Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Police
Zbiór danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP):   Plik GML  Podpis elektroniczny
zgodny z Rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii, z dnia 26 października 2020 r., w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Nr uchwały Data uchwały Nazwa uchwały Nr dziennika Data publikacji Data wejścia w życie Zmieniony planem Status planu Plan - tekst stały
LV/328/98 18-06-1998 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego miasta Police w rejonie ul. Asfaltowej Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 1998r., Nr 17, Poz. 124 25-07-1998 09-08-1998 W części zmieniona uchwałami pn."Nadbrzeżna – Kresowa", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Palmowa" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XXXV/272/01 27-03-2001 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież, tzw. „Police-Zachód”. Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2001 r., Nr 18, Poz. 358 08-06-2001 23-06-2001 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "DUN", "Przy Ujęciu", "Nadbrzeżna – Kresowa", "Centrum", "Zakłady", "Kwartał Siedlecka", "Garaże-Chodkiewicza", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Stara fabryka", "Kwartał Wyszyńskiego", "Kwartały: Kresowa i Mazurska" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XXXIX/301/01 26-06-2001 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na południe od ulic: Grunwaldzka, Goleniowska i na wschód od linii kolejowej Szczecin-Trzebież, tzw. „Police-Wschód” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2001 r., Nr 28, Poz. 600 24-08-2001 08-09-2001 W części zmieniona uchwałami pn."Nadbrzeżna – Kresowa", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Port II", "Kwartały: Kresowa i Mazurska", "Palmowa" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XLII/328/01 30-10-2001 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Sierakowo, Leśno Górne i Stare Leśno Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2001 r., Nr 48, Poz.1313 07-12-2001 22-12-2001 W części zmieniona uchwałami pn."Pilchowo II", "Gmina Zachód" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XLIV/340/01 27-11-2001 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej miejscowości: Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo i Siedlice Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2002 r., Nr 4, Poz. 86 19-02-2002 06-03-2002 W części zmieniona uchwałami pn."Trzeszczyn - Pilchowo", "Tatynia", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Gmina Zachód", "Stara fabryka" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XLV/345/01 20-12-2001 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police, w części dotyczącej obszaru miejscowości Trzebież Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2002 r., Nr 14, Poz. 256 05-04-2002 20-04-2002 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "DUN", "Trzebież - Marina", "Trzebież Komunalna", "Gmina Północ" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XLV/346/01 20-12-2001 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Pilchowo, Bartoszewo, Żółtew Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2002 r., Nr 15, Poz. 262 10-04-2002 25-04-2002 W części zmieniona uchwałami pn."Pilchowo II", "Trzeszczyn - Pilchowo", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Gmina Zachód" obowiązujący częściowo Pobierz plik
LIV/400/02 01-10-2002 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami: Piłsudskiego i Siedlecka oraz torami kolejowymi - tzw. „Kwartał Siedlecka” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2002 r., Nr 85, Poz. 1735 25-11-2002 10-12-2002 W części zmieniona uchwałami pn."Centrum", "Zmiany Miasto i Gmina Police" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XI/85/03 08-07-2003 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej „Starych Polic” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2003 r., Nr 67, Poz. 1197 21-08-2003 05-09-2003 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "DUN", "Nadbrzeżna – Kresowa", "Centrum", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Port II" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XI/86/03 08-07-2003 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Palmową Nadbrzeżną i Asfaltową oraz pomiędzy ulicami Świerkową, Asfaltową i torami kolejowymi, tzw. „Palmowa” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2003 r., Nr 67, Poz.1198 21-08-2003 05-09-2003 W części zmieniona uchwałą pn."Nadbrzeżna – Kresowa" obowiązujący częściowo Pobierz plik
X/77/03 24-06-2003 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Police pn.:" Kemipol" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2003 r., Nr 71, Poz.1260 08-09-2003 23-09-2003 W części zmieniona uchwałą pn."Zmiany Miasto i Gmina Police" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XIV/106/03 28-10-2003 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w obrębach Zalesie, Węgornik, Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, Drogoradz, Karpin, Dębostrów, w części dotyczącej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 i strefy wokół gazociągu określającej zasady zagospodarowania, tzw. „Gaz” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2003 r., Nr 109, Poz.1839 28-11-2003 13-12-2003 W części zmieniona uchwałą pn."Gmina Zachód" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XV/119/03 25-11-2003 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej terenu położonego przy ulicy Chodkiewicza, tzw. „Garaże-Chodkiewicza” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2004 r., Nr 1, Poz.11 05-01-2004 20-01-2004 W części zmieniona uchwałą pn."Centrum" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XVII/124/03 30-12-2003 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, w części dotyczącej: 1) przebiegu istniejących rurociągów i obszaru stacji przeładunkowej kwasu siarkowego i amoniaku na „Mijance Polickiej”, 2) terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. T. Kościuszki 40-59 Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2004 r., Nr 8, Poz.151 30-01-2004 14-02-2004 obowiązujący Pobierz plik
XVII/127/03 30-12-2003 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy, tzw. „Jasienica” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2004 r., Nr 9, Poz.171 09-02-2004 24-02-2004 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "Zmiany Miasto i Gmina Police" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XVII/125/03 30-12-2003 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obrębów Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Karpin, tzw. „Dębostrów” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2004 r., Nr 9, Poz.170 09-02-2004 24-02-2004 W części zmieniona uchwałami pn."DUN", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Trzebież - Marina", "Port II", "Gmina Północ" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XXXIX/286/05 29-11-2005 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru ograniczonego od strony wschodniej ulicą Kardynała Wyszyńskiego, południowej ulicą Leopolda Okulickiego, zachodniej terenami zabudowy mieszkaniowej oraz od strony północnej terenami zabudowy usługowej i mieszkaniowej, pn. "Kwartał Wyszyńