2019 31.12.2019
3107/2019 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zimowisko harcerzy z Tanowa - Tatry 2019" Wydział OK 5000,00 17.01.2019 28.02.2019
3108/2019 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Święto Niepodległości w Warszawie" Wydział OK 5000,00 17.01.2019 30.11.2019
3109/2019 Chorągiew Zachodniopomorska Związku harcerstwa Polskiego, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Harcerska Akcja letnia 2019" Wydział OK 20000,00 17.01.2019 31.08.2019
3051/2019 ARPEN Sp. j. Dostaw art. biurowych dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 129967,27 16.01.2019 16.12.2019
3069/2019 International Management Services Sp. z o.o. Wykonanie opracowania ekspertyzy i analizy optymalnego modelu opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dla Rady Miejskiej. Wydział GO 30996,00 16.01.2019 15.02.2019
3085/2019 Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.."Organizacja turniejów piłki siatkowej - police CUP 2019 oraz zakup sprzętu" Wydział OK 7000,00 16.01.2019 20.12.2019
3086/2019 Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. : "Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie pływania wśród mieszkańców Gminy Police" Wydział OK 14000,00 16.01.2019 31.12.2019
3087/2019 Uczniowski Klub Sportowy "Champion" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Wydział OK 35000,00 16.01.2019 31.12.2019
3092/2019 Stowarzyszenie Energy Gold Team Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w Klubie Energy Gold Team Police" Wydział OK 15000,00 16.01.2019 31.12.2019
3093/2019 Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "XXXIV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota" Wydział OK 35000,00 16.01.2019 30.10.2019
3094/2019 Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja strzelectwa w Gminie Police w 2019 rokuę Wydział OK 20000,00 16.01.2019 30.12.2019
3157/2019 Sławomir Tomanek Obsługa elektroakustyczna sesji Rady Miejskiej w Policach oraz obsługa systemu do głosowania i bieżąca konserwacja w roku 2019. Wydział OR 6600,00 15.01.2019 31.12.2019
3030/2019 "TV - PRESTO" Barbara Frankowska Produkcja programu informacyjnego pt.: "Z życia Gminy" Wydział PW 125755,20 14.01.2019 31.12.2019
3029/2019 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. Tomasz Kowalczyk Usługa publikacji dwunastu artykułów, każdy o objętości jednej strony, w dzienniku Kurier Szczeciński Wydział PW 14612,40 14.01.2019 16.12.2019
3165/2019 Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Klub Opiekuna edycja 2019” Wydział OR 16000,00 14.01.2019 24.12.2019
3026/2019 Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda Realizacja polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego w Policach w mediach społecznościowych Wydział PW 81996,00 10.01.2019 31.12.2019
3025/2019 WIPMEDIA Monika Hałgas Rozbudowa i kompleksowa obsługa strony www.police.pl Wydział PW 81996,00 10.01.2019 31.12.2019
3028/2019 Jan Antoni Kłys Usługi dziennikarskie, redakcyjne i wydawnicze Promocja Gminy Police w zarysie współczesnym i historycznym na stronie internetowej "Magazynu Polickiego" Wydział PW 40947,00 09.01.2019 31.12.2019
3027/2019 Fundacja Forum Centrum Rozwoju i Promocji Małgorzata Marek-Ułasiewicz Publikacja w serwisie internetowym www.wiescipolickie.pl wszelkich wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police Wydział PW 20004,00 09.01.2019 31.12.2019
3153/2019 ASG-EUPOS - GUGIK serwis RTK do pomiarów GNSS Wydział OR 25,20 09.01.2019 15.01.2019
3063/2019 STUDIO LUMIRE Mycie samochodu służbowego Wydział OR 1200,00 08.01.2019 16.12.2019
3031/2019 Urszula Larhzali Tłumaczenie w języku polskim i niemieckim podczas koncertu noworocznego w mieście partnerskim Pasewalk w dniu 6 stycznia 2019r. Wydział PW 693,00 04.01.2019 06.01.2019
3082/2019 STUDIO LUMIRE-PIOTR CYBULSKI MYCIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH STRAŻY MIEJSKIEJ Wydział SM 1200,00 02.01.2019 31.12.2019
3081/2019 HICOPY SZCZECIN UMOWA MATERIAŁOWO SERWISOWA KSEROKOPIARKI SM KONICA MINOLTA Wydział SM 1000,00 02.01.2019 31.12.2019
3080/2019 STOŁÓWKA MAJA UFNIARZ POSIŁKI REGENERACYJNE DLA PRACOWNIKÓW SM Wydział SM 1200,00 02.01.2019 31.03.2019
3020/2019 Agora zamieszczanie ogłoszeń prasowych Wydział OR (Wydział UA, Wydział GG) 8500,00 02.01.2019 20.12.2019
3062/2019 IN-SERWIS Piotr Sosnowski Serwis central abonenckich Wydział OR 14400,00 02.01.2019 31.12.2019
3014/2019 Gmina Dobra Dotacja na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Dobrej Wydział OŚ 495000,00 02.01.2019 31.12.2019
3016/2019 Mirosław Wierzbicki Umowa na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dyspozycyjności pomieszczenia na cele związane z ochroną zwierząt. Wydział OŚ 5400,00 02.01.2019 31.12.2019
3015/2019 Airly Sp. z o.o. Zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienie aplikacji mobilnej oraz prezentacji wyników pomiarów dokonywanych przez 16 szt, czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police na stronie internetowej zamawiającego, platformie internetowej wykonawcy oraz na tablicy informacyjnej. Wydział OŚ 12915,59 02.01.2019 31.12.2019
3017/2019 Krajowy Rejestr Długów Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. - korzystanie z usług KRD BIG S.A. w zakresie dopisywania informacji o dłużnikach. Wydział FN 1476,00 02.01.2019 31.12.2019
3018/2019 Robert Goch Kancelaria Radcy Prawnego Usługi w zakresie pomocy prawnej obejmujące regulacje prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatków i opłat lokalnych. Wydział FN 66000,00 02.01.2019 31.12.2019
3056/2019 Jadwiga Ozimek Sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 7 w Policach Wydział OR 9140,81 02.01.2019 31.12.2019
3050/2019 AS Zakład Systemów Komputerowych Objęcie nadzorem konserwacyjnym oprogramowania produkcji firmy AS Zakład Systemów Komputerowych: System Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA Wydział OR 8118,00 02.01.2019 31.12.2019
3049/2019 Technika Service Gibała Henryk Świadczenie usług utrzymania i rozwoju oprogramowania USC Wydział OR 3321,00 02.01.2019 31.12.2019
3048/2019 Vectra S.A. Internet 50/50Mbps z pulą adresową Wydział OR 17564,40 02.01.2019 31.12.2019
3047/2019 Doskpomp Sp z o.o. Udzielenie licencji na używanie systemu informatycznego Centralny Rejestr VAT dla JST. Wydział OR 5535,00 02.01.2019 31.12.2019
3046/2019 Logonet Sp. z o.o. Świadczenie usług BIBLO oraz udzielenie licencji na korzystanie z Systemu BIBLO. Wydział OR 6642,00 02.01.2019 31.12.2019
3045/2019 Vectra Investments Sp. z o.o. Najem włókien światłowodowych. Wydział OR 28767,24 02.01.2019 31.12.2019
3187/2019 WIlczek&Wilczek, Jacek WIlczek z siedzibą w Policach Administracja węzłem internetowym Urzędu Miejskiego w Policach. Wydział OR 30000,00 02.01.2019 31.12.2019
3186/2019 Clanet-Klaudiusz Gatys, z siedzibą w Nakle Śląskim Nadzór techniczny oraz serwis techniczny, pogwarancyjny systemów oprogramowania Ewidencji Ludności. Wydział OR 2091,00 02.01.2019 31.12.2019
3185/2019 Wojciech Gołąb Wykonywanie zastępstw procesowych przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego. Wydział OR 36000,00 02.01.2019 31.12.2019
3184/2019 Kancelaria Adwokacka Michał Olechnowicz Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 86400,00 02.01.2019 31.12.2019
3183/2019 Miejski Ośrodek Kultury w Policach prowadzenie zajęć przez instruktorów kół zainteresowań w sołectwie Trzebież Wydział OR 16500,00 02.01.2019 31.12.2019
3178/2019 Wolters Kluwer Polska Sp z o.o. Udzielenie Licencjobiorcy niewyłączne i niezbywalne licencje na korzystanie w okresie abonamentowym wskazanym w Umowie z serwisu on-line o nazwie "Lex Omega Administracja Samorządowa Optimum". Wydział OR 39360,00 02.01.2019 31.12.2019
3177/2019 AutoID Polska S.A. Świadczenie usług serwisowych oprogramowania NIL BPM. Wydział OR 8309,88 02.01.2019 31.12.2019
3175/2019 RAM INT Serwis Krzysztof Bieliński Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego. Wydział OR 15000,00 02.01.2019 31.12.2019
3174/2019 SIGID Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów Wydział OR 14862,09 02.01.2019 31.12.2019
3173/2019 Regionalne Stowarzyszenie Literasko - Artystyczne Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Z kulturą i sztuką na ty” Wydział OR 7100,00 02.01.2019 31.12.2019
3172/2019 Klub Seniora w Trzebieży Realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wszechstronna aktywizacja ludzi w wieku senioralnym” Wydział OR 3500,00 02.01.2019 31.12.2019
3168/2019 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych” Wydział OR 30000,00 02.01.2019 31.12.2019
3166/2019 Stowarzyszenie Polickie Amazonki Realizację zadania publicznego pod tytułem: „Rehabilitacja psychofizyczna po chorobie onkologicznej piersi” Wydział OR 9000,00 02.01.2019 31.12.2019
3164/2019 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Opieka i pomoc chorym na fenyloketonurię” Wydział OR 4469,00 02.01.2019 31.12.2019
3238/2019 OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. Opieka techniczna PSIP Wydział OR 19827,60 02.01.2019 31.12.2019
3077/2019 TOYA Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR (Wydział SO) 30000,00 01.01.2019 31.12.2019
3061/2019 Poczta Polska Usługi pocztowe dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 151135,85 01.01.2019 31.12.2019
3060/2019 Marta Orłowska Sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 2 w Policach Wydział OR 9140,81 01.01.2019 31.12.2019
3059/2019 Patrycja Filipowicz Sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 25842,24 01.01.2019 31.12.2019
3058/2019 Paweł Bartosik Prace konserwatorskie w pomieszczeniach Rady Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 5400,00 01.01.2019 31.12.2019
3057/2019 Danuta Pytel Sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 5 w Policach Wydział OR 11714,30 01.01.2019 31.12.2019
3053/2019 PEC S.A. Dostawa energii cieplnej do świetlicy Rady Osiedla Nr 3, sołectwa Pilchowo Wydział OR 72000,00 01.01.2019 31.12.2021
3052/2019 AS CONSULTING Świadczenie usługi dostępu do internetu w siedzibie Rady Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 150,00 01.01.2019 31.03.2019
3182/2019 Iwona Niedźwiecka gospodarz świetlicy sołeckiej w Przęsocinie Wydział OR 9600,00 01.01.2019 31.12.2019
3181/2019 Krystyna Paszek gospodarz świetlicy sołeckiej w Pilchowie Wydział OR 13680,00 01.01.2019 31.12.2019
3180/2019 AS CONSULTING świadczenie usługi internetowej w świetlicy sołeckiej w Trzeszczynie Wydział OR 480,00 01.01.2019 31.12.2019
3179/2019 P.U.P. TRANS-NET SA wywóz odpadów komunalnych ze świetlic jednostek pomocniczych Wydział OR 4660,67 01.01.2019 31.12.2019
3167/2019 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wczesne wykrywanie cukrzycy i profilaktyka w tym zakresie” Wydział OR 4500,00 01.01.2019 31.12.2019
3163/2019 Polickie Stowarzyszenie Abstynentów Ostoja Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików” Wydział OR 20500,00 01.01.2019 31.12.2019
3162/2019 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP, oddział Hufiec Police ZHP Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Skocz do lasu z harcerzami – kampania promująca w tanowskim środowisku harcerskim i szkolnym zdrowy tryb życia” Wydział OR 1000,00 01.01.2019 31.12.2019
3161/2019 Stowarzyszenie Feniks Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r,. poz. 1508 z późn. zm.). Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.” Wydział OR 40000,00 01.01.2019 31.12.2019
3159/2019 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Środowiskowy Dom Samopomocy” Wydział OR 731844,00 01.01.2019 31.12.2019
3068/2018 Trans-Net S.A. Realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych. Wydział GO 3180000,00 20.12.2018 30.06.2019
3010/2018 PAMAR Stanisław Jakubowski ul. Targowa 3, 70-634 Szczecin Opracowanie opinii dotyczącej zmian technologicznych sposobu wzmacniania belek nośnych zaproponowanych przez Wykonawcę robót na zadaniu inwestycyjnym Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach Wydział TI 14760,00 13.12.2018 27.12.2018
3001/2018 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, ul. Robotnicza 22/2 w Policach Wykonanie robót budowlanych elektrycznych w ramach zadania Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Przęsocin Wydział TI 4612,50 12.12.2018 17.12.2018
3008/2018 Lupar Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie wykonania usługi polegającej na przeniesieniu zwierząt wolno żyjących. Wydział OŚ 550,00 07.12.2018 14.12.2018
3012/2018 Anna Tomczak Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 07.12.2018 31.12.2018
3021/2018 Urszula Larhzali Tłumaczenie w języku polskim i niemieckim podczas koncertu w polskim kościele oraz podczas spotkania opłatkowego w mieście partnerskim Pasewalk Wydział PW 593,00 07.12.2018 08.12.2018
2993/2018 Pracownia Projektowa Maciej Sochański ul. Św. Ducha 5B/10, 70-205 Szczecin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzorów autorskich na zadanie pn. :Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej" Wydział TI 368477,25 06.12.2018 06.12.2020
3013/2018 P.U.H. Waldix Grażyna Haręża Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa o wymiarach pomnikowych na działce o nr ewid. 2734/2 w Policach. Wydział OŚ 2970,00 06.12.2018 14.12.2018
3065/2018 IT PREMUM B.Bęski, P. Szałkiewicz Sp.J. Dostawa sprzętu do wideokonferencji AVer VC 520. Wydział OR 9335,70 06.12.2018 15.01.2019
2999/2018 "ONE" Opinie-Nadzory-Ekspertyzy Drogowe inż. Adam Drobiazgiewicz, ul. Przyjaciół Żołnierza 48/3 71-670 Szczecin Wykonanie opinii budowlanej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Budowa węzła przesiadkowego i pętli autobusowej przy ul. Wyszyńskiego w Policach Wydział TI 1845,00 05.12.2018 10.12.2018
3002/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Roboty budowlane polegające na usprawnienie działania instalacji c.o. w pomieszczeniach części przebudowanej budynku PP8 w ramach zadania Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową PP8 w Policach Wydział TI 5700,00 05.12.2018 14.12.2018
2997/2018 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, ul. Robotnicza 22/2 w Policach Wykonanie elektrycznych robót budowlano - remontowych w budynku Urzędu miejskiego w Policach (budowa zasilenia w energię elektryczną w celu zainstalowania dwóch kopiarek na korytarzu budynku) Wydział TI 3444,00 04.12.2018 18.12.2018
3000/2018 Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Soszyński, ul. Boh. Westerplatte 9/1, Police Wykonanie robót budowlano-remontowych polegających na ułożeniu wykładziny podłogowej w części wejściowej,korytarzu i kuchni na parterze oraz na schodach i korytarzu na poddaszu w budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębostrów Wydział TI 5043,00 04.12.2018 17.12.2018
2996/2018 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, Police Wykonanie robót budowlanych polegających na wyizolowaniu termicznym ogrzewanej części budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie Wydział TI 9225,00 30.11.2018 17.12.2018
2998/2018 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, Police Odwodnienie drogi gminnej przy posesjach zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 132-134 w m. Tanowo Wydział TI 88767,39 30.11.2018 17.12.2018
3006/2018 Blue Box Agencja Reklamowa wykonanie toreb bawełnianych Wydział GO 1700,47 30.11.2018 13.12.2018
2994/2018 Pracownia Architektoniczna AR-KON Małgorzata Śliwka, ul. Młyńska Tanowo Aktualizacja kosztorysów i przedmiaru robót - przebudowa świetlicy wiejskiej w Przęsocinie Wydział TI 3001,20 29.11.2018 13.12.2018
3009/2018 SOSENKA Swietłana Jankowska Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 1 drzewa z gatunku dąb szypułkowy Wydział OŚ 676,50 29.11.2018 07.12.2018
3005/2018 Copyland Sp. zo.o. projekt i wydruk kalendarzyków na rok 2019 Wydział GO 657,00 29.11.2018 13.12.2018
3011/2018 ASG-EUPOS - GUGIK udostępnienie danych korekcyjnych RTK (29.11-6.12.2018) Wydział OR 25,30 29.11.2018 06.01.2019
2989/2018 Lupar Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny nizurbanizowane. Wydział OŚ 450,00 28.11.2018 05.12.2018
2985/2018 AS-OCHRONA P.POŻ-BEZPIECZEŃSTWO Aleksander Ślusarski Zlecenie wykonania opracowania podstawowych wytycznych wynikających z przepisów przeciwpożarowych do realizacji na terenie składowiska odpadów przy ul. Kamiennej 3 w Policach Wydział OŚ 1845,00 27.11.2018 14.12.2018
2986/2018 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski, ul. Palmowa 12/3, 72-010 Police Wykonanie okresowych badań połączeń przewodów kominowych w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 Wydział TI 553,50 27.11.2018 10.12.2018
2987/2018 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski, ul. Palmowa 12/3, 72-010 Police Wykonanie okresowych badań połączeń przewodów kominowych w budynku schroniska dla osób bezdomnych w Policach przy ul.Fabrycznej 21a Wydział TI 246,00 27.11.2018 10.12.2018
2988/2018 Usługi Budowlane Grzegorz Lesner ul. Leszczynowa 18/6, Szczecin Wykonanie projektu budowlanego na "Budowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach" Wydział TI 11500,00 26.11.2018 20.12.2018
2991/2018 Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni „Gaja" Jacek Szymaniak Nadzór inspektorskiego w trakcie robót związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody Wydział OŚ 615,00 23.11.2018 14.12.2018
2990/2018 Pracowania Dendrologiczno-Projektowa Nadzór autorski w trakcie robót związanych z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody Wydział OŚ 369,00 23.11.2018 14.12.2018
2855/2018 Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Soszyński, ul. Boh. Westerplatte 9/1, Police Wykonanie robót budowlanych - wymiana zniszczonej wewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie 30 Wydział TI 7134,00 19.11.2018 14.12.2018
2992/2018 Przesiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Waldix" Grażyna Haręża Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. Wydział OŚ 17820,00 19.11.2018 10.12.2018
3022/2018 Urszula Larhzali Tłumaczenie w języku polskim i niemieckim oraz obsługa delegacji z Niemiec podczas koncertu zespołu pieśni i tańca "Śląsk", poświęconemu 100- leciu odzyskania niepodległości oraz podczas uroczystej kolacji w Hotelu "Dobosz", w dniu 20 listopada 2018r. Wydział PW 1200,00 19.11.2018 20.11.2018
2858/2018 STRZELEC MIROSŁAW Strzelec Mirosław, Niekłończyca nr 21, gm. Police Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Drogoradzu Wydział TI 9830,00 16.11.2018 14.12.2018
2977/2018 osoba fizyczna Przygotowanie pełnej dokumentacji i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zmówienia na zadanie pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Wydział OŚ 1250,00 13.11.2018 13.12.2018
2852/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie robót budowlanych wynikających z ustaleń Komisji Odbiorowej na zadaniu Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową PP8 w Policach Wydział TI 41500,00 08.11.2018 14.12.2018
2849/2018 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski, ul. Palmowa 12/3, 72-010 Police Wykonanie okresowych badań w zakresie stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynkach użytkowanych przez rady sołeckie i rady osiedli w Policach Wydział TI 1439,10 07.11.2018 30.11.2018
2857/2018 Trans-Net S.A. przegląd samochodu pożarniczego OSP Trzebież (ZPL 45278) Wydział SO 248,00 07.11.2018 09.11.2018
2856/2018 Trans-Net S.A. przegląd samochodu pożarniczego OSP Trzebież (ZPL 45278) - opłata ewidencyjna Wydział SO 2,00 07.11.2018 09.11.2018
2843/2018 Usługi Hydrauliczno - Gazowe Mirosław Strzelec, Niekłończyca 21,72-015 Police Wykonanie okresowych badań potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowych w budynkach użytkowanych przez rady sołeckie Wydział TI 1500,00 05.11.2018 30.11.2018
2845/2018 ROL- PAK Adam Grądas, ul. Wszystkich Świętych 15/2 w Szczecinie Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z naprawą - uszczelnienie membrany dachowej na budynku świetlicy Rady Osiedla nr 4 Dąbrówka przy ul. Piaskowej 49 w Policach Wydział TI 861,00 05.11.2018 12.11.2018
2978/2018 AM Firma Reklamowa Maria Albrecht ul. Cynowa 9b 70-722 Szczecin zakup nagród dla uczestników akcji "Ratujmy Kasztanowce" Wydział OŚ 7950,00 05.11.2018 30.11.2018
2853/2018 SPRINT BAR MAŁA GASTONOMIA Posiłki regeneracyjne dla pracowników SM Wydział SM 720,00 01.11.2018 31.12.2018
3064/2018 Vectra Usługa internetu stacjonarnego w siedzibie rewidentek przy ul. Siedleckiej Wydział OR 2063,52 01.11.2018 31.10.2020
2840/2018 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie naprawy drzwi oraz wycieraczki w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 140,00 31.10.2018 15.11.2018
2841/2018 Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Jucha, ul. boh. Westerplatte 8/1, 72-010 Police Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów w budynkach użytkowanych przez rady sołeckie Wydział TI 2460,00 31.10.2018 30.11.2018
2842/2018 Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Jucha, ul. boh. Westerplatte 8/1, 72-010 Police Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów w budynkach użytkowanych przez rady sołeckie Wydział TI 1230,00 31.10.2018 30.11.2018
2846/2018 Usługi Budowlane Grzegorz Lesner ul. Leszczynowa 18/6, Szczecin Wykonanie projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego "Odwodnienie odcinka ul. Wojska Polskiego na odcinku od budynku nr 135 do 132 w Tanowie" Wydział TI 8000,00 30.10.2018 16.11.2018
2851/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową PP5 w Policach - etap III Wydział TI 208000,00 30.10.2018 15.11.2018
2982/2018 Agnieszka Kaczmarczyk Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 29.10.2018 31.12.2018
2981/2018 Norbert Kołodziejski Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców-Gminy Police Wydział OŚ 1990,00 29.10.2018 31.12.2018
2980/2018 Marzena Wiercińska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców-Gminy Police Wydział OŚ 3000,00 29.10.2018 31.12.2018
2979/2018 Józef Trojanowski Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców-Gminy Police Wydział OŚ 3000,00 29.10.2018 31.12.2018
2844/2018 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysław Borowski, ul działkowa 1a, Police Transport i ustawienie kontenera magazynowego na sprzęt sportowo-rekreacyjny przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Drogoradz nr 51 Wydział TI 4920,00 26.10.2018 16.11.2018
2837/2018 Usługi Gazowe i Sanitarne Czapliński Zbigniew, ul. Szkolna nr 4 Przęsocin Roboty budowlane polegające na rozbiórce części instalacji grzewczej z poddasz nieużytkowego oraz uruchomienia instalacji w użytkowej części świetlicy w ramach zadania " Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Przęsocin" Wydział TI 3075,00 25.10.2018 08.11.2018
2838/2018 Lupar Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na wyłapywanie zwierząt wolno żyjących. Wydział OŚ 500,00 25.10.2018 09.11.2018
2947/2018 Klub Piłki Siatkowej "Chemik Police" S.A świadczenie usługi pn. "Promocja Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej biorącej udział w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet w sezonie 2018/2019" Wydział OK 460000,00 25.10.2018 30.06.2019
2971/2018 F.H.U. Jan Klimek organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siedlice Wydział OR 3780,00 23.10.2018 26.10.2018
2833/2018 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, ul. Piłsudskiego 36/18 w Policach Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Przebudowa remizy OSP w Tanowie Wydział TI 9800,00 22.10.2018 17.12.2018
2839/2018 Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni "GAJA" Jacek Szymaniak Pełnieniu nadzoru inspektorskiego w trakcie robót związanych z realizacją zadania pn. „Korekta koron drzew rosnących w ciągu dróg gminnych - ul. Traugutta, ul. Szkolna, ul.PCK., ul. Sikorskiego, ul. Odrzańska, ul. Robotnicza, ul. Boh. Westerplatte, ul. Podgórna (Oś. Jasienica)". Wydział OŚ 1000,00 22.10.2018 14.12.2018
2817/2018 MDB Sp. Z o.o. ul. Podhalańska 12/2, Szczecin Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Pilchowo Wydział TI 192433,55 18.10.2018 30.11.2018
2835/2018 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie naprawy samochodu służbowego. Wydział OŚ 400,00 18.10.2018 25.10.2018
2836/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu 2 przeglądu technicznego w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 41,00 18.10.2018 29.10.2018
2831/2018 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Niekłończyca 34d Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin" Wydział TI 158670,00 17.10.2018 18.12.2018
2828/2018 Powiat Policki, ul. Tanowska 8, Police Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 115 do m. Sławoszewo Wydział TI 200000,00 16.10.2018 31.12.2018
3023/2018 Sławomir Tomanek Przygotowanie nagłośnienia, namiotu i obsługa multimedialna podczas uroczystego odsłonięcia monumentu upamiętniającego Greków przybyłych do Polski w końcu lat 40-stych XX wieku, w dniu 19.10.2018 Wydział PW 600,00 16.10.2018 19.10.2018
2826/2018 STRZELEC MIROSŁAW Strzelec Mirosław, Niekłończyca nr 21, gm. Police Przebudowa przyłącza gazowego w świetlicy wiejskiej w Przęsocinie, ul. Centralna 20a w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejsowości Przęsocin" Wydział TI 5800,00 15.10.2018 30.11.2018
2975/2018 Airly Sp. z o.o. zapewnienie usługi monitoringu, udostępnienia aplikacji mobilnej oraz prezentacja wyników pomiarów dokonywanych przez 16 szt. czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Wydział OŚ 2952,00 15.10.2018 31.12.2018
2824/2018 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Umowa o przyłączenie instalacji w obiekcie drogowym zlokalizowanym w Policach, pl. B. Chrobrego do sieci ENEA z mocą przyłączeniową o wartości 2kW na napięciu 0,4 kV Wydział TI 161,84 11.10.2018 30.04.2019
2825/2018 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin Umowa o przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie zlokalizowanym w Policach, ul. Jana Karola Chodkiewicza do sieci ENEA z mocą przyłączeniową o wartości 4kW na napięciu 0,4 kV Wydział TI 323,69 11.10.2018 26.06.2019
2827/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zamówienie opon zimowych do samochodu służbowego. Wydział OŚ 1149,60 11.10.2018 30.10.2018
2967/2018 ZGKiM Police przygotowanie 26 lokali wyborczych na terenie gminy Police dot. wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Wydział OR 33149,64 11.10.2018 21.10.2018
2948/2018 Magdalena Średzińska-Świst przewóz i opieka w czasie przewozu dziecka na zajęcia do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach środkiem transportu we własnym zakresie Wydział OK 3454,00 11.10.2018 21.06.2019
2821/2018 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysłąw Borowski, ul. Działkowa 1a, Police Wykonanie robót rozbiórkowych związanych z budynkiem gospodarczym przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 77/2 w Uniemyślu 3 Wydział TI 6150,00 10.10.2018 31.10.2018
2823/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie wykonania przeglądu technicznego w samochodzie słuzbowym. Wydział OŚ 99,00 10.10.2018 24.10.2018
2820/2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD Kazimierz Palacz, Spółka Jawna, ul. Fabryczna 17 w Policach Wykonanie schodów i pochylni do terenu Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach oraz dobudowanie palisady z elementów betonowych przy pętli autobusowej w Policach w ramach zadania " Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" Wydział TI 36822,08 09.10.2018 09.11.2018
2829/2018 Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Kresowa 32, 34 72-010 Police Wykonanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby realizacji inwestycji Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią Wydział TI 62,50 09.10.2018 15.10.2018
2850/2018 SPPK Sp. zo.o. darmowa komunikacja gminna w związku z Dniem Wszystkich Świętych Wydział SO 5000,00 09.10.2018 01.11.2018
3024/2018 Objazdowy Fotograf Tomasz Łój Wykonanie albumu "Police wczoraj i dziś" Wydział PW 26500,00 08.10.2018 23.10.2018
2848/2018 USŁUGI KOMINIARSKIE JÓZEF WŁODARSKI zlecenie okresowych badań stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynkach gminnych OSP Wydział SO 1230,00 05.10.2018 30.11.2018
2976/2018 Przedsiębiorca Dorota Sterna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ekoraporty Dorota Sterna Prace polegające na wykonaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police" wraz z wykonaniem instrukcji operatu botanicznego oraz operatu faunistycznego Wydział OŚ 1476,00 05.10.2018 14.11.2018
2812/2018 IZOTERMA s.c. Bogumiła Szwajlik i Dymitr Szwajlik,ul. Ofiar Oświęcimia 8/17 w Szczecinie Wykonanie modernizacji systemu odpowietrzania instalacji grzewczej z rozdziałem górnym w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej 21a w Policach Wydział TI 1820,40 04.10.2018 15.10.2018
2813/2018 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysłąw Borowski, ul. Działkowa 1a, Police Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Dębostrowie Wydział TI 41500,20 04.10.2018 30.10.2018
2819/2018 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, Police Rozbudowa remizy OSP w Tanowie Wydział TI 1333679,92 04.10.2018 31.07.2019
2984/2018 Airly Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zakup systemu do pomiaru jakości powietrza składającego się z 16 szt. czujników i 1 szt. tablicy informacyjnej z montażem wraz z uruchomieniem systemu pomiaru Wydział OŚ 13407,00 04.10.2018 12.10.2018
3004/2018 Copy planet wykonanie plakatów informacyjnych dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów. Wydział GO 67,65 04.10.2018 19.10.2018
2811/2018 Artur Prokopowicz, Leon Prokopowicz s.c. ul. Centralna 22 w Przęsocinie Wykonanie robót budowlanych (stolarka okienna i drzwiowa) w budynku świetlicy wiejskiej na terenie dz. nr 289/2 przy ul. Centralnej 20a w Przęsocinie Wydział TI 4200,00 03.10.2018 12.10.2018
2814/2018 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, Police Odwodnienie terenu przy bramie nr 2 cmentarza komunalnego w Policach w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III" Wydział TI 57072,00 03.10.2018 20.10.2018
2972/2018 SIGMA Joanna Rąpała Dostawa zasobników i tonerów do drukarek. Wydział OR 36957,16 03.10.2018 17.10.2018
2966/2018 Aleksandra Wojciechowska gospodarz lokalu wyborczego nr 1 w Pilchowie Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2965/2018 Marlena Momot gospodarz lokalu wyborczego nr 2 w Trzeszczynie Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2964/2018 Aneta Kurzawska gospodarz lokalu wyborczego nr 3 w Tanowie Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2963/2018 Karolina Rzaniak gospodarz lokalu wyborczego nr 4 w Trzebieży Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2962/2018 Justyna Szurko gospodarz lokalu wyborczego nr 5 w Niekłończycy Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2961/2018 Maria Tabisz gospodarz lokalu wyborczego nr 6 w Tatyni Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2960/2018 Marzena Kołodziejska gospodarz lokalu wyborczego nr 7 w Drogoradzu Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2959/2018 Iwona Piechowiak gospodarz lokalu wyborczego nr 8 w Policach Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2958/2018 Danuta Misiaczyńska gospodarz lokalu wyborczego nr 9 w Policach Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2957/2018 Izabela Kosikowska gospodarz lokalu wyborczego nr 10 w Policach Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2956/2018 Elżbieta Chomyszyn gospodarz lokalu wyborczego nr 11 w Policach Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2955/2018 Iwona Niedźwiecka gospodarz lokalu wyborczego nr 12 w Przęsocinie Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2954/2018 Ewa Karnicka gospodarz lokalu wyborczego nr 13 w Policach Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2953/2018 Agnieszka Gatowska gospodarz lokalu wyborczego nr 14 w Policach Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2952/2018 Anna Siemek gospodarz lokalu wyborczego nr 15 w Policach Wydział OR 250,00 03.10.2018 22.10.2018
2720/2018 Audytor Energetyczny Edward Kopala, ul. Akacjowa 16, Szczecin Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku usługowo - biurowego pełniącego funkcję schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej 21a w Policach Wydział TI 799,50 02.10.2018 09.10.2018
2945/2018 Firma Handlowo-Usługowa "Jantar" w Policach przygotowanie konsumpcji na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej w Klubie Nauczyciela. Wydział OK 3000,00 02.10.2018 11.10.2018
2808/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów w Policach przy ul. Kościuszki Wydział OŚ 1490,40 01.10.2018 15.10.2018
2834/2018 TRANS-NET S.A. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OŚ 128393,14 01.10.2018 05.11.2018
2969/2018 COMgraph sp. z o.o. druk i transport kart wyborczych Wydział OR 6730,00 01.10.2018 17.10.2018
3054/2018 PEC S.A. Dostawa energii cieplnej do siedziby Rady Osiedla Nr 7 w Policach Wydział OR 10800,00 01.10.2018 30.09.2021
2739/2018 Plisseeo Group Waldemar Kozieł Dostawa i montaż rolet materiałowych Wydział OR 21340,00 28.09.2018 31.10.2018
2822/2018 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WALDIX" Grażyna Haręża Wykonanie prac polegających na dokonaniu nasadzeń zastępczych 102 drzew wraz z pielęgnacją gwarancyjną nowo posadzonych 102 drzew. Wydział OŚ 106225,00 27.09.2018 20.12.2018
2807/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach Wydział TI 180000,00 27.09.2018 30.11.2018
2711/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Montaż 36 sztuk ograniczników gumowych parkingowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" Wydział TI 8600,00 26.09.2018 26.10.2018
2721/2018 RASTER Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Adam Szpak, ul. Focza 12, 70-797 Szczecin Wykonanie tyczenia punktów granicznych działki nr 268 terenu budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie pod nr 30 dla potrzeb wykonania nowego ogrodzenia Wydział TI 492,00 25.09.2018 01.10.2018
2973/2018 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach Refundacja kosztów ogrzewania pomieszczeń użytkowanych przez Radę Osiedla nr 3 w Policach Wydział OR 1361,04 24.09.2018 31.05.2019
3055/2018 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach Ogrzewanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 1361,04 24.09.2018 31.05.2019
2715/2018 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, Police Wykonanie robót remontowych w budynku Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej 8 w Policach Wydział TI 2952,00 21.09.2018 01.10.2018
2718/2018 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących oraz wypłaszanie zwierząt. Wydział OŚ 1210,00 19.09.2018 10.10.2018
2709/2018 Pracownia Architektoniczna AR-KON Małgorzata Śliwka, ul. Młyńska Tanowo Wykonanie projektu przyłącza gazowego do budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie Wydział TI 2214,00 14.09.2018 01.10.2018
2710/2018 Audytor Energetyczny Edward Kopala, ul. Akacjowa 16, Szczecin Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 799,50 14.09.2018 21.09.2018
2714/2018 Przedsiebiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" SA Zlecenie usunięcia nielegalnego składowiska odpadów w Policach za ul. Kasprowicza Wydział OŚ 2849,40 14.09.2018 28.09.2018
2713/2018 Roman Skórzyński Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2700,50 12.09.2018 31.12.2018
2792/2018 Klub Sportowy HULK TEAM w Policach dotacja na wsparcie realizacje zadania publicznego pn.: "Wyjazd na Puchar Świata w JU-JITSU U-15 w Atenach" Wydział OK 1000,00 12.09.2018 24.09.2018
2815/2018 Drogowa Pracownia Projektowa "A3" - Justyna Roman, ul. Dębowa 24, Tanowo Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik" Wydział TI 78400,00 12.09.2018 04.03.2019
2816/2018 Drogowa Pracownia Projektowa APIA Monika Biernacka, ul. Zamenhofa 12/7 w Policach Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.;"Utwardzenie ternu pod plac manewrowy dla autobusów w miejscowości Bartoszewo" w ramach zadania Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo Wydział TI 15500,00 12.09.2018 10.04.2019
2818/2018 MULTIMI MICHAŁ SZOSTAK POLICE MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO POPRZEZ WYMIANĘ TRZECH ORAZ PRZENIESIENIE DWÓCH KAMER Wydział SM 65909,55 11.09.2018 30.11.2018
2974/2018 Usługi Autokarowe Police Usługa transportowa do Kudowy Zdroju, Kłodzka i Pragi Wydział OR 6000,00 11.09.2018 30.09.2018
2832/2018 Dzioch Jarosław Wykonanie prac na targowisku gminnym: demontaż uszkodzonych lamp kloszowych, pomiar instalacji zasilającej, zamontowanie nowych lamp, przegląd i ewentualna naprawa punktów oświetleniowych Wydział DG 600,00 11.09.2018 28.09.2018
2847/2018 Usługi Hydrauliczno-Gazowe Mirosław Strzelec przegląd pieców gazowych oraz okresowych badań stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach gminnych Wydział SO 1200,00 11.09.2018 31.10.2018
2810/2018 SPPK SP. Z O.O. świadczenie usług bezpłatnej komunikacji gminnej w związku z Dniem Bez Samochodu 22.09.2018r. Wydział SO 3000,00 10.09.2018 22.09.2018
2970/2018 MEXTRA GROUP s.c. zakup krzeseł bankietowych i stołów do świetlicy sołectwa Pilchowo Wydział OR 10090,92 10.09.2018 12.11.2018
2791/2018 Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Poprawa infrastruktury strzeleckiej w Gminie Police" Wydział OK 4000,00 07.09.2018 01.12.2018
2698/2018 Artur Leon Prokopowicz s.c. ul. Centralna 22 w Przęsocinie Wykonanie robót remontowych na budynku świetlicy wiejskiej - dz. nr 268 w miejscowości Dębostrów Wydział TI 10450,00 06.09.2018 24.09.2018
2699/2018 WINTECH Sp. z o.o. , ul. Kamienna 15, 72-010 Police Dostarczenie i montaż stolarki aluminiowej w ramach zadania " Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin" Wydział TI 4428,00 06.09.2018 12.10.2018
2700/2018 Artur Prokopowicz, Leon Prokopowicz s.c. ul. Centralna 22 w Przęsocinie Wykonanie robót remontowych na budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla ne 3 w Jasienicy przy ul. Piastów 46a Wydział TI 2400,00 06.09.2018 28.09.2018
2712/2018 PUP "Trans-Net" S.A. Obsługa akcji "Ratujmy Kasztanowce" Wydział OŚ 4120,00 06.09.2018 30.11.2018
2717/2018 P.U.P "Trans Net" S.A. Obsługa akcji "Sprzątanie Świata-Polska 2018" Wydział OŚ 8500,00 06.09.2018 20.09.2018
2701/2018 Zlecenie dla "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenia na przeniesienie zwierząt wolno żyjących z terenów zurbanizowanych na tereny naturalnych siedlisk. Wydział OŚ 05.09.2018 20.09.2018
2705/2018 ASG-EUPOS - GUGIK udostępnienie danych korekcyjnych RTK (05-12.07.2018) Wydział OR 25,20 05.09.2018 12.09.2018
2740/2018 Electro-Clim Polska Dostawa i montaż klimatyzatora w biurze Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Siedleckiej 2a pok. 435 w Policach Wydział OR 5018,40 03.09.2018 03.10.2018
2738/2018 Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Polickie Amazonki” Ochrona sprawności ręki po chirurgii onkologicznej piersi Wydział OR 3600,00 03.09.2018 29.11.2018
2733/2018 Lucyna Pacholik Wykonanie prac w ramach technicznej obsługi imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 450,00 03.09.2018 08.09.2018
2732/2018 Joanna Tyszkiewicz Wywieszenie na terenie miasta Police plakatów z informacją o imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 300,00 03.09.2018 05.09.2018
2731/2018 Jan Matura Przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 700,00 03.09.2018 08.09.2018
2730/2018 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Obsługa techniczna imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 8400,00 03.09.2018 08.09.2018
2729/2018 Sławomir Tomanek Obsługa dźwiękowa oraz akustyczna imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 1500,00 03.09.2018 08.09.2018
2728/2018 Aneta Bała Wykonanie prac w ramach technicznej obsługi imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 450,00 03.09.2018 08.09.2018
2727/2018 Marzena Tulie Wykonanie prac w ramach technicznej obsługi imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 450,00 03.09.2018 08.09.2018
2726/2018 Czesław Tołstyko Wykonanie prac w ramach technicznej obsługi imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 250,00 03.09.2018 08.09.2018
2725/2018 Jarosław Olczykowski Wykonanie prac w ramach technicznej obsługi imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 250,00 03.09.2018 08.09.2018
2724/2018 Daniel Statkiewicz Wykonanie prac w ramach technicznej obsługi imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 250,00 03.09.2018 08.09.2018
2723/2018 Dorota Malak Wykonanie prac w ramach technicznej obsługi imprezy pn.: „XII Piknik organizacji pozarządowych – Jesteśmy, działamy” Wydział OR 400,00 03.09.2018 08.09.2018
2922/2018 Anna Nęcka opieka nad dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozów do Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska, Przedszkola Publicznego i Szkoły Podstawowej w Tanowie oraz ośrodków w Tanowie i w Policach Wydział OK 13875,00 03.09.2018 21.06.2019
2923/2018 Patrycja Filipowicz opieka nad dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi na wózkach inwalidzkich w czasie przewozów z Polic do ośrodków w Policach, Tanowie i placówki w Szczecinie Wydział OK 13875,00 03.09.2018 21.06.2019
2924/2018 Dorota Witek-Nęcka opieka nad dziećmi/uczniami w czasie przewozów do Przedszkola Publicznego w Trzebieży i Szkoły Podstawowej w Trzebieży. Wydział OK 13875,00 03.09.2018 21.06.2019
2925/2018 Ewelina Nowak opieka nad dziećmi/uczniami w czasie przewozów na trasie: Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach Wydział OK 6475,00 03.09.2018 21.06.2019
2926/2018 Gabriela Urtnowska opieka nad dziećmi/uczniami w czasie przewozów na trasie: Pilchowo-Szczecin-Tanowo Wydział OK 8325,00 03.09.2018 21.06.2019
2927/2018 Teresa Kosobucka opieka nad dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozów z Polic do placówek w Szczecinie Wydział OK 14800,00 03.09.2018 21.06.2019
2928/2018 Artur Wójcik opieka nad dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozów z Trzebieży, Polic, Szczecina Wydział OK 14800,00 03.09.2018 21.06.2019
2929/2018 Bożena Gancke opieka na dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie z Uniemyśla, Niekłończycy, Drogoradzu, Polic do placówki w Policach Wydział OK 11100,00 03.09.2018 21.06.2019
2930/2018 Olga Menczikowska opieka nad dziećmi/uczniami w czasie przewozów na trasie Pilchowo-Sierakowo-Tanowo Wydział OK 11100,00 03.09.2018 21.06.2019
2951/2018 Polvita Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia Wydział OR 25000,00 03.09.2018 10.12.2018
2950/2018 Zakładem Opieki Zdrowotnej Consulta Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia Wydział OR 5160,00 03.09.2018 10.12.2018
2949/2018 „Medika” Usługi Medyczne sp. z o.o. Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia Wydział OR 5876,00 03.09.2018 10.12.2018
2793/2018 Biblioteka im. Marii Skłodowskiej -Curie w Policach dotacja celowa na 2018 rok z przeznaczeniem na realizacje zadania inwestycyjnego pn. : "Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej - Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej" Wydział OK 4305,00 31.08.2018 30.09.2018
2741/2018 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Naprawa i malowanie ścian, wymiana oświetlenia, częściowa wymiana stolatki meblowej. Wydział OR 14700,00 30.08.2018 10.09.2018
2696/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów porzuconych w Policach przy ul. Kamiennej. Wydział OŚ 2592,00 30.08.2018 06.09.2018
2736/2018 Klub Miłośników Książki zakup publikacji "Polska.Droga do Niepodległości" Wydział OR 3608,00 29.08.2018 20.09.2018
2934/2018 Sałapa Stefan Police przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Niekłończyca, Jasienica, Police, Tanowo, szczecin i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Wydział OK 67599,00 29.08.2018 21.06.2019
2937/2018 Sałapa Stefan Police przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Uniemyśl, Niekłończyca, Drogoradz, Police i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Wydział OK 54945,00 29.08.2018 21.06.2019
2854/2018 ZDiTM bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Wydział SO 540000,00 29.08.2018 31.12.2018
3003/2018 Kazar Polska Sp. z o.o. dostawa i montaż 4 sztuk urządzeń do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów Wydział GO 78658,00 28.08.2018 09.10.2018
2694/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Przebudowa betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach Wydział TI 28389,75 27.08.2018 26.10.2018
2692/2018 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przenoszenie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane oraz wypłaszanie zwierząt. Wydział OŚ 1320,00 24.08.2018 05.09.2018
2931/2018 TURIST-POLICE Przewozy Autokarowe i Taxi Osobowe przewozy i opieka w czasie przewozów dzieci niepełnosprawnych na trasie Police-Trzeszczyn-Tanowo-Szczecin w okresie od 03.09.2018 do 21.06.2019 r. Wydział OK 87512,40 24.08.2018 21.06.2019
2932/2018 Transport Towarowy Krajowy Przewozy Autokarowe "MARTUR" Zacharski Marek przewóz i opieka w czasie przewożenia dzieci/uczniów do Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach na trasie Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2018 r. Wydział OK 50875,00 24.08.2018 21.06.2019
2933/2018 TURIST-POLICE Przewozy Autokarowe i Taxi Osobowe Police przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci niepełnosprawnych na wózkach na trasie Police-Tanowo-Szczecin i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Wydział OK 85114,80 24.08.2018 21.06.2019
2935/2018 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik Tanowo przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Police, Szczecin i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r Wydział OK 74000,00 24.08.2018 21.06.2019
2936/2018 AN-TRANS Andrzej Krzysztofik Tanowo przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Pilchowo-Sierakowo-Pilchowo-Tanowo i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Wydział OK 73826,00 24.08.2018 21.06.2019
2938/2018 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik Tanowo przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów na trasie Podbrzezie, Zalesie, Węgornik do Tanowa, SP 8 ul. Tanowska 14 i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Wydział OK 55870,00 24.08.2018 21.06.2019
2939/2018 Pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Pilchowo-Sierakowo-Szczecin -Pilchowo-Tanowo i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Wydział OK 35564,40 24.08.2018 21.06.2019
2940/2018 Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o Słudwia, Płoty przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów do Szkoły Podstawowej w Trzebieży na trasie Nowa Jasienica, Drogoradz, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Trzebież i z powrotem w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. Wydział OK 79120,80 24.08.2018 21.06.2019
2809/2018 Restauracja "PORTOWA" Poczęstunek dla 30 osób byłych mieszkańców Jasienicy i Trzebieży, zaproszonych na Jarmark Augustiański w Jasienicy Wydział PW 2100,00 23.08.2018 25.08.2018
2968/2018 ZGKiM Police przygotowanie tablic wyborczych dot. wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Wydział OR 18682,76 23.08.2018 21.10.2018
2689/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia składowiska odpadów przy ul. Licealnej w Policach. Wydział OŚ 2818,80 22.08.2018 05.09.2018
2686/2018 Drogowa Pracownia Projektowa APIA Monika Biernacka, ul. Zamenhofa 12/7 w Policach Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa ul. Zamenhofa w Policach Wydział TI 31200,00 14.08.2018 21.12.2018
2704/2018 Drukarnia PAW s.c. Wykonanie tabliczek informacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji odpadów Wydział GO 1974,15 08.08.2018 21.08.2018
2693/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież -zaprojektuj i wybuduj - etap III (odcinek od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej 114 do ulicy Brzozowej w m. Trzebież) Wydział TI 2650000,00 03.08.2018 20.12.2019
2697/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie zadania pn.: "Zabezpieczenie i wyeksponowanie (ustawienie) obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży" Wydział TI 75000,00 03.08.2018 30.11.2018
2635/2018 RENOMA Teresa Myłka operaty szacunkowe dla nieruchomości przy ul.Mazurskiej i Robotniczej w Policach Wydział GG 2091,00 31.07.2018 31.08.2018
2707/2018 Lewandowski Witold Wykonanie prac na targowisku gminnym: zdjęcie uszkodzonych płyt zadaszenia, oczyszczenie konstrukcji nośnych, założenie nowych uszczelnień na listwy mocujące, zamontowanie nowych paneli poliwęglanowych oraz ciśnieniowe umycie pozostałych paneli zadaszenia targowiska. Wydział DG 5859,50 31.07.2018 31.08.2018
2708/2018 Nowak Wiesław Wykonanie prac na targowisku gminnym: zdjęcie uszkodzonych płyt zadaszenia, oczyszczenie konstrukcji nośnych, założenie nowych uszczelnień na listwy mocujące, zamontowanie nowych paneli poliwęglanowych oraz ciśnieniowe umycie pozostałych paneli zadaszenia targowiska. Wydział DG 5859,50 31.07.2018 31.08.2018
2703/2018 Drukarnia PAW s.c. Projekt i wykonanie tabliczki informacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów. Wydział GO 159,90 27.07.2018 15.08.2018
2702/2018 Drukarnia PAW s.c. Projekt i wykonanie naklejek na pojemniki na odpady dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Wydział GO 1580,55 26.07.2018 07.08.2018
2737/2018 Polickim Stowarzyszeniem Abstynentów „Ostoja” Spotkanie wspólnotowe dla trzeźwości alkoholików, ludzi pijących szkodliwie i ryzykownie i ich rodzin w Licheniu Wydział OR 2240,00 26.07.2018 20.08.2018
2719/2018 RENOMA Teresa Myłka operat szacunkowy dz. 1120, 1126, 1128 z obrębu 2-Police Wydział GG 738,00 25.07.2018 06.08.2018
2638/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" Wydział TI 6000,00 23.07.2018 03.08.2018
2695/2018 Jacek Szymaniak Sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej 4 drzew pomnikowych rosnących w Policach obejmującej ocenę stanu drzew z użyciem tomografu dźwiękowego oraz zalecenia co do dalszego postępowania Wydział OŚ 1230,00 23.07.2018 14.09.2018
2735/2018 Polickie Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja” Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Spotkanie wspólnotowe dla trzeźwości alkoholików, ludzi pijących szkodliwie i ryzykownie i ich rodzin w Rokitnie” Wydział OR 1260,00 20.07.2018 30.09.2018
2631/2018 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysłąw Borowski, ul. Działkowa 1a, Police Wykonanie robót budowlanych związanych z ogrodzeniem terenu przy zapleczu sanitarnym Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 Jasienica przy ul. Piastów 46a w Policach Wydział TI 7380,00 19.07.2018 31.08.2018
2639/2018 Restauracja "PORTOWA" Organizacja poczęstunku dla 250 żeglarzy biorących udział w 54 Etapowych Regatach Turystycznych i 40 VIP-ów biorących udział w otwarciu regat Wydział PW 8700,00 19.07.2018 26.07.2018
2687/2018 RIPARIA Piotr Siuda Wykonanie usługi szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do usunięcia na terenie Gminy Police wraz z wyceną drewna Wydział OŚ 3000,00 18.07.2018 17.12.2018
2640/2018 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Umowa licencyjna na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 1781,04 17.07.2018 01.07.2018
2637/2018 Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6F w Szczecinie Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo Wydział TI 67650,00 16.07.2018 20.12.2018
2747/2018 Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie działalności mającej na celu umożliwienie ludziom starszym z terenu Gminy Police (rencistom, emerytom) aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, organizowania czasu wolnego, w tym w szczególności, ochrony i promocji zdrowia poprzez propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia Wydział OR 7000,00 15.07.2018 30.09.2018
2632/2018 Firma PROMIT Robert Mituta, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa dróg rowerowych w miejscowości Trzebież - etap IV /odcinek od wjazdu na teren Portu do skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego z ul. Portową/ Wydział TI 11070,00 11.07.2018 16.11.2018
2613/2018 Firma Wielobranżowa FOKS Poznań Michał Ślęzak,62-025 Siekierki Małe, ul. Polna 4 Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic Wydział TI 196086,60 09.07.2018 08.09.2018
2641/2018 Objazdowy Fotograf Tomasz Łój Wykonanie wystawy fotograficznej, która zostanie zaprezentowana podczas uroczystego otwarcia wystawy z okazji 100 lat Niepodległości polski "Gminy Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego" Wydział PW 3000,00 09.07.2018 20.07.2018
2629/2018 Konserwacja Obiektów Zabytkowych Mirosława Kounty-Giedrys Renowacja pomnika poświęconego pamięci Hermanna Lons'a Wydział OR 3500,00 06.07.2018 30.10.2018
2627/2018 TPI sp. z o.o. usługa wymiany panelu dotykowego w urządzeniu GNSS GRS-1 Wydział OR 1312,63 05.07.2018 20.07.2018
2621/2018 Usługi Projektowe Anna Kazimierska , ul. Legionów Dąbrowskiego 16/3, Szczecin Wykonanie prac projektowych oraz robót remontowo-budowlanych w budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach Wydział TI 74910,00 05.07.2018 07.09.2018
2633/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek nr 1993, 3207 i 2034/4 10-Police Wydział GG 430,00 05.07.2018
2752/2018 RAM-INT SYSTEMS Krzyszto Bieliński Sprzedaż 140 licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego. Wydział OR 13758,78 04.07.2018 18.07.2018
2751/2018 SuppComp S.C. Krzysztof Jarczewski Zbigniew Struk Dostawa serwera HP Proliant DL 360 Gen 10. Wydział OR 30657,75 04.07.2018 01.08.2018
2643/2018 Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski Współorganizacja 54. Etapowych Regat Turystycznych Wydział PW 3000,00 03.07.2018 28.07.2018
2642/2018 MK Design - Maciej Kęsy Przygotowanie nagłośnienia, namiotu oraz obsługa multimedialna podczas uroczystego otwarcia i zamknięcia Wydział PW 984,00 03.07.2018 26.07.2018
2610/2018 ASG-EUPOS - GUGIK udostępnienie danych korekcyjnych RTN (02-08.07.2018) Wydział OR 54,00 02.07.2018 08.07.2018
2722/2018 Klub Seniora w Trzebieży Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Wyposażenie świetlicy w zestaw nagłaśniający” Wydział OR 1050,00 02.07.2018 31.07.2018
2612/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa Grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Wydział TI 299551,83 29.06.2018 29.09.2018
2917/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dz. 3105 i 1984/6 10-Police Wydział GG 380,00 28.06.2018
2916/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek 2372 i 3295 14-Police Wydział GG 240,00 28.06.2018
2915/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy z kartoteki lokali dla działek 2725/4 i 2672/3 8-Police Wydział GG 20,00 28.06.2018
2914/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokali dla działek nr 1984/8, 2000 i 3295 10-Police Wydział GG 40,00 28.06.2018
2921/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokali dla działki 3287 14-Police Wydział GG 20,00 28.06.2018
2634/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokali dla działki nr 3128 15-Police Wydział GG 20,00 28.06.2018
2636/2018 Przedsiębiorstwo Budiwlane "BIS" Sp. z o.o., ul. Stołczyńska w Szczecinie Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach Wydział TI 4294602,07 28.06.2018 30.03.2019
2622/2018 Wojewódzki Związek OSP RP w Szczecinie zakup dla potrzeb 4 jednostek OSP z t3erenu Gminy Police 18 kompletów strażackich bojowych Wydział SO 15000,00 27.06.2018 30.08.2018
2647/2018 Piotr Marcinkiewicz Wykonanie przez zespół "ToDlaWas", którego Zleceniobiorca jest właścicielem, programu artystycznego podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 1200,00 27.06.2018 30.06.2018
2654/2018 Polskie Radio Szczecin Prowadzenie, obsługa konferansjerska, obsługa medialna, organizacja oraz prowadzenie wydarzenia "Złote Piaski" podczas imprezy "Czas a Trzebież" Wydział PW 23370,00 26.06.2018 01.07.2018
2651/2018 NNI Sp. z o.o. Obsługa techniczna oraz wynajem sprzętu na potrzeby imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 30000,00 26.06.2018 01.07.2018
2630/2018 Kancelaria Biegłych Rewidendów "Profit" STANUCH i PARTNERZY Sp. partnerska Weryfikacja maksymalnej kwoty rekompensaty dla SPPK Sp. zo.o.za lata 2015, 2016, 2017 Wydział SO 9840,00 26.06.2018 06.08.2018
2646/2018 Marek Cisek MARCO MANAGEMENT § MUSIC Wykonanie programu artystycznego podczas imprezy plenerowej "Czas na Trzebież" Wydział PW 1500,00 26.06.2018 01.07.2018
2659/2018 Aneta Bała Obsługa w trakcie bankietu VIP oraz posiłków dla wystawców, ochrony, i wykonawców scenicznych podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 1779,00 25.06.2018 01.07.2018
2658/2018 Joanna Prus Obsługa w trakcie bankietu VIP oraz posiłków dla wystawców, ochrony, i wykonawców scenicznych podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 1779,00 25.06.2018 01.07.2018
2657/2018 Marzena Tulie Obsługa w trakcie bankietu VIP oraz posiłków dla wystawców, ochrony, i wykonawców scenicznych podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 1779,00 25.06.2018 01.07.2018
2656/2018 Dagmara Wojciechowska Obsługa w trakcie bankietu VIP oraz posiłków dla wystawców, ochrony, i wykonawców scenicznych podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 1779,00 25.06.2018 01.07.2018
2648/2018 Polska Agencja Ochrony S.A. Zapewnienie ochrony przez Kierownika Ochrony Grzegorza Gacę odpowiedzialnego za zabezpieczenie imprezy z 15 ochroniarzami podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 12300,00 25.06.2018 01.07.2018
2645/2018 Jan Matura Uczestnictwo w inscenizacji historycznej oraz wcielenie się w postać Józefa Piłsudskiego w kostiumie historycznym podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 830,00 25.06.2018 30.06.2018
2595/2018 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 800,00 22.06.2018 06.07.2018
2911/2018 Rzeczoznawca majątkowy Władysław Górka Ustalenie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 2208.11 z obrębu 15-Police ul.Krzywa 13 Wydział GG 300,00 22.06.2018 18.07.2018
2611/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach Wydział TI 225000,00 22.06.2018 22.08.2018
2653/2018 Aneta Świeboda Koto Media Koncert zespołu Sound'n'Grace podczas imprezy plenerowej "Czas na Trzebież" Wydział PW 40590,00 22.06.2018 30.06.2018
2652/2018 Aneta Świeboda Koto Media Koncert Natalii Szroeder podczas imprezy plenerowej "Czas na Trzebież" Wydział PW 44649,00 22.06.2018 30.06.2018
2655/2018 Mariusz Gaweł Wykonanie programu artystycznego w czasie wydarzenia "Czas na Trzebież" Wydział PW 4000,00 20.06.2018 01.07.2018
2644/2018 Sławomir Kmieciak F.H. STARS Zorganizowanie programu atrakcji podczas wydarzenia "Czas na Trzebież" Wydział PW 21525,00 20.06.2018 01.07.2018
2559/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Dokończenie robót budowlanych na PP5 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - etap II" Wydział TI 1893900,50 19.06.2018 31.08.2018
2663/2018 Urszula Lahrzali Tłumaczenie w językach niemieckim i polskim, obsługa delegacji z Niemiec podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 2372,00 19.06.2018 01.07.2018
2662/2018 Renata Niedochodowicz Rozwieszenie na terenie gminy Police plakatów zapraszających na wydarzenia "Lato z Radiem" i "Czas na Trzebież" Wydział PW 1186,00 19.06.2018 25.06.2018
2661/2018 Objazdowy Fotograf Tomasz Łój Usługa fotograficzna polegająca na wykonywaniu portretów osobom odwiedzającym imprezę pn. "Czas na Trzebież" Wydział PW 4000,00 19.06.2018 01.07.2018
2660/2018 VIP-MED Rafał Kościołowicz Zabezpieczenie medyczne podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 2160,00 19.06.2018 01.07.2018
2620/2018 Contra Julita Wielowiejska ul. Wojska Polskiego 23, 72-010 Police Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach Wydział TI 700,00 19.06.2018 25.06.2018
2650/2018 Nikola Palej Obsługa wydarzenia "Czas na Trzebież" i obchodów 100- lecia Odzyskania Niepodległości związana z promocją wśród odwiedzających imprezę Wydział PW 1925,00 19.06.2018 01.07.2018
2554/2018 Łukasz Mężydło - MBI biuro Inżynierskie, ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy Wydział TI 10947,00 18.06.2018 08.11.2018
2550/2018 Zakład Wielobranżowy Sikora Jerzy, ul. Kościuszki 43, Police Przebudowa ogrodzenia przy budynku przeznaczonym na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży, ul.Portowa 5 Wydział TI 13899,00 15.06.2018 06.07.2018
2560/2018 EkoProInstal Piotr Nowak ul. Topolowa 6, 72-004 Tanowo Opracowanie dokumentacji projektowej na odprowadzenie wody wraz z zasypaniem rowu melioracyjnego zlokalizowanego wzdłuż drogi rowerowej dla potrzeb realizacji inwestycji Budowa dróg rowerowych w kierunku m. Trzebież Wydział TI 18088,00 15.06.2018 15.11.2018
2566/2018 CAFE BLIŹNIAK konsumpcja Podsumowanie Roku Sportowego Wydział OK 2750,00 15.06.2018 19.06.2018
2567/2018 JANTAR konsumpcja Podsumowanie konkursów przedmiotowych Wydział OK 2750,00 15.06.2018 18.06.2018
2568/2018 Klub Piłkarski "Chemik Police" dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w 2018 r." Wydział OK 50000,00 15.06.2018 31.12.2018
2609/2018 ASG-EUPOS - GUGIK Udostępnienie danych korekcyjnych RTN (15-21.06.2018) Wydział OR 54,00 15.06.2018 21.06.2018
2671/2018 Stanisław Wolny Wynajem samochodu technicznego wraz z obsługą oraz współorganizacja polsko-niemieckiego rajdu rowerowego "Mobilny Bez Samochodu" Wydział PW 2272,00 14.06.2018 17.06.2018
2665/2018 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego Zabezpieczenie od strony akwenu wodnego podczas imprezy "Czas na Trzebież" Wydział PW 3200,00 14.06.2018 01.07.2018
2664/2018 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach Przygotowanie cateringu dla 300 uczestników "Czasu na Trzebież", bankietu i zapewnienie noclegu dla gości oraz obsługi imprezy Wydział PW 25000,00 14.06.2018 01.07.2018
2581/2018 Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni "GAJA" Jacek Szymaniak Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 11 drzew z gatunku brzoza brodawkowata rosnących w ciągu ul. Romualda Traugutta w m. Police w granicach działki o nr ewid. 2678 dr, obręb ewid. Nr 10 Police Wydział OŚ 2460,00 12.06.2018 30.06.2018
2564/2018 Drukarnia Graphic House Szczecin wykonanie teczek - 400 szt. oraz toreb papierowych ciemno-zielonych - 600 szt. Wydział OK 5000,00 12.06.2018 22.06.2018
2565/2018 Turist Police Przewozy Autokarowe i Busy w Policach przewóz osób na Finał Czwartaków Lekkoatletycznych na trasie: Police-Łódź- Police w dniach 15.06-17.06.2018 r. Wydział OK 4750,00 12.06.2018 17.06.2018
2902/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z mapą ewidencyjną dla działek numer 3086 i 2074/3 z obrębu ewidencyjnego 15-Police Wydział GG 380,00 11.06.2018
2754/2018 KJW Meble Wojciech Wiśniak meble biurowe Wydział OR 38160,75 08.06.2018 31.08.2018
2555/2018 Łukasz Mężydło - MBI biuro Inżynierskie, ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg rowerowych w Policach" Wydział TI 15000,00 08.06.2018 29.06.2018
2558/2018 Pracownia Projektowa TRASKO Zygmund Sobolewski, ul. Korzeniowskiego 2/171, 70-211 Szczecin Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach Wydział TI 41820,00 08.06.2018 30.11.2018
2563/2018 Pracownia Architektoniczna AR-KON Małgorzata Śliwka Wykonanie dokumentacji projektowych na posadowienie 4 urządzeń do zbiórki drobnych elektroodpadów na terenie miasta Police Wydział GO 3690,00 08.06.2018 14.06.2018
2599/2018 Wiesława Kot Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police Wydział OŚ 3000,00 07.06.2018 31.12.2018
2919/2018 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński naprawa ogrodzenia przy ul.Licealnej w Policach Wydział GG 2460,00 07.06.2018 30.06.2018
2606/2018 Stowarzyszenie Velo Club Szczecin dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Policach - cykl maratonów rowerowych - Zachodniopomorski Puchar MTB" Wydział OK 5000,00 07.06.2018 30.09.2018
2909/2018 Rzeczoznawca majątkowy Władysław Górka Wycena lokali mieszkalnych Police ul. Rogowa 1/1 i ul. L. Zamenhofa 1/7 Wydział GG 984,00 06.06.2018 29.06.2018
2903/2018 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców tych lokali Wydział GG 4920,00 06.06.2018 09.07.2018
2920/2018 Anita Wszołkowska-Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pn. Architektura Wycena Nieruchomości Oświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych i inwentaryzacje budynków. Wydział GG 4895,40 06.06.2018 16.07.2018
2749/2018 Bursakowski Producion Wynajęcie zadaszonej sceny na festyn, który odbędzie się w Policach (na placu naprzeciw Galerii HOSSO) w dniu 16 czerwca 2018 roku Wydział OR 2000,00 06.06.2018 16.06.2018
2895/2018 Starostwo Powiatowe w Policach, ul.Tanowska 8 wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działek 7 i 10 z obrębu Pilchowo Wydział GG 150,00 05.06.2018
2907/2018 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dla nr 3278/4 z obr. 8-Police Wydział GG 150,00 05.06.2018
2549/2018 Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DIM" Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6F w Szczecinie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn" Wydział TI 93480,00 04.06.2018 14.12.2018
2910/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z rejestru gruntów , wypis z kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej 15-Police ul. Grzybowa 10-16 Wydział GG 340,00 04.06.2018
2753/2018 IT PREMUM B.Bęski, P. Szałkiewicz Sp.J. Dostawa telefonów komórkowych. Wydział OR 6589,00 04.06.2018 15.06.2018
2551/2018 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Niekłończyca 34d Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby bezdomnych (wykonanie ogrzewalni w części pomieszczeń, wykonanie wyjść ewakuacyjnych ze schroniska, itp) Wydział TI 105000,00 01.06.2018 25.06.2018
2552/2018 WINTECH Sp. z o.o. , ul. Kamienna 15, 72-010 Police Wykonanie i dostarczenie do budynku schroniska dla bezdomnych 4 sztuk stolarki drzwiowej aluminiowej spełniającej wymogi drzwi ewakuacyjnych Wydział TI 17500,00 01.06.2018 29.06.2018
2553/2018 Artur Leon Prokopowicz s.c. ul. Centralna 22 w Przęsocinie Roboty rozbiórkowe w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej w Przęsocinie w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin" Wydział TI 29300,00 01.06.2018 29.06.2018
2625/2018 ALARMOWANIE.PL usługa alarmowania członków OSP Wydział SO 648,00 01.06.2018 30.06.2019
2750/2018 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu realizacja profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police Wydział OR 30000,00 01.06.2018 12.12.2018
2983/2018 Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jubileuszu dziesięciolecia istnienia organizacji, której głównym zadaniem statutowym jest działalność o charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym oraz podejmowanie i rozwijanie inicjatyw społecznych wśród osób starszych.” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 10 maja 2018 r. Wydział OR 19,99 01.06.2018 31.07.2018
2547/2018 Firma Usługowo-Projektowa MARPROJ Mariusz Wojciechowski, ul.Akwarelowa 13/2, Szczecin Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia Adaptacja strychu w budynku "starym" w szkole filialnej w Pilchowie Wydział TI 6500,00 30.05.2018 31.08.2018
2548/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Opracowanie projektu nasadzeń zastępczych w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach Wydział TI 4200,00 30.05.2018 10.07.2018
2672/2018 Urszula Lahrzali Tłumaczenie w języku polskim i niemieckim oraz obsługa delegacji z Niemiec podczas "Dni Polic" Wydział PW 1190,00 30.05.2018 02.06.2018
2688/2018 Pracownia Dendrologiczno-Projektowa 1.Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa pomnikowego (buka pospolitego) rosnącego na terenie działki o nr ewid. 94/3 z obrębu ewid. Tatynia. 2. Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej terenu wokół Urzędu Miejskiego w Policach. Wydział OŚ 2460,00 30.05.2018 29.06.2018
2746/2018 Usługi Transportowe Szymek-Bus usługa transportowa mieszkańców sołectwa Przęsocin do Trójmiasta Wydział OR 4100,00 30.05.2018 15.06.2018
2605/2018 Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej w Szczecinie dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. " Świdwie Sanctus - natura i człowiek w dźwięku i obrazie" Wydział OK 2000,00 29.05.2018 27.09.2018
2543/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap IV /odcinek od wjazdu na teren Portu do skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego z ul. Polną/ Wydział TI 564234,30 28.05.2018 16.11.2018
2757/2018 Małgorzata Grzelak Pracownia Haftów Artystycznych Sztandar Miasta Police wraz z wyposażeniem. Wydział OR 12550,00 28.05.2018 15.10.2018
2545/2018 Firma Handlowo-Usługowa GEKO Wojciech Gryczka, ul. Wielecka nr 4, 72-006 Mierzyn Wykonanie zamówienia pn.: "Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie" Wydział TI 482900,00 28.05.2018 31.07.2018
2583/2018 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska z siedzibą w Szczecinie (70-796) przy ul. Tarpanowej 32/4 Opracowanie cennika na drewno pochodzące z wycinek drzew z terenów zieleni miejskiej w Gminie Police wraz z jego uzasadnieniem Wydział OŚ 1230,00 28.05.2018 21.06.2018
2557/2018 Pracownia Projektowa TRASKO Zygmund Sobolewski, ul. Korzeniowskiego 2/171, 70-211 Szczecin Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Kochanowskiego w Policach Wydział TI 54120,00 28.05.2018 30.11.2018
2507/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku m. Tatynia" Wydział TI 423000,00 25.05.2018 31.10.2018
2544/2018 GO-ECO Jacek Gilek ul. Babińskiego 8A, Szczecin Wielobranżowy nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego ne 5 w Policach Wydział TI 17500,00 25.05.2018 10.09.2018
