Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Police
Nr uchwały Data uchwały Nazwa uchwały Nr dziennika Data publikacji Data wejścia w życie Zmieniony planem Status planu Plan - tekst stały Dane przestrzenne GML
LV/328/98 18-06-1998 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Police w rejonie ul. Asfaltowej Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego, Nr 17, Poz. 124 25-07-1998 09-08-1998 w części zmieniona uchwałami pn.: „Palmowa”, "Zmiany Miasto i Gmina Police”, "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XXXV/272/01 27-03-2001 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież, tzw. „Police-Zachód”. Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 18, Poz. 358 08-06-2001 23-06-2001 w części zmieniona uchwałami pn. „Kwartał Siedlecka”,  „Chodkiewicza”, „Kwartał Wyszyńskiego”, „Zakłady”,  „Kwartały: Kresowa i Mazurska”, „Stara Fabryka”,  „Zmiany Miasto i Gmina Police”, „Przy Ujęciu”,  „DUN”, „Zmiany Miasto i Gmina Police I”, " Centrum", "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XXXIX/301/01 26-06-2001 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulic: Grunwaldzka, Goleniowska i na wschód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież, tzw. „Police-Wschód” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 28, Poz. 600 24-08-2001 08-09-2001 w części zmieniona uchwałami pn. „Palmowa”, „Kwartały: Kresowa i Mazurska”, „Port II”, „Zmiany Miasto i Gmina Police”, "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XLII/328/01 30-10-2001 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Sierakowo, Leśno Górne i Stare Leśno Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 48, Poz. 1313 07-12-2001 22-12-2001 w części zmieniona uchwałą pn. „Pilchowo II” zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XLIV/340/01 27-11-2001 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo i Siedlice Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 4, Poz. 86 19-02-2002 06-03-2002 w części zmieniona uchwałami pn. „Stara Fabryka”, „Tatynia”, „Zmiany Miasto i Gmina Police”,  "Zmiana Siedlice", "Trzeszczyn - Pilchowo" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XLV/345/01 20-12-2001 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 14, Poz. 256 05-04-2002 20-04-2002 w części zmieniona uchwałą pn. „Trzebież Komunalna”, „Trzebież – Marina”, „DUN”,  „Zmiany Miasto i Gmina Police I” zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XLV/346/01 20-12-2001 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 15, Poz. 262 10-04-2002 25-04-2002 w części zmieniona uchwałami pn. „Pilchowo II”, „Zmiany Miasto i Gmina Police”, "Trzeszczyn - Pilchowo" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
LIV/400/02 01-10-2002 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego i Siedlecka oraz torami kolejowymi - tzw. „Kwartał Siedlecka” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 85, Poz. 1735 25-11-2002 10-12-2002 w części zmieniona uchwałą pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”, "Centrum" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XI/86/03 08-07-2003 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Palmową Nadbrzeżną i Asfaltową oraz pomiędzy ulicami Świerkową, Asfaltową i torami kolejowymi, tzw. „Palmowa” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 67, Poz. 1198 21-08-2003 05-09-2003 Zmieniona w części uchwałą pn. : "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XI/85/03 08-07-2003 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej „Starych Polic” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 67, Poz. 1197 21-08-2003 05-09-2003 w części zmieniona uchwałą pn. „Port II”, „Zmiany Miasto i Gmina Police”, „DUN”, „Zmiany Miasto i Gmina Police I”, "Centrum", "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
X/77/03 24-06-2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police pn.:" Kemipol" Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 71, Poz. 1260 08-09-2003 23-09-2003 w części zmieniona uchwałą pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”. obowiązujący Pobierz plik
XIV/106/03 28-10-2003 w sprawie zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w obrębach Zalesie, Węgornik, Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, Drogoradz, Karpin, Dębostrów, w części dotyczącej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 i strefy wokół gazociągu określającej zasady zagospodarowania, tzw. „Gaz” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 109, Poz. 1839 28-11-2003 13-12-2003 - obowiązujący Pobierz plik
XV/119/03 25-11-2003 w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej terenu położonego przy ulicy Chodkiewicza, tzw. „Garaże-Chodkiewicza” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 1, Poz. 11 05-01-2004 20-01-2004 zmieniony w części uchwałą pn. : "Centrum" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XVII/124/03 30-12-2003 w sprawie zmian w miejscowym planiw zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej: 1) przebiegu istniejących rurociągów i obszaru stacji przeładunkowej kwasu siarkowego i amoniaku na „Mijance Polickiej”, 2) terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. T. Kościuszki 40-59 Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 8, Poz. 151 30-01-2004 14-02-2004 - obowiązujący Pobierz plik
XVII/125/03 30-12-2003 w sprawie uchwalenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obrębów Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrów” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 9, Poz. 170 09-02-2004 24-02-2004 w części zmieniona uchwałami pn. „Port II”, „Zmiany Miasto i Gmina Police”, „Trzebież – Marina”, „DUN” zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XVII/127/03 30-12-2003 w sprawie uchwalenia zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy, tzw. „Jasienica” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 9, Poz. 171 09-02-2004 24-02-2004 w części zmieniona uchwałą pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”, „Zmiany Miasto i Gmina Police I”. zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XXXIX/286/05 29-11-2005 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru ograniczonego od strony wschodniej ulicą Kardynała Wyszyńskiego, południowej ulicą Leopolda Okulickiego, zachodniej terenami zabudowy mieszkaniowej oraz od strony północnej terenami zabudowy usługowej i mieszkaniowej, pn. "Kwartał Wyszyńskiego" Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 115, Poz. 2503 30-12-2005 30-01-2006 - obowiązujący Pobierz plik
XLV/349/06 30-05-2006 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Trzebież Komunalna” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 87, Poz. 1584 27-07-2006 27-08-2006 - obowiązujący Pobierz plik
XLVI/360/06 04-07-2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.. „Przęsocin” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 91, Poz. 1699 21-08-2006 21-09-2006 w części zmieniona uchwałami pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”, „Zmiany Miasto i Gmina Police I” zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XLVI/361/06 04-07-2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakłady” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 30, Poz. 449 12-03-2007 12-04-2007 w części zmieniona uchwałą „DUN” zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
V/31/07 06-03-2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.. „Pilchowo II” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 49 Poz. 728 26-04-2007 27-05-2007 w części zmieniona uchwałą „Tatynia" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XXI/165/08 26-03-2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Kwartały: Kresowa i Mazurska” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 50, Poz. 1108 21-05-2008 21-06-2008 w części zmieniona uchwałą pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police”, "Centrum", "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XXX/239/08 28-10-2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Stara Fabryka” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 108, poz. 2613 31-12-2008 31-01-2009 Zmieniona w części uchwałą pn.: " Trzeszczyn - Pilchowo". "Centrum", "Nadbrzeżna- Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XL/30/09 29-05-2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Port II” Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 56, poz. 1439 30-07-2009 30-08-2009 zmieniona w części uchwałą pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police I”, "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
LVI/409/10 29-06-2010 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Tatynia" Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 92, poz. 1697 13-09-2010 14-10-2010 - obowiązujący Pobierz plik
LIX/441/10 26-10-2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : "Przy Ujęciu" Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 1, poz. 25 12-01-2011 12-02-2011 - obowiązujący Pobierz plik
III/19/10 21-12-2010 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : "Zmiany Miasto i Gmina Police" Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 29, poz. 464 18-03-2011 18-04-2011 w części zmieniona uchwałą „DUN”, „Zmiany Miasto i Gmina Police I” , "Nadbrzeżna - Kresowa" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
LIX/442/10 26-10-2010 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : "Trzebież - Marina" Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 51, poz. 885 20-04-2011 21-05-2011 zmieniona w części uchwałą pn. „Zmiany Miasto i Gmina Police I” zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
XII/82/2011 27-09-2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn: "Port I" Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 123, poz. 2226 26-10-2011 26-11-2011 obowiązujący Pobierz plik
XX/144/2012 22-05-2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie – tzw. „Tanowo” Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 1870 08-08-2012 08-09-2012 - obowiązujący Pobierz plik
XLIV/329/2014 24-06-2014 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : "DUN" Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 3221 05-08-2014 05-09-2014 zmieniony w części uchwałą pn.: "Dębostrów Stacja" zaktualizowany - zmieniony/zastąpiony Pobierz plik
VI/47/2015 31-03-2015 w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police 31-03-2015 - obowiązujący Pobierz plik
XI/100/2015 29-09-2015 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Zmiany Miasto i Gmina Police I" Dz. Urzędowy Woj. Zach. z dn.04.11.2015, poz. 4250 04-11-2015 19-11-2015 obowiązujący Pobierz plik
XVII/168/2016 29-03-2016 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Siedlice pn.: "Zmiana Siedlice" Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 1959 11-05-2016 27-05-2016 obowiązujący Pobierz plik
XXXVI/340/2017 28-11-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police pn. „Centrum” Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 390 12-01-2018 27-01-2018 obowiązujący Pobierz plik
XXXVI/335/2017 28-11-2017 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: " Trzeszczyn - Pilchowo" Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 389 12-01-2018 27-01-2018 obowiązujący Pobierz plik
XLVI/449/2018 25-09-2018 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów stacja” Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 4689 18-10-2018 02-11-2018 obowiązujący Pobierz plik
XXI/210/2020 30-06-2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police pn. „Nadbrzeżna – Kresowa” Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 3754 10-08-2020 25-08-2020 obowiązujący Pobierz plik
XXXV/370/2021 26-10-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police obejmującego w części miejscowości Tanowo, Bartoszewo, Pilchowo, Przęsocin, Wieńkowo i Sierakowo pn. „Gmina Zachód” Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopom. poz. 249 14-01-2022 29-01-2022 obowiązujący Pobierz plik
XLII/430/2022 26-04-2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Gmina Północ” DZ.URZ.WOJ.ZACHODNIOPOM.2022.2105 09-05-2022 24-07-2022 obowiązujący Pobierz plik
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.:"Police i Okolice" w opracowaniu Pobierz plik
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Wieńkowo" w opracowaniu Pobierz plik