2531/2018 Drogowa Pracownia Projektowa APIA Monika Biernacka, ul. Zamenhofa 12/7 w Policach Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik" Wydział TI 10000,00 24.05.2018 04.07.2018
2691/2018 Dorota Rudź Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 24.05.2018 31.12.2018
2706/2018 Lewandowski Witold Wykonanie prac na targowisku gminnym: sprawdzenie i naprawa uszczelnień na połączeniach płyt dachowych i uszczelnienie silikonem połączeń rynnowych Wydział DG 2929,75 24.05.2018 15.06.2018
2604/2018 TKKF Zarząd Ogniska "Tytan" dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Biegów na 5 km, 10 km, 15 km i Marsz Nordic Walking dla Aktywnych" Wydział OK 10000,00 23.05.2018 15.06.2018
2830/2018 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3 Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Szczecińska Kolej Metropolitalna"- realizacja projektu "Budowa Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych Nr 406,273 i 351" objętego dofinansowaniem ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2014-2020 Wydział TI 576736,00 23.05.2018 31.12.2022
2734/2018 Stowarzyszenie Wolontariuszy "DADU" Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Szkolenie dla funkcjonariuszy Policji „Wiem, reaguję, pomagam”” Wydział OR 4750,00 22.05.2018 31.08.2018
2756/2018 IT PREMIUM B. Bęski, P. Szałkiewicz Sp.J. Dostawa sprzętu: Kingston Data Traveler 2000 Wydział OR 6150,00 17.05.2018 31.05.2018
2532/2018 Firma Usługowo-Projektowa MARPROJ Mariusz Wojciechowski, ul.Akwarelowa 13/2, Szczecin Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach Wydział TI 4500,00 16.05.2018 31.07.2018
2542/2018 Fundacja Policka Akademia Sportu dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Maraton MTB 2018" Wydział OK 5000,00 16.05.2018 07.06.2018
2899/2018 GEO-GRAFIK Karolina Prell-Grądzka wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dot. podziału działki nr 5/63 z obrębu Sierakowo Wydział GG 2800,00 16.05.2018 31.10.2018
2755/2018 RAM-INT SYSTEMS Krzyszto Bieliński Sprzedaż licencji na oprogramowanie szyfrujące DESlock + PRO. Wydział OR 5904,00 16.05.2018 30.05.2018
2716/2018 BLOC SYSTEM Przemysław Dembowski Demontaż istniejącej bramy wejściowej na targowisko gminne w Policach oraz dostawa i montaż nowej przemysłowej bramy rolowanej z silnikiem elektrycznym. Wydział DG 10458,27 16.05.2018 30.06.2018
2912/2018 GEO-GRAFIK Karolina Prell-Grądzka Usługi Geodezyjne i Kartograficzne ustalenie granic dziaki 108 z obr.Pilchowo Wydział GG 4000,00 15.05.2018 30.11.2018
2742/2018 OSiR Police usługa gastronomiczna dla mieszkańców RO 4 Wydział OR 3200,00 15.05.2018 24.05.2018
2526/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - etap I" Wydział TI 1230252,71 14.05.2018 17.08.2018
2913/2018 GEOSYSTEM Olejnik, Walęcki, Woźniak sporządzenie projektu podziału działki nr nr 44 z obrębu 12-Police Wydział GG 4305,00 14.05.2018 15.12.2018
2524/2018 PROMAR Marcin Robakiewicz, Warzymice 72/10, 72-005 Przecław Sprawowanie nadzoru autorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad realizacją zamówienia " Budowa drób rowerowych w kierunku m. Trzebież - e. I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach-Jasienicy/ Wydział TI 3321,00 11.05.2018 02.10.2018
2525/2018 PROMAR Marcin Robakiewicz, Warzymice 72/10, 72-005 Przecław Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad realizacją zamówienia " Budowa drób rowerowych w kierunku m. Trzebież - e. I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach-Jasienicy/ Wydział TI 23247,00 11.05.2018 02.10.2018
2890/2018 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dla dz. 2037/151-152, 2037/156-157 z obr. 10-Police Wydział GG 150,00 11.05.2018
2889/2018 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów z wyrysem dla dz. 1937/145 z obr. 15-Police Wydział GG 150,00 11.05.2018
2888/2018 Starostwo Powiatowe mapa zasadnicza dla dz. 2080/9 z obr. 16-Police Wydział GG 6,10 11.05.2018
2887/2018 Starostwo Powiatowe mapa zasadnicza dla dz. 2037/151-152, 2037/156-157 z obr. 10-Police Wydział GG 4,60 11.05.2018
2886/2018 Starostwo Powiatowe mapa zasadnicza dla dz. 1937/145 z obr. 15-Police Wydział GG 3,10 11.05.2018
2897/2018 Starostwo Powiatowe mapa zasadnicza 1102/5=1102/11 Trzebież Wydział GG 6,10 11.05.2018
2666/2018 Negatyw Sp. z o.o. Publikacja na stronie www.polskamultimedialna.pl oraz publikacja pt.: "Zachodniopomorskie" Wydział PW 3075,00 11.05.2018 27.06.2018
2690/2018 Dorota Kajkowska-Murawska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 09.05.2018 31.12.2018
2624/2018 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup alkomatu przenośnego Wydział SO 11685,00 09.05.2018 31.10.2018
2745/2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży dofinansowanie wycieczki dla uczniów kl. III gimnazjum do Kotliny Kłodzkiej i Pragi Wydział OR 800,00 09.05.2018 14.05.2018
2744/2018 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży dofinansowanie wycieczki uczniów kl. V do Chomiąży Szlacheckiej Wydział OR 1200,00 09.05.2018 04.06.2018
2529/2018 Usaługi Stolarsko - Budowlane Banacki Kazimierz Zlecenie wykonania i dostarczenia 10 drewnianych domków dla kotów Wydział OŚ 2484,60 08.05.2018 15.06.2018
2623/2018 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI przekazanie środków finansowych na zakup sprzętu techniki policyjnej oraz rekompensaty pieniężne dla policjantów Wydział SO 18315,00 08.05.2018 31.10.2018
2673/2018 Głos Szczeciński Dodatek "Mała Ojczyzna Duża Sprawa" Wydział PW 984,00 08.05.2018 11.05.2018
2522/2018 Łukasz Mężydło - MBI biuro Inżynierskie, ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin Projekt zmiany nawierzchni na wjeździe na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży Wydział TI 15375,00 07.05.2018 20.09.2018
2876/2018 Władysław Górka sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wartości nieruchomości gruntowej określonej numerem działki nr 338/5 z obrębu Drogoradz Wydział GG 560,00 07.05.2018 08.06.2018
2528/2018 Przedsiębiorstow Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na usunięcie porzucanych odpadów w Policach przy ul. Goleniowskiej. Wydział OŚ 2015,28 07.05.2018 21.05.2018
2893/2018 RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka operaty szacunkowe gruntu pod trzy obszary inwestycyjne w Policach przy ul.Jasienickiej i Piotra i Pawła Wydział GG 3690,00 07.05.2018 30.05.2018
2892/2018 INWAR Sp. z o.o. podział działki 231/6 i 456 z obr. Tanowo Wydział GG 7134,00 07.05.2018 31.10.2018
2748/2018 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty ZCH Police SA Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "W pełni życia - w pełni sił" Wydział OR 2000,00 07.05.2018 31.05.2018
2615/2018 ORANGE POLSKA SPÓLKA AKCYJNA Dostęp do usługi telefonii stacjonarnej w siedzibie SM w Policach przy ulicy Tanowskiej 8 w systemie numeracji skróconej 986 na numerze podkładowym 914215873 Wydział SM 950,00 04.05.2018 03.05.2020
2649/2018 Sławomir Tomanek Przygotowanie nagłośnienia, namiotów i obsługa multimedialna podczas uroczystości nadania sztandaru Zarządu Wojewódzkiego ZWiR WP na Placu Bolesława Chrobrego oraz spotkania "Rok Kobiet" na Pomorzu Zachodnim pod hasłem "Kobieta ma Prawo" organizowanego z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych, w Policach w Miejskim Ośrodku Kultury Wydział PW 1068,00 30.04.2018 08.05.2018
2523/2018 Łukasz Mężydło - MBI biuro Inżynierskie, ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem parkowym od ul. Chodkiewicza do cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach Wydział TI 31242,00 27.04.2018 29.10.2018
2520/2018 Katarzyna Ciesielska Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki wraz z opracowaniem planu nasadzeń zastępczych i uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów w związku z inwestycją "Przebudowa ul. Zamenhofa w Policach" Wydział TI 1800,00 26.04.2018 13.07.2018
2881/2018 INWAR Sp. z o.o. wtórniki (dla GO) Wydział GG 2706,00 26.04.2018 15.06.2018
2743/2018 Szkoła Podstawowa w Tanowie dofinansowanie wycieczki uczniów kl. VI do Trzebawia Wydział OR 2500,00 25.04.2018 21.05.2018
2519/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Likwidacja nielegalnego składowiska w Policach przy ul. Licealnej. Wydział OŚ 673,92 24.04.2018 08.05.2018
2883/2018 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wyceny lokali mieszkalnych, działek w celu aktualizacji opłat rocznych i działki wraz z wyceną pawilonu handlowego w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wydział GG 8302,50 24.04.2018 01.06.2018
2530/2018 Riparia Piotr Siuda Wykonanie inwentaryzacji dendroflory w pasie drogowym: a) ul. Kuźnickiej na odcinku od ul. Jasienickiej do wiaduktu – działki o nr ewidencyjnych: 3020/8, 3016/20, 3012/1, z obrębu ewid. Nr 2 Police b) ul. Piotra i Pawła na odcinku od posesji nr 43 do rozwidlenia dróg przy działce 815/1 oraz wzdłuż nowo powstałego parkingu dla TIR-ów: działki o nr ewidencyjnym: 847/4, 845/1, 846/1, 3016/28, 797/3, 815/6, 815/5, 797/3, 3016/30, 815/6, 798/1, 3017/7, 3017/5, 3022 Wydział OŚ 7380,00 20.04.2018 30.05.2018
2521/2018 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Odział w Policach Dotacja na realizację zadania publicznego ochrona zwierząt Wydział OŚ 22000,00 20.04.2018 17.12.2018
2882/2018 "Renoma" wycena nieruchomości Teresa Myłka Wycena działek w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu. Wydział GG 4920,00 20.04.2018 30.05.2018
2869/2018 Rzeczoznawca majątkowy Władysław Górka Wycena lokalu mieszkalnego Police ul. Grzybowa 16/3 Wydział GG 492,00 19.04.2018 18.05.2018
2541/2018 Trans-Net S.A. Remont wjazdu do bram garażowych OSP Police Wydział SO 7000,00 19.04.2018 30.06.2018
2518/2018 Elektromachanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Naprawa drzwi w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 160,00 18.04.2018 18.04.2018
2512/2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LIK-BUD Kazimierz Palacz, Spółka Jawna, ul. Fabryczna 17 w Policach Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież /odcinek Lączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach-Jasienicy Wydział TI 1436063,56 16.04.2018 16.11.2018
2516/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie wymiany opon w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 75,00 16.04.2018 10.05.2018
2517/2018 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących. Wydział OŚ 1110,00 16.04.2018 27.04.2018
2758/2018 Orange Polska S.A. Świadczenie usługi dostępu do internetu DSL na linii telefonicznej w świetlicy sołectwa Drogoradz Wydział OR 1783,50 16.04.2018 31.12.2019
2509/2018 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, ul. Piłsudskiego 36/18 w Policach Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: "Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach" Wydział TI 15000,00 13.04.2018 13.07.2018
2759/2018 Cafe Bliźniak usługa cateringu w Ramach Zachodniopomorskiej Konferencji Administratorów Danych. Wydział OR 10000,00 13.04.2018 23.04.2018
2875/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokalu Police ul. Hugona Kołłątaja 6/19 Wydział GG 20,00 13.04.2018
2478/2018 HERMAN Studio Projektowe Marcin Herman, ul. Zielonogórska 35 w Szczecinie Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej: ogólnego programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji zagospodarowania terenu dla projektu aktywizacji dawnej fabryki benzyny syntetycznej w Policach Wydział TI 78828,24 12.04.2018 30.11.2018
2505/2018 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, ul. Robotnicza 22/2, 72-010 Police Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynku schroniska dla bezdomnych na terenie dz. nr 2123/2 przy ul. Fabrycznej w Policach Wydział TI 20000,00 12.04.2018 30.04.2018
2527/2018 STERILEX DDD Paweł Pagacz Wilkowice ul. nad Wilkówką 30 Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police Wydział OŚ 13706,25 12.04.2018 31.08.2018
2513/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2B w Policach Wydział TI 965405,35 11.04.2018 11.07.2018
2496/2018 Geosystem Olejnik Walęcki Woźniak, ul.Klonowica 38/2, Szczecin Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dla inwestycji pn: "Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach przy ul. Wyszyńskiego 31" Wydział TI 3075,00 10.04.2018 30.04.2018
2763/2018 HiCopy S.C. J. Dankiewicz, S. Bereś Urządzenia wielofunkcyjne develop ineo 4020 Wydział OR 6838,80 10.04.2018 10.05.2018
2626/2018 Morski Oddział Straży Granicznej przekazanie środków finansowych na zakup paliwa i patrole mobilne Wydział SO 7000,00 10.04.2018 31.12.2018
2675/2018 Nikola Palej Obsługa stoiska Gminy Police i promocja wśród odwiedzających podczas "Polickich Targów Gospodarczych" Wydział PW 1925,00 10.04.2018 15.04.2018
2674/2018 Urszula Lahrzali Tłumaczenie w języku polskim i niemieckim oraz obsługa delegacji z Niemiec podczas "Polickich Targów Gospodarczych" Wydział PW 1779,00 10.04.2018 15.04.2018
2508/2018 Pracownia Projektowa MILO7 Miłosz Stachera, ul. Sowińskiego 24, Szczecin Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach" Wydział TI 5904,00 09.04.2018 30.04.2018
2676/2018 Objazdowy Fotograf Tomasz Łój Wystawa fotograficzna zdjęć dotyczących 100-lecia Odzyskania Niepodległości podczas "XI Polickich Targów Gospodarczych" oraz wykonanie "Folderu Gminy Police" Wydział PW 18000,00 09.04.2018 15.04.2018
2607/2018 GIS Partner sp. z o.o. usługa opieki technicznej nad częścią mapową systemu PSIP Wydział OR 24600,00 06.04.2018 31.12.2018
2762/2018 INKTON Krzysztof Łyszczyk Dostawa zasobników i tonerów do drukarek. Wydział OR 51153,24 06.04.2018 12.04.2018
2760/2018 Z.P.H.U. INNOVARE Paweł Biegański Wykonanie zabezpieczeń oraz oznakowań dla osób niewidomych i niedowidzących. Wydział OR 7117,46 06.04.2018 27.04.2018
2880/2018 Starostwo Powiatowe w Policach mapa zasadnicza dla dz. 3308/9, 3308/37, 3308/40 z obr.14-Police Wydział GG 30,60 06.04.2018
2608/2018 Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna zakup odbiornika GRS-1 (GNSS) wraz z osprzętem Wydział OR 11000,00 05.04.2018
3076/2018 Lotos Paliwa Spółka z o.o. Zakup paliw płynnych do samochodów Urzędu Miejskiego w Policach, Straży Miejskiej w Policach i Ochotniczej Straży Pożarnej Wydział OR (Wydział GKM, Wydział SM, Wydział OŚ, Wydział SO) 28000,00 05.04.2018 04.04.2019
2506/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów w Policach przy ul. Cisowej Wydział OŚ 2417,04 04.04.2018 17.04.2018
2761/2018 CDiAP Sp. z o.o. Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wsparcie w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla projektu pn. "Integracja i rozbudowa Systemów Informatycznych dla świadczenia e-usług, w celu Zrównoważonego Rozwoju e-Społeczeństwa Miasta Police". Wydział OR 75645,00 03.04.2018
2540/2018 Biuro Podróży Waldemar Gościniak Szczecin świadczenie usługi turystycznej - zorganizowanie wycieczki szkolnej do Poznania w terminie 24-26.05.2018 r. Wydział OK 23560,00 03.04.2018 26.05.2018
2539/2018 Biuro Podróży AS Szczecin świadczenie usługi turystycznej - zorganizowania wycieczki szkolnej do Warszawy w dniach: 23-26.05.2018 r. Wydział OK 42672,00 03.04.2018 26.05.2018
2489/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach Wydział TI 119604,24 29.03.2018 15.06.2018
2490/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo Wydział TI ,00 29.03.2018 31.08.2018
2503/2018 Polskie Agencje Ochrony Spółka Akcyjna, ul. Żupnicza 17/6, 03-821 Warszawa Prowadzenie działań prewencyjnych na terenie budynku oraz w terenie należącym do Przedszkola Publicznego nr 5 (PP5) w Policach polegających na ochronie obiektu (zapobieganie kradzieży i włamaniom, zniszczeniu i dewastacji mienia) Wydział TI 16014,60 29.03.2018 30.04.2018
2515/2018 Tran-Net S.A. ul. Tanowska 8 72-010 Police Obsługa akcji "Dni Ziemi" Wydział OŚ 8500,00 29.03.2018 25.04.2018
2874/2018 GEOSYSTEM Olejnik, Walęcki, Woźniak 1) sporządzeniu wstępnego projektu podziału działki nr 1973/40 z obrębu 6-Police mającego na celu wydzielenie części terenów oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: 3-10KDL, 3-16 KDD i 3-SF 30 PU (podział na 4 działki), przedstawionych na załączonym szkicu granicznym kolorem czerwonym. 2) sporządzeniu projektu podziału działki nr 1973/40 zgodnie z postanowieniem Burmistrza Polic opiniującym wstępny projekt podziału Wydział GG 3936,00 28.03.2018 31.10.2018
2561/2018 Blue Box ag.rekl. Izabela Baranowska Projekt i produkcja naklejek na pojemniki na odpady Wydział GO 2952,00 28.03.2018 10.04.2018
2486/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Roboty budowlane oraz inne świadczenia niezbędne do realizacji zamówienia pn. "Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach" Wydział TI 2127191,09 27.03.2018 29.06.2018
2504/2018 Pracownia Projektowa Dróg i Mostów , Andrzej Chmielewski Grzepnica 2G, 72-003 Dobra Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej dla zdania inwestycyjnego "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" w zakresie przebudowy peronu zatoki autobusowej po wschodniej stronie ul. Wyszyńskiego wraz ze zmianą sposobu parkowania Wydział TI 3690,00 27.03.2018 23.04.2018
2493/2018 Pracownia Projektowa Dróg i Mostów , Andrzej Chmielewski Grzepnica 2G, 72-003 Dobra Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" Wydział TI 2952,00 26.03.2018 30.04.2018
2764/2018 Polvita Sp. z o.o. Realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police Wydział OR 52675,00 26.03.2018 10.12.2018
2871/2018 Przedsiębiorstwo Geodezyjne "INWAR" Spółka z o.o. w Policach Prace geodezyjno-kartograficzne związane z wyniesieniem na gruncie granic nieruchomości określonej numerami działek 227/1, 227/2 i 227/3 z obrębu Przęsocin Wydział GG 1845,00 26.03.2018 20.06.2018
2502/2018 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących Wydział OŚ 320,00 22.03.2018 05.04.2018
2514/2018 RIPARIA Piotr Siuda Usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej Wydział OŚ 7380,00 22.03.2018 15.12.2018
2492/2018 KJM-BISS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Piaskowa 101, 72-010 Police Zlecenie badania stanu technicznego i szczelności zbiornika na nieczystości ciekłe i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie Wydział TI 934,80 21.03.2018 30.03.2018
2863/2018 Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działki nr 273/5 z obrębu Dębostrów Wydział GG 200,00 21.03.2018
2494/2018 GEO-EXPERT Piotr Sieczkiewicz ul. Chopina 49a/4, 71-450 Szczecin Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla inwestycji "Docieplenie ścian hali sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach" Wydział TI 5000,00 21.03.2018 26.03.2018
2861/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków i kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek nr 3303, 3205 i 3078 z obrębu 10-Police Wydział GG 570,00 21.03.2018
2860/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działek nr 3128 i 3090 z obrębu 15-Police Wydział GG 380,00 21.03.2018
2873/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokali dla działki nr 3289 14-Police. Wydział GG 20,00 21.03.2018
2872/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokali dla działki nr 1999 z obrębu 10-Police. Wydział GG 20,00 21.03.2018
2877/2018 Starostwo Powiatowe mapy zasadnicze dla dz. 2085/14, 2080/7,2103/4, 2037/95 (dla Wydziału GO) Wydział GG 24,50 20.03.2018
2677/2018 Grzegorz Ludwik Gaca Ochrona podczas Turnieju SWANSON CUP IV Wydział PW 2673,00 20.03.2018 24.03.2018
2767/2018 Ricoh Poska Sp. z o.o. Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh MP305+SP Wydział OR 5535,00 19.03.2018 20.04.2018
2679/2018 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. Dodatek w Kurierze Szczecińskim Wydział PW 512,91 15.03.2018 30.03.2018
2678/2018 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. Dodatek do Kuriera Szczecińskiego Wydział PW 615,00 15.03.2018 26.03.2018
2864/2018 Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Mapa zasadnicza dla działki 44 z obrębu 12-Police Wydział GG 18,40 14.03.2018
2500/2018 Maria Kryszewska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców - Gminy Police Wydział OŚ 2181,50 14.03.2018 31.12.2018
2878/2018 Rzeczoznawca Majątkowy Julian Magdziak operaty szacunkowe dla działek przy ul.Stokrotki i Szarotki w Trzebieży Wydział GG 2152,50 14.03.2018 30.05.2018
2477/2018 ARLEKS Butrym Artur, ul. 3 Maja 9/6 w Szczecinie Wykonanie robót rozbiórkowych i porządkowych na terenie świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 20a w Przęsocinie (dz. 289/2) Wydział TI 4920,00 09.03.2018 30.03.2018
2485/2018 Usługi Kominiarskie Adam Orell ul. Mickiewicza 3/LU4, 70-383 Szczecin Wykonanie badań przewodów wentylacyjnych w szybie dźwigu w budynku Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 500,00 09.03.2018 19.03.2018
2491/2018 Drogowa Pracownia Projektowa APIA Monika Biernacka, ul. Zamenhofa 12/7 w Policach Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach Wydział TI 4500,00 09.03.2018 09.05.2018
2487/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej - Kompleks rekreacyjny w m. Drogoradz Wydział TI 41075,00 08.03.2018 30.06.2018
2488/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu Wydział TI 39901,00 08.03.2018 30.06.2018
2475/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo) Wydział TI 41310,30 07.03.2018 30.06.2018
2476/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach Wydział TI 146689,50 07.03.2018 31.07.2018
2497/2018 Anna Tusik Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 07.03.2018 31.12.2018
2498/2018 Ryszard Bogdziewicz Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 1990,00 07.03.2018 31.12.2018
2499/2018 Andrzej Aleksnin Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 07.03.2018 31.12.2018
2481/2018 Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Trzebież dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie pojazdów militarnych" Wydział OK 4000,00 07.03.2018 31.05.2018
2510/2018 Polskie Agencje Ochrony Spółka Akcyjna, ul. Żupnicza 17/6, 03-821 Warszawa Prowadzenie działań prewencyjnych dotyczących ochrony Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach oraz terenu należącego do ww. obiektu Wydział TI 12915,00 06.03.2018 31.03.2018
2870/2018 Anita Wszołkowska-Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pn. Architektura Wycena Nieruchomości Oświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych i inwentaryzacje budynku. Wydział GG 6174,60 05.03.2018 20.04.2018
2403/2018 Drogowa Pracownia Projektowa APIA Monika Biernacka, ul. Zamenhofa 12/7 w Policach Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego " Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku m. Tatynia" Wydział TI 6000,00 01.03.2018 26.02.2018
2414/2018 "WEST-AUTO-SERVICE" Kamiński Jerzy Zlecenie na wymianę klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych. Wydział OŚ 750,00 01.03.2018 14.04.2018
2409/2018 "AWOJGA" Wojciech Liput, ul.Jeziorna 121, 72-004 Tanowo Wykonanie prac elektrycznych wraz z pomiarami w budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 5 Jasienica przy ul. Piastów 46a w Policach Wydział TI 738,00 28.02.2018 30.03.2018
2867/2018 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wyceny lokali mieszkalnych w Policach: obręby 10, 14 i 15. 8 lokali. Wydział GG 4305,00 28.02.2018 26.03.2018
2865/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków, lokali wraz z mapą ewidencyjną dla działki nr 2037/164 z obrębu 10-Police. Wydział GG 170,00 28.02.2018
2511/2018 Polskie Agencje Ochrony Spółka Akcyjna, ul. Żupnicza 17/6, 03-821 Warszawa Prowadzenie działań prewencyjnych dotyczących ochrony Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach oraz terenu należącego do ww. obiektu Wydział TI 16014,60 28.02.2018 31.03.2018
2484/2018 Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Jucha, ul. Boh. Westerplatte 8, 72-010 Police Wykonanie badań potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej i natężenia oświetlenia zewnętrznego w budynku UM w Policach Wydział TI 990,00 27.02.2018 02.03.2018
2406/2018 WSZYSTKO DLA GOŁĘBI Ernest Kosikiewicz, ul. Jaworowa 11,72-100 Goleniów Sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z lasów stanowiących własność Gminy Police w związku z realizacją zadania inwestycyjnego " Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III" Wydział TI 14575,28 26.02.2018 06.03.2018
2433/2018 Geodeta Michał Gniewosz ustalenie granic działki nr 151 z obr.Pilchowo Wydział GG 1599,00 26.02.2018 28.08.2018
2413/2018 Riparia Piotr Siuda Umowa na wykonanie prac polegających na przeprowadzaniu konsultacji oraz wykonaniu opinii ornitologicznych w zakresie zasiedlenia przez ornitofaunę drzew przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji na terenie Gminy Police. Wydział OŚ 4300,00 23.02.2018 15.12.2018
2411/2018 EKOBUD Eugeniusz Kociszewski Realizacjia zadania polegająca na „Wykonaniu zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana. Wydział OŚ 7581,60 23.02.2018 02.03.2018
2412/2018 Pracownia Dendrologiczno-Projektowa Realizacja zadania polegającego na pełnieniu nadzoru nad pracami związanymi z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych przy 39 platanach klonolistnych na terenie miasta Police w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana”. Wydział OŚ 1476,00 23.02.2018 02.03.2018
2367/2018 Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do przygotowania cateringu przez restaurację "Ogród Włoski" w Policach, w związku z organizacją wieczerzy wigilijnej dla mieszkańców z terenu Rady Osiedla Nr 1 w Policach, w dniach 8 i 15 grudnia 2017 r. Wydział OR 4000,00 21.02.2018
2402/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Usunięcie drzew i krzewów w złym stanie zdrowotnym lub kolidujących z przedsięwzięciem inwestycyjnym " Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią" Wydział TI 13943,28 20.02.2018 28.02.2018
2562/2018 Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL Przeprowadzenie 123 warsztatów edukacyjnych w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Police. Wydział GO 12300,00 19.02.2018 29.06.2018
2400/2018 Krzysztof Bogdziewicz Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 16.02.2018 31.12.2018
2404/2018 Przedsiębiorstow Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Umowa na zakup 4 dystrybutorów do worków na psie odchody . Wydział OŚ 5000,00 16.02.2018 30.03.2018
2405/2018 Przedsiębiorstwo Użteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Umowa na obsługę dystrybutorów do worków na psie odchody. Wydział OŚ 10000,00 16.02.2018 17.12.2018
2366/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na usunięcie porzuconych odpadów w Trzebieży. Wydział OŚ 855,36 15.02.2018 01.03.2018
2399/2018 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 940,00 15.02.2018 01.03.2018
2359/2018 Prime Consultung Spółka z o.o. ul. Chojnicka 47, 70-737 Szczecin Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych" planowanego do współfinansowania w ramach RPO Woj. Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Wydział TI 14760,00 12.02.2018 23.02.2018
2415/2018 Michał Gniewosz wznowienie granicy działki nr 454 z obr.Pilchowo Wydział GG 5535,00 12.02.2018 16.11.2018
2614/2018 FORDCAR SPÓŁKA CYWILNA Naprawa pojazdu służbowego SM FORD ZPL 14144 Wydział SM 3255,00 09.02.2018 28.02.2018
2362/2018 Studio Lumire Piotr Cebulski Umowa na mycie i utrzymanie czystości samochodu służbowego Peugeot Partner Wydział OŚ 1000,00 08.02.2018 17.12.2018
2352/2018 Zakład Wielobranżowy Sikora Jerzy, ul. Kościuszki 43, Police Roboty budowlane - budowa ogrodzenia przy budynku schroniska dla bezdomnych na terenie dz. 2123/2 przy ul. Fabrycznej 21 w Policach Wydział TI 13500,00 07.02.2018 05.03.2018
2354/2018 IZOTERMA s.c. Bogumiła Szwajlik, Dymitr Szwajlik, ul Ofiar Oświęcimia 8/17 w Szczecinie Roboty budowlane izolacyjne w budynku schroniska dla bezdomnych na terenie dz. 2123/2 przy ul. Fabrycznej w Policach (rozbudowa węzła cieplnego, przebudowa instalacji wewnętrznej wodociągowej) Wydział TI 26444,00 07.02.2018 27.04.2018
2421/2018 INWAR Spółka z o.o. Podział działki 116/2 z obr. Trzebież 2 Wydział GG 3690,00 06.02.2018 15.08.2018
2348/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów w Policach przy ul. Licealnej i w miejscowości Leśno Górne. Wydział OŚ 2579,04 05.02.2018 15.02.2018
2353/2018 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, 72-010 Police Roboty budowlano-remontowe w świetlicy osiedlowej Rady Osiedla nr 5 Gryfitów w budynku przy ul. Wróblewskiego 11 lik. nr 2 Wydział TI 30709,09 05.02.2018 19.03.2018
2426/2018 Władysław Górka Sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wartości nieruchomości określonej numerem działki 427/1 z obrębu Drogoradz - ustalenie wysokości odszkodowania za grunt przejęty pod drogę. Wydział GG 615,00 05.02.2018 12.03.2018
2454/2018 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej kobiet" Wydział OK 115000,00 05.02.2018 31.12.2018
2351/2018 Dim-Bud Krzysztof Rogowski Danuta Rogowska s.c., ul. Przyjaźni 21, Police Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie (naprawa uszkodzonej drewnianej stolarki okiennej wraz z uzupełnieniem oszklenia) Wydział TI 615,00 02.02.2018 16.02.2018
2401/2018 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Niekłończyca 34d Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej 21 w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych Wydział TI 54050,00 02.02.2018 30.04.2018
2333/2018 Polskie Agencje Ochrony Spółka Akcyjna, ul. Żupnicza 17/6, 03-821 Warszawa Prowadzenie działań prewencyjnych na terenie budynku oraz w terenie należącym do Przedszkola Publicznego nr 5 (PP5) w Policach dotyczących ochrony obiektu (zapobieganie kradzieży i włamaniom, zniszczeniu i dewastacji mienia) Wydział TI 15756,30 01.02.2018 06.03.2018
2370/2018 Monika Karlińska Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić zajęcia gimnastyczne dla mieszkanek sołectwa Pilchowo Wydział OR 2400,00 01.02.2018 30.11.2018
2420/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy z kartoteki lokali Police ul. J. Piłsudskiego 12A Wydział GG 40,00 01.02.2018
2419/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokalu Police ul. M. Niedziałkowskiego 12B Wydział GG 20,00 01.02.2018
2418/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z kartoteki lokalu Police ul. Wojska Polskiego 4 Wydział GG 20,00 01.02.2018
2417/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z rejestru gruntu, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej Police ul. L. Zamenhofa 13 Wydział GG 210,00 01.02.2018
2395/2018 EJOT sc inż. Edward Jaźwiecki, ul. Somosierry 46a,71-206 Szczecin Wykonanie badania próby szczelności instalacji c.o. w części objętej przebudową w budynku Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 1000,00 31.01.2018 02.02.2018
2408/2018 Nowak Wiesław Wykonanie prac na targowisku gminnym: usunięcie zanieczyszczeń oraz porostów z rynien i uszczelnienie silikonem połączeń rynnowych Wydział DG 939,87 31.01.2018 10.02.2018
2616/2018 STOŁÓWKA MAJA UFNIARZ Posiłki regeneracyjne dla pracowników SM Wydział SM 960,00 30.01.2018 31.03.2018
2424/2018 Przedsiębiorstwo Geodezyjne "INWAR" Spólka z o.o. w Policach Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z wyniesieniem na gruncie granic nieruchomości określonej numerami działek 273/4, 273/5, 273/6 z obrębu Debostrów Wydział GG 1845,00 30.01.2018 30.04.2018
2423/2018 INWAR Spółka z o.o. Wznowienie granic działki 523/7 z obr. Trzebież 3. Wydział GG 1476,00 30.01.2018 30.04.2018
2422/2018 Geodeta Michał Gniewosz Podział działki 379 z obr. Tatynia Wydział GG 3690,00 30.01.2018 30.07.2018
2327/2018 Polskie Agencje Ochrony Spółka Akcyjna, ul. Żupnicza 17/6, 03-821 Warszawa Prowadzenie działań prewencyjnych na terenie budynku oraz terenie należącym do PP8 w Policach przy ul. Wyszyńskiego 31 Wydział TI 15756,30 29.01.2018 28.02.2018
2680/2018 Dom Judy sp. z o.o. Marek Słomiński Dodatek "Między Nami" w czasopiśmie "Tygodnik Policki" Wydział PW 19440,00 26.01.2018 14.12.2018
2321/2018 DROVIA Bogdan Bloch, ul. Grafitowa 45/4,72-006 Mierzyn Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach Wydział TI 15498,00 25.01.2018 30.05.2018
2332/2018 Łukasz Mężydło - MBI biuro Inżynierskie, ul. Hrubieszowska 43/3, 71-047 Szczecin Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania " Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od przejazdu kolejowego w drodze wojewódzkiej 114 do ulicy Brzozowej w m. Trzebież" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież" Wydział TI 13899,00 25.01.2018 26.02.2018
2365/2018 PUP 'Trans-Net" S.A ul. Tanowska 8 72-010 Police Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu PET, makulatura, szkło. Wydział OŚ 7000,00 25.01.2018 15.12.2018
2377/2018 OPEGIEKA Sp. z o.o. Umowa na opieka serwisową w roku 2018 Wydział OR 19827,60 22.01.2018 31.12.2018
2453/2018 Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. XXXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota" Wydział OK 35000,00 19.01.2018 30.10.2018
2452/2018 Klub Sportów Walki Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia taekwondo i kickboxingu" Wydział OK 20000,00 18.01.2018 31.12.2018
2457/2018 Polski Związek Niewidomych Koło Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Police- Wrocław i okolice" Wydział OK 5000,00 18.01.2018 30.10.2018
2441/2018 Uczniowski Klub Sportowy "Chemiczek" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja turniejów piłki siatkowej - Police CUP 2018 oraz zakup sprzętu" Wydział OK 7000,00 17.01.2018 20.12.2018
2448/2018 Atletyczny Klub Sportowy "Promień" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenia dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w podnoszeniu ciężarów" Wydział OK 70000,00 17.01.2018 31.12.2018
2449/2018 Klub Sportowy "Tanowia" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Integracja środowiska poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu" Wydział OK 83000,00 17.01.2018 31.12.2018
2450/2018 Klub Sportowy Hulk Team Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie sportów walki przez Klub Sportowy Hulk Team Police" Wydział OK 10000,00 17.01.2018 31.12.2018
2451/2018 Klub Piłkarski "Chemik Police" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.."Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej" Wydział OK 380000,00 17.01.2018 31.12.2018
2480/2018 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński im. St. Kaczmarka w Szczecinie dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "XXVI Międzynarodowy Rajd Pieszy IVV/PTTK, XV Integracyjny Rajd Niepełnosprawnych Intelektualnie - Puszcza Wkrzańska, XVII Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy" Wydział OK 5000,00 17.01.2018 29.11.2018
2479/2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizowanie imprez historycznych, rajdów dla młodzieży szkolnej" Wydział OK 5000,00 17.01.2018 31.12.2018
2461/2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizowanie imprez kulturalnych, popularyzacja tradycji wojska polskiego, ochrony walorów historycznych ziemi polickiej" Wydział OK 42000,00 17.01.2018 31.12.2018
2681/2018 Polska Press Sp. z o.o. Piotr Grabowski Bezpłatny dodatek "Głos Polic" Wydział PW 26568,00 17.01.2018 19.12.2018
2356/2018 CONSULTA S.C. realizacja w Poradni Medycyny Pracy ZOZ Consulta w Policach profilaktycznych badań lekarskich dopuszczających do udziału w czynnościach ratowniczych członków OSP w Gminie Police Wydział SO 5190,00 16.01.2018 31.12.2018
2439/2018 Uczniowski Klub Sportowy "Fala" przy Zespole Szkół w Trzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie żeglarskie oraz popularyzacja żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży" Wydział OK 15000,00 16.01.2018 31.12.2018
2440/2018 Uczniowski Klub Żeglarski "Bras" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Nauka żeglowania i utrzymania sprzętu żeglarskiego w UKŻ Bras, X edycja Łarpia Sail Festiwal, VIII Mistrzostwa Polic w kajakarstwie turystycznym, wycieczki kajakowe dla klas gimnazjalnych, biwaki i obozy" Wydział OK 40000,00 16.01.2018 31.12.2018
2446/2018 Polickie Towarzystwo Sztrzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zdania publicznego pn. Organizacja strzelectwa w Gminie Police w 2018 roku" Wydział OK 18000,00 16.01.2018 31.12.2018
2460/2018 Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Siadaj i pisz, miej oko na świat" Wydział OK 9000,00 16.01.2018 31.12.2018
2436/2018 Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki oraz organizacja imprez sportowych" Wydział OK 75000,00 15.01.2018 31.12.2018
2437/2018 Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie pływania wśród mieszkańców Gminy Police" Wydział OK 14000,00 15.01.2018 31.12.2018
2438/2018 Uczniowski Klub Sportowy "Activ" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Gminny kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 2018" Wydział OK 7000,00 15.01.2018 31.12.2018
2444/2018 Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Biegiem do sukcesu, sport dla każdego" Wydział OK 9000,00 15.01.2018 31.12.2018
2445/2018 Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police dotacja na wparcie realizacji zadania publicznego pn. "Sportowa Gmina Police 2018" Wydział OK 10000,00 15.01.2018 31.12.2018
2447/2018 Ludowy Klub Sportowy "Rybak" w Trzebieży dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci" Wydział OK 20000,00 15.01.2018 31.12.2018
2458/2018 Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców "Nest-Art" im. E. Dąbrowskiej dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Plener Artystyczny 04.09-15.09.2018 r. - Inspiracje, Interpretacje - Trzebież 2018" Wydział OK 20000,00 15.01.2018 30.11.2018
2459/2018 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Integrowanie seniorów poprzez kulturę i sztukę" Wydział OK 15000,00 15.01.2018 31.12.2018
2667/2018 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. Tomasz Kowalczyk Publikacja dwunastu artykułów w dzienniku "Kurier Szczeciński" Wydział PW 14612,40 15.01.2018 17.12.2018
2345/2018 Blackline S. C. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski Dostawa zasobników i tonerów do drukarek. Wydział OR 20421,69 12.01.2018
2430/2018 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wycena lokali mieszkalnych wraz z wyceną gruntu, wyliczeniem nakładów najemcy, wyliczeniem udziałów Wydział GG 4920,00 12.01.2018 31.01.2018
2628/2018 OPEGIEKA Sp. z o.o. dyski do serwera PSIP-C Seagate 1TB SAS 7200RPM 128MB – sztuk 2. Wydział OR 1845,00 12.01.2018
2335/2018 Studio LUMIRE Mycie samochodu służbowego Mercedes Benz Sprinter Wydział OR 1200,00 12.01.2018 15.12.2018
2391/2018 TV PRESTO Nagranie, archiwizacja oraz emisja relacji z sesji Rady Miejskiej w Policach od stycznia do grudnia 2018 roku Wydział OR 55,00 12.01.2018 31.12.2018
2390/2018 Sławomir Tomanek Obsługa elektroakustyczna sesji Rady Miejsakiej w Policach oraz bieżąca konserwacja w roku 2018 Wydział OR 5400,00 12.01.2018 31.12.2018
2425/2018 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej Police ul. L. Zamenhofa 1A Wydział GG 190,00 12.01.2018
2435/2018 Uczniowski Klub Sportowy "Champion" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. : "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Wydział OK 40000,00 12.01.2018 31.12.2018
2442/2018 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Ogniska "Tytan" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprez sportowych w roku 2018" Wydział OK 16000,00 12.01.2018 30.11.2018
2482/2018 Powiat Policki - ZS im. I.Łukasiewicza w Policach wynajęcie lodowiska oraz bezpłatne wypożyczenie łyżew dla uczniów szkół Wydział OK 6600,00 12.01.2018 28.01.2018
2319/2018 Usługi Geodezyjne Piotr Chmielowiec, ul. Bankowa 17A/8, 72-010 Police Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej na potrzeby dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią Wydział TI 615,00 11.01.2018 23.01.2018
2429/2018 INWAR Sp. z o.o. podział działki 3/6 z obr.18-Police Wydział GG 4305,00 11.01.2018 31.05.2018
2330/2018 Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet. Joanna Pawełka Umowa na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek. Wydział OŚ 9025,00 11.01.2018 17.12.2018
2331/2018 Gabinet Weterynaryjny lel. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek. Wydział OŚ 9025,00 11.01.2018 17.12.2018
2376/2018 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Firma TRANS-NET S.A. Kupujący kupuje a Sprzedający sprzedaje worek bokserski, piaskownicę, lampki choinkowe, 20 szt. donic zewnętrznych betonowych Wydział OR 7000,00 11.01.2018
2443/2018 Stowarzyszenie Energy Gold Team Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w Klubie Energy Gold Team Police" Wydział OK 11000,00 11.01.2018 31.12.2018
2682/2018 WIPMEDIA Monika Hałgas Rozbudowa i kompleksowa obsługa strony internetowej www.police.pl Wydział PW 81996,00 11.01.2018 14.12.2018
2670/2018 Wydawnictwo "Dziennik Policki" Gracjan Broda Realizacja polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego w Policach w mediach społecznościowych Wydział PW 81996,00 11.01.2018 14.12.2018
2669/2018 Fundacja Forum Centrum Rozwoju i Promocji Małgorzata Marek-Ułasiewicz Publikacja w serwisie internetowym www.wiescipolickie.pl wszelkich wydarzeń odbywających się na terenie gminy Police Wydział PW 20004,00 11.01.2018 14.12.2018
2668/2018 Jan Antoni Kłys Usługi dziennikarskie, redakcyjne i wydawnicze Promocja gminy Police w zarysie współczesnym i historycznym na stronie internetowej "Magazynu Polickiego" Wydział PW 40947,00 11.01.2018 14.12.2018
2617/2018 STUDIO LUMIRE PIOTR CYBULSKI Mycie pojazdów służbowych SM Wydział SM 1200,00 10.01.2018 31.12.2018
2455/2018 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zimowisko harcerzy z Tanowa - Tatry 2018" Wydział OK 6000,00 10.01.2018 31.01.2018
2456/2018 Chorągiew Zachodnipomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wypoczynek letni zuchów i harcerzy z 28 Szczepu Ognia Hufca Police" Wydział OK 20000,00 10.01.2018 31.08.2018
2766/2018 Orange Polska S.A. Usługa dostępu do internetu DSL Wydział OR 14647,50 10.01.2018 31.12.2019
2683/2018 TV - Presto Barbara Frankowska Produkcja i emisja programu "Z życia Gminy" Wydział PW 118080,00 10.01.2018 14.12.2018
2328/2018 Przychodnia Weterynaryjna 4 łapy lek. wet. Joanna Pawełka Umowa na wykonywanie zabiegów eutanazji ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Wydział OŚ 1500,00 05.01.2018 17.12.2018
2329/2018 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie zabiegów eutanazji ślepych miotów zwierząt bezdomnych. Wydział OŚ 1500,00 05.01.2018 17.12.2018
2501/2018 RIPARIA Piotr Siuda Wykonanie inwentaryzacji dendroflory na terenach gminnych wzdłuż ul. Jasienickiej w Policach Wydział OŚ 7380,00 05.01.2018 20.02.2018
2318/2018 Biuro Projektowe X-Most, Konrad Uchniewski, ul. Pelikana 13/3, 71-698 Szczecin Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach Wydział TI 97170,00 04.01.2018 17.08.2018
2570/2018 Klub Dziecięcy "Bajkowa Łąka" (Anna Twarowska) dotacja dla podmiotu prowadzącego Klub Dziecięcy z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 3300,00 04.01.2018 31.12.2018
2569/2018 Klub Malucha "Bajkolandia" (Anna Hasior) dotacja dla podmiotu prowadzącego Klub z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 Wydział OK 15000,00 04.01.2018 28.02.2018
2469/2018 Centrum Edukacyjne "Urwisek" K.Szulecka,Niepubliczny Złobek "Urwisek" (ul. Słoneczna 13 w Policach) dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3. Wydział OK 90000,00 04.01.2018 31.12.2018
2470/2018 Centrum Edukacyjne "Urwisek" K.Szulecka, Niepubliczny Złobek "Urwisek" (ul. Bankowa 11 w Policach) dotacja z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku Wydział OK 150000,00 04.01.2018 31.12.2018
2472/2018 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Niekłończycy 8A, Katarzyna Wojcińska dotacja dla podmiotu prowadzącego z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku Wydział OK 180000,00 04.01.2018 31.12.2018
2685/2018 Blue-Box Agencja Reklamowa Dodruk kalendarzy książkowych Wydział PW 7070,00 04.01.2018 08.01.2018
2684/2018 AM Firma Reklamowa Dodruk kalendarzy trójdzielnych Wydział PW 9970,50 04.01.2018 08.01.2018
2618/2018 HICOPY S.C. J. DANKIEWICZ S. BEREŚ Umowa serwisowo- materiałowa kserokopiarki SM Konica Minolta163 Wydział SM 1000,00 03.01.2018 31.12.2018
2468/2018 Klub Dzieciecy "Skarb Malucha" (Katarzyna Wojcińska) dotacja dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 11700,00 03.01.2018 31.12.2018
2471/2018 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha", K.Wojcińska (ul. 26 Kwietnia 16 w Policach) dotacja z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku Wydział OK 180000,00 03.01.2018 31.12.2018
1363/2016 Robert Goch Kancelaria Radcy Prawnego usługi w zakresie pomocy prawnej obejmujące regulacje prawa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz pod.doch. od osób fizycznych Wydział FN 68880,00 02.01.2018 31.12.2018
2320/2018 HiCopy S.C. J. Dankiewicz, S. Bereś umowa serwisowa Wydział OR 13000,00 02.01.2018 31.12.2018
2315/2018 Robert Goch Kancelaria Radcy Prawnego usługi w zakresie pomocy prawnej obejmujące regulacje prawa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz pod.doch. od osób fizycznych Wydział FN 22200,00 02.01.2018 31.12.2018
2344/2018 ABC PRO Sp. z o.o. Udostępnienie licencji Open systemu "Edytor Aktów Prawnych XML Legalis Legislator Magic" oraz dodatek "Finanse Pubkiczne" Wydział OR 6150,00 02.01.2018 31.12.2018
2343/2018 Technika Service Henryk Gibała Świadczenie Usług Utrzymania oraz Usług Rozwoju w zakresie aktów USC. Wydział OR 3075,00 02.01.2018 31.12.2018
2342/2018 AS ZSK Andrzej Szepe Objęcie nadzorem konserwacyjnym oprogramowania produkcji firmy AS ZSK: System Ewidencji Zezwoleń Alkoholowych KONCESJA. Wydział OR 676,50 02.01.2018 31.12.2018
2341/2018 RAM INT Serwis Krzysztof Bieliński Świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego. Wydział OR 15000,00 02.01.2018 31.12.2018
2340/2018 Wilczek&Wilczek Jacek Wilczek Administrowanie węzłem internetowym Urzędu Miejskiego w Policach. Wydział OR 27600,00 02.01.2018 31.12.2018
2339/2018 ZSI Sigid Sp. z o.o. Świadczenie usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów. Wydział OR 14124,09 02.01.2018 31.12.2018
2325/2018 Gmina Dobra Umowa z gminą Dobra na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Wydział OŚ 448200,00 02.01.2018 31.12.2018
2338/2018 Doskomp Sp. z o.o. Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego "Centralny Rejestr Vat dla JST, Fakturowanie". Świadczenie usług aktualizacji systemu, zdalnego wsparcia merytoryczno-technicznego. Wydział OR 5535,00 02.01.2018 31.12.2018
2326/2018 Mirosław Wierzbicki Umowa na utrzymaniu w dyspozycyjności pomieszczenia gospodarczego na cele związane z ochroną zwierząt. Wydział OŚ 5400,00 02.01.2018 31.12.2018
2337/2018 Logonet Sp. z o.o. Świadczenie usług BIBLO oraz udzielenie licencji na korzystanie z Systemu BIBLO w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Wydział OR 6642,00 02.01.2018 31.12.2018
2336/2018 AutoID Polska S.A. Określenie warunków i zasad świadczenia przez AutoID usług serwisowych oprogramowania NIL BPM. Wydział OR 8309,88 02.01.2018 31.12.2018
2334/2018 Polska Press Sp. z o.o. Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 1500,00 02.01.2018 28.12.2018
2389/2018 VECTRA S.A. Internet 50/50 wraz z pulą 32 adresów IP Wydział OR 17564,40 02.01.2018 31.12.2018
2388/2018 Vectra Investments sp. z o.o. Najem włókien światłowodowych Wydział OR 28767,24 02.01.2018 31.12.2018
2387/2018 Clanet Nadzór, serwis techniczny, pogwarancyjny systemów Ewidencji Ludności Wydział OR 2091,00 02.01.2018 31.12.2018
2371/2018 Monika Karlińska Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić zajęcia gimnastyczne dla mieszkanek sołectwa Tanowo Wydział OR 4275,00 02.01.2018 15.12.2018
2780/2018 Miejski Ośrodek Kultury w Policach Ośrodek zobowiązuje się zorganizować wykonanie zadań obejmujących prowadzenie zajęć przez instruktorów w sołectwie Trzebież od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r. z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia Wydział OR 14000,00 02.01.2018 31.12.2018
2462/2018 Biblioteka im. M.Skłodowskiej -Curie w Policach dotacja na realizację zadań bieżących Wydział OK 1355695,00 02.01.2018 31.12.2018
2463/2018 Miejski Osrodek Kultury w Policach dotacja na realizację zadań bieżących Wydział OK 4162950,00 02.01.2018 31.12.2018
2464/2018 Miejski Osrodek Kultury w Policach dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna" Wydział OK 210000,00 02.01.2018 15.12.2018
2465/2018 Miejski Ośrodek Kultury w Policach dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach" Wydział OK 26000,00 02.01.2018 15.12.2018
2467/2018 Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją obiektu w Policach, ul. Tanowska 8 Wydział OK 20000,00 02.01.2018 31.12.2018
2538/2018 Sałapa Stefan przewóz i opieka w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego na trasie Tanowo - Szczecin i z powrotem Wydział OK 25077,60 02.01.2018 22.06.2018
2317/2018 TRANS-NET S.A. wywóz nieczystości stałych z nieruchomości OSP Police Wydział SO 451,53 01.01.2018 31.12.2018
2316/2018 TRANS-NET S.A. wywóz nieczystości stałych z nieruchomości OSP Trzebież Wydział SO 225,76 01.01.2018 31.12.2018
2322/2018 Krajowy Rejestr Długów świadczenie usług o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Wydział FN 01.01.2018 31.12.2018
2323/2018 Krajowy Rejestr Długów świadczenie usług o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Wydział FN 1476,00 01.01.2018 31.12.2018
2347/2018 Poczta Polska S.A. Świadczenie usług pocztowych Wydział OR 203325,35 01.01.2018 31.12.2018
2346/2018 Globitel Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 35000,00 01.01.2018 31.12.2018
2324/2018 ZDITM Umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystanie z ulg (SKR) Wydział SO 393000,00 01.01.2018 31.12.2018
2350/2018 SPPK Umożliwienie mieszkańcom Gminy - uczniom szkół podstawowych posiadającym SKR do korzystania z ulg w postaci biletu miesięcznego za 1 zł - umowa z dnia 22 grudnia 2017 Wydział SO 27000,00 01.01.2018 31.12.2018
2349/2018 SPPK świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Police Wydział SO 1593256,00 01.01.2018 31.12.2018
2357/2018 ZDITM Realizacja zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police oraz na terenie Gminy Police z wyłączeniem linii samorządowej na trasie Police-Trzebież Wydział SO 4420296,00 01.01.2018 31.12.2018
2392/2018 Nowak Wiesław dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 25770,13 01.01.2018 31.12.2018
2393/2018 Lewandowski Witold dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 25770,13 01.01.2018 31.12.2018
2394/2018 Wróblewski Marian dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 25770,13 01.01.2018 31.12.2018
2397/2018 Trojanowski Dariusz sprzatanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 17570,00 01.01.2018 31.12.2018
2398/2018 Bieliński Józef zbiórka i segregowanie makulatury na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 13301,12 01.01.2018 31.12.2018
2407/2018 Jarosław Królak prowadzenie (administrowanie) targowiska gminnego w Policach Wydział DG 117582,40 01.01.2018 31.12.2018
2434/2018 Jan Matura Prowadzenie Kroniki Gminy Police Wydział OK 3360,00 01.01.2018 31.12.2018
2779/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Firma TRANS-NET S.A. Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego Wydział OR 4660,67 29.12.2017 31.12.2018
2776/2017 Maria Wróblewska Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń Rady Osiedla Nr 2 w Policach Wydział OR 7800,00 29.12.2017 31.12.2018
2775/2017 Sandra Magier Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń siedziby Sołectwa Tatynia Wydział OR 4380,00 29.12.2017 31.12.2018
2774/2017 Iwona Niedźwiecka Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzątania, otwierania i zamykania pomieszczeń siedziby Sołectwa Przęsocin, wydawania naczyń na imprezy oraz wykonywania prac porządkowych na terenie przyległym do siedziby Wydział OR 9600,00 29.12.2017 31.12.2018
2773/2017 Jadwiga Ozimek Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń Rady Osiedla Nr 7 Anny Jagiellonki w Policach Wydział OR 7800,00 29.12.2017 31.12.2018
2768/2017 Krystyna Paszek Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Pilchowie Wydział OR 13680,00 29.12.2017 31.12.2018
2293/2017 Tomasz Zarosiński Umowa na zwrot kosztów modernizacji systemów grzewczych. Wydział OŚ 3000,00 28.12.2017 30.12.2017
2298/2017 Waldemar Kłonica Umowa dotycząca zwrotu kosztów modernizacji systemów grzewczych. Wydział OŚ 2990,00 28.12.2017 29.12.2017
2782/2017 AS CONSULTING Sp. z o.o. Świadczenie usług telekomunikacyjnych Wydział OR 600,00 28.12.2017 31.12.2018
2781/2017 AS CONSULTING Sp. z o.o. Świadczenie usług telekomunikacyjnych Wydział OR 480,00 28.12.2017 31.12.2018
2778/2017 Paweł Bartosik Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace konserwatorskie w pomieszczeniu Rady Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 3600,00 28.12.2017 31.12.2018
2777/2017 Małgorzata Klimkowska Sprzątanie pomieszczeń Klubu Osiedlowego. Wydawanie i przyjmowanie sprzętu kuchennego. Dbanie o czystość na zewnątrz Klubu Osiedlowego. Sprzątanie Klubu Młodzieżowego i biura Rady Wydział OR 19200,00 28.12.2017 31.12.2018
2772/2017 Iwona Wlaźlak Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się pełnić funkcję gospodarza świetlicy sołeckiej położonej w m. Dębostrów 30 Wydział OR 6000,00 28.12.2017 31.12.2018
2771/2017 Marlena Momot Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń siedziby Sołectwa Trzeszczyn, wykonywanie prac porządkowych na terenie przyległym do siedziby Wydział OR 9120,00 28.12.2017 31.12.2018
2770/2017 Danuta Pytel Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń Rady Osiedla Nr 5 w Policach oraz siedziby Klubu Seniora Wydział OR 9996,00 28.12.2017 31.12.2018
2769/2017 Krzysztof Socha Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności instruktora obsługi komputerów w świetlicy Rady Osiedla Nr 3 / nauka obsługi sprzętu komputerowego i nadzór w czasie korzystania z niego przez dzieci i młodzież Wydział OR 5400,00 28.12.2017 31.12.2018
2302/2017 Sabina Kulesza Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 18.12.2017 31.12.2017
2301/2017 Jerzy Morus Modernizacja systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 18.12.2017 31.12.2017
2300/2017 Wiesława Mucha Modernizacja systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 18.12.2017 31.12.2017
2368/2017 FHU Jantar Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wieczerzy wigilijnej dla mieszkańców z terenu Rady Osiedla Nr 6 w Policach, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. w Klubie Nauczyciela w Policach Wydział OR 3200,00 15.12.2017
2259/2017 Wanda Jaszczak Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 854,50 14.12.2017 31.12.2017
2537/2017 Sałapa Stefan przewóz i opieka w czasie przewozu dziecka niepełnosprawnego na trasie Tanowo-Szczecin Wydział OK 2100,00 14.12.2017 22.12.2017
2261/2017 Krystyna Nicińska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 11.12.2017 31.12.2017
2260/2017 Wiesław Wyszywany Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2791,39 11.12.2017 31.12.2017
2252/2017 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących z terenów zurbanizowanych na tereny leśne. Wydział OŚ 700,00 08.12.2017 15.12.2017
2246/2017 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, 72-010 Police Roboty budowlano-remontowe w lokalu świetlicy Rady Osiedla nr 5 przy ul. Wróblewskiego 11/2 w Policach polegające na: dostawie i montażu osłon grzejników, dostawie i montażu wentylatora jako wspomaganie mechanicznej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu wc Wydział TI 5842,50 06.12.2017 18.12.2017
2247/2017 Zaklad Budowalany Dim-Bud Krzysztof Rogowski, ul. Przyjaźni 21 w Policach Roboty remontowe na terenie świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie przy ul. Kościuszki 34a (naprawa przęseł metalowych ogrodzenia , naprawa ławek terenowych) Wydział TI 1230,00 06.12.2017 15.12.2017
2309/2017 INT Systems Dostawa sprzętu komputerowego Wydział OR 32166,00 06.12.2017 15.12.2017
2308/2017 IT Premium Dostawa sprzętu komputerowego Wydział OR 3399,00 06.12.2017 15.12.2017
2248/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na usunięcie nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Kamiennej w Policach Wydział OŚ 1420,80 05.12.2017 15.12.2017
2258/2017 Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni "Gaja" Jacek Szymaniak Pełnienie nadzoru inspektorskiego w trakcie robót związanych z realizacją zdania pn. "Korekta koron drzew rosnących w ciągu dróg gminnych - ul. Hugona Kołłątaja w m. Police oraz ul. Piaskowa (etap II) w m. Police) Wydział OŚ 1968,00 05.12.2017 12.12.2017
2304/2017 Blue Box ag.rekl. Izabela Baranowska wykonanie projektu i wyprodukowanie smyczy reklamowych Wydział GO 385,03 05.12.2017 15.12.2017
2306/2017 Blue Box ag.rekl. Izabela Baranowska dostarczenie gadżetów Wydział GO 4026,27 04.12.2017 15.12.2017
2396/2017 P4 Sp.z o.o. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR (Wydział DG) 30100,00 01.12.2017 31.12.2019
2310/2017 Integrated Solutions Dostawa QNAP TS-1253BU-RP Wydział OR 24390,90 30.11.2017 15.12.2017
2311/2017 Printcom Polska Sp. z o.o. Sp.K. Zakup urządzenia kopertującego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 15900,00 29.11.2017 14.12.2017
2243/2017 NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10C, Szczecin Sprawowanie wielobranżowego nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn. "Rozbudowa Cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III" Wydział TI 33948,00 29.11.2017 31.03.2018
2250/2017 Stanisław Ficner Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2632,50 24.11.2017 31.12.2017
2361/2017 Nowak Wiesław wykonanie dwóch bram zamykających boksy z pojemnikami na śmieci na targowisku gminnym Wydział DG 3984,46 24.11.2017 08.12.2017
2364/2017 Dzioch Jarosław Wykonanie prac elektrycznych na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 600,00 24.11.2017 08.12.2017
2255/2017 Zapol Sobczyk Sp.J. Projekt i i produkcja naklejek na pojemniki na odpady Wydział GO 1599,00 23.11.2017 08.12.2017
2254/2017 ENERGOPOL-Szczecin S.A. , ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach Wydział TI 8594838,05 23.11.2017 31.08.2019
2305/2017 Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL przeprowadzenie 97 warsztatów edukacyjnych w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Police Wydział GO 9700,00 22.11.2017 15.12.2017
2372/2017 Firma Handlowo - Usługowa Piotr Stasiek Kupujący kupuje, a Sprzedający sprzedaje artykuły spożywcze i cukiernicze do przygotowania paczek dla dzieci z sołectwa Tanowo, w związku z organizacją "Mikołajek" w dniu 2 grudnia 2017 r. Wydział OR 6200,00 21.11.2017
2358/2017 GO ECO Jacek Gilek Kontrola stanu technicznego dachów na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 1500,00 21.11.2017 30.11.2017
2213/2017 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, ul. Wkrzańska 14, 72-010 Police Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Centralnej 20a w Przęsocinie Wydział TI 17835,00 20.11.2017 08.12.2017
2363/2017 Dzioch Jarosław Wykonanie prac elektrycznych na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 600,00 16.11.2017 20.11.2017
2212/2017 PROMIT Robert Mituta, ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: "Budowa zjazdu z drogi gminnej-ul. Portowa, działka 994/4 na teren działki 389/13, obręb Trzebież 3 w m. Trzebież" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżki rowerowej w m. Trzebież - etap II" Wydział TI 3075,00 15.11.2017 15.02.2018
2214/2017 DROVIA Bogdan Bloch, ul. Grafitowa 45/4,72-006 Mierzyn Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach" Wydział TI 3444,00 15.11.2017 15.01.2018
2249/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-net' S.A. Wywóz odpadów biodegradowalnych z pasa drogowego ul. Wiatracznej w m. Tanowo - działka o nr ewid. 436, obręb ewid. Tanowo Wydział OŚ 2500,00 14.11.2017 30.11.2017
2360/2017 Nowak Wiesław Wykonanie bramy zamykającej boks z pojemnikami na śmieci na targowisku Wydział DG 2460,99 14.11.2017 30.11.2017
2257/2017 Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni "Gaja" Jacek Szymaniak Wykonanie zadania polegającego na pełnieniu nadzoru inspektorskiego w trakcie robót związanych z cięciami pielęgnacyjnymi i technicznymi 4 drzew Wydział OŚ 1353,00 13.11.2017 04.12.2017
2218/2017 Copy Planet Projekt i wydruk ulotek edukacyjno-informacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji odpadów Wydział GO 699,87 13.11.2017 20.11.2017
2224/2017 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Naprawa i malowanie ścian, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana listew progowych, wymiana oświetlenia, wymiana gniazd wtyczkowych, roboty dodatkowe Wydział OR 22279,90 10.11.2017 17.11.2017
2256/2017 AM Firma Reklamowa Maria Albrecht Szczecin ul. Cynowa 9b Zakup plecaków bawełnianych w ilości 1200 szt. -nagrody za uczestnictwo w akcji "Ratujmy Kasztanowce" Wydział OŚ 8712,00 10.11.2017 30.11.2017
2202/2017 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Danpol Ludwik Szczepański, ul. Kolonia 7a, 73-115 Dolice Wykonanie prac budowlanych obejmujących : (modernizację nawierzchni chodników wzdłuż płd. i wsch. elewacji hali, nasadzenie drzew, zabudowę przestrzeni pod schodami części szatniowej obiektu, wykonanie stropów podwieszonych wskazanych pomieszczeń, montaż ścianki z drzwiami w pokoju biurowym oraz montaż siatki zabezpieczającej płyty dźwiękochłonne w sali sportowej) w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" Wydział TI 146048,18 09.11.2017 30.11.2017
2226/2017 Baltic Industrial Reklam Roman Kopacz Wymiana masztów flagowych przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 8523,90 09.11.2017 30.11.2017
2292/2017 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Rozwój i upowszechnianie siatkówki żeńskiej w Policach w 2017 r." Wydział OK 10000,00 09.11.2017 31.12.2017
2355/2017 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; Zakład Linii kolejowych w Szczecinie, uk Korzeniowskiego 1 w Szczecinie Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK na czas przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach nad linią kolejową nr 431 Police - Police Chemia w km 3,008 Wydział TI 40000,00 09.11.2017
2211/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III Wydział TI 1728078,43 08.11.2017 21.04.2018
2251/2017 Mieczysław Hurnowicz Modernizacja systemów grzewczych dla mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 2907,47 08.11.2017 31.12.2017
2209/2017 'Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 750,00 07.11.2017 22.11.2017
2208/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na usunięcie odpadów z Polic przy ul. Kasprowicza. Wydział OŚ 887,76 02.11.2017 20.11.2017
2223/2017 Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK koszty utrzymania lokalu z przeznaczeniem na rekwizyty teatru działającego przy Radzie Osiedla Nr 7 w Policach Wydział OR 236,22 02.11.2017 31.12.2017
2207/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Wymiana opon w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 75,00 31.10.2017 17.11.2017
2219/2017 Trans-net S.A usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police. Wydział GO 6888000,00 31.10.2017 31.12.2018
2290/2017 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Poznaj Poznań - Święto Niepodległości w Poznaniu" Wydział OK 4000,00 30.10.2017 20.11.2017
2220/2017 Trans-net S.A usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Police. Wydział GO 242510,92 25.10.2017 31.10.2017
2227/2017 Studio Wnętrz Piotr Dawidowski Dostawa i montaż rolet materiałowych Wydział OR 6150,00 23.10.2017 10.11.2017
2168/2017 Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Przyłączenie instalacji - oświetlenie uliczne zlokalizowane w m. Drogoradz dz. 599, 390, 213 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową o wartości 12kW na napięciu 0,4 kV Wydział TI 971,06 20.10.2017 31.01.2018
2291/2017 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Rozwój i upowszechnianie siatkówki żeńskiej w Policach" Wydział OK 10000,00 20.10.2017 31.12.2017
2198/2017 CONTRA Julita Wielowska, al. Wojska Polskiego 23, 72-010 Police Wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach projektu "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" Wydział TI 1900,00 19.10.2017 31.10.2017
2206/2017 Sppk Sp. z o.o. świadczenie usług transportowych polegających na uruchomieniu dodatkowej komunikacji gminnej w związku z Dniem Wszystkich Świętych Wydział SO 5000,00 17.10.2017 01.11.2017
2225/2017 AT Computers S.C. Dostawa NETASQ Stormshield SN510 UTM Security Pack Wydział OR 17744,47 12.10.2017 02.11.2017
2180/2017 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Danpol Ludwik Szczepański, ul. Kolonia 7a, 73-115 Dolice Przeniesienie na zewnątrz budynku układu pomiarowego instalacji elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach" Wydział TI 7837,07 11.10.2017 25.10.2017
2176/2017 Usługi Hydrauliczno-Gazowe Mirosław Strzelec, Niekłończyca 21, 72-015 Police Wykonanie okresowych badań stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach użytkowanych przez rady sołeckie Wydział TI 1500,00 10.10.2017 10.11.2017
2177/2017 Zakład Usług Kominiarskich Sławomir Pawlik, ul. Wojska Polskiego 84,72-010 Police Wykonanie okresowych badań stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynkach użytkowanych przez rady sołeckie i rady osiedli w Policach Wydział TI 990,00 10.10.2017 10.11.2017
2178/2017 Zakład Usług Kominiarskich Sławomir Pawlik, ul. Wojska Polskiego 84,72-010 Police Zlecenie okresowych badań stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynku gminnym Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 680,00 10.10.2017 10.11.2017
2179/2017 "AWOJGA" Wojciech Liput, ul.Jeziorna 121, 72-004 Tanowo Wykonanie okresowych badań sprawności i bezpieczeństwa instalacji oraz natężenia oświetlenia awaryjnego w budynku Archiwum Urzędu Miejskiego przy ul. Sikorskiego 6 w Policach Wydział TI 1045,50 10.10.2017 10.11.2017
2287/2017 JANTAR przygotowanie konsumpcji z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 12.10.2017 Wydział OK 3000,00 09.10.2017 12.10.2017
2199/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczniści Publicznej "Trans-Net" S.A. Usunięcie odpadów w Trzebieży oraz w Policach. Wydział OŚ 2980,80 09.10.2017 20.10.2017
2200/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie wykonania przeglądu technicznego w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 99,00 09.10.2017 25.10.2017
2228/2017 Blackline S. C. Izabela Zaliwska-Kupiś Paweł Pinkowski Dostawa zasobników i tonerów do drukarek. Wydział OR 36047,61 06.10.2017 23.10.2017
2253/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Trans-Net S.A. Prowadzenie prac w zakresie gospodarki leśnej oraz usunięcia drzew niebezpiecznych na terenie lasów Gminy Police Wydział OŚ 87936,84 06.10.2017 15.11.2017
2288/2017 Marianna Mikołajczyk przewóz dziecka na zajęcia lekcyjne do Szkoły Podstawowej w Trzebieży, środkiem transportu we własnym zakresie Wydział OK 4980,00 06.10.2017 22.06.2018
2289/2017 Karolina Baran przewożenie i opieka w czasie przewożenia dziecka na zajęcia lekcyjne do placówki w Szczecinie Wydział OK 6972,00 06.10.2017 22.06.2018
2175/2017 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8 w Policach Wykonanie instalacji elektrycznych przy kompleksie sportowym ORLIK w Tanowie w ramach zadania "Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym ORLIK w Tanowie" Wydział TI 6000,00 05.10.2017 31.10.2017
2294/2017 Wojciech Kozub organizacja i sędziowanie zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Wydział OK 1200,00 02.10.2017 15.12.2017
2295/2017 Jerzy Jatczak organizacja i sędziowanie zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Wydział OK 1200,00 02.10.2017 15.12.2017
2296/2017 Rafał Kościołowicz zabezpieczenie medyczne jako ratownik medyczny w czasie zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Wydział OK 350,00 02.10.2017 15.12.2017
2297/2017 Krzysztof Kwietniewski organizacja i sędziowanie zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 Wydział OK 1000,00 02.10.2017 15.12.2017
2210/2017 CHEMOSTAL Tadeusz Koźluk, ul. Bankowa 2b/2, 72-010 Police Uformowanie skarpy wzdłuż kortu, obłożenie skarpy geowłókniną oraz obsypanie warstwą grypsu ogrodowego w ramach zadania inwestycyjnego "Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej" Wydział TI 1440,00 02.10.2017 20.10.2017
2474/2017 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34, Szczecin Opracowanie przez Gminę Police dokumentacji projektowej wraz z zabezpieczeniem i przekazaniem środków finansowych na wykup gruntów, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg rowerowych w m Trzebież -etap I/ odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach" Wydział TI 320000,00 02.10.2017 30.11.2018
2534/2017 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek w Policach i w Szczecinie Wydział OK 77355,83 02.10.2017 22.06.2018
2536/2017 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik przewóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do ośrodków / placówek na trasie Pilchowo-Sierakowo-Police-Tanowo i z powrotem Wydział OK 56550,41 02.10.2017 22.06.2018
2312/2017 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach refundacja kosztów ogrzewania pomieszczeń SP 6 użytkowanych przez Radę Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 1597,04 01.10.2017 31.05.2018
2232/2017 ZOZ Consulta Profilaktyka szczepień ochronnych przeciw grypie Wydział OR 4000,00 28.09.2017 15.12.2017
2231/2017 Medika Usługi Medyczne sp. z o.o. Profilaktyka szczepień ochronnych przeciw grypie Wydział OR 6000,00 28.09.2017 15.12.2017
2230/2017 POLVITA Sp. z o.o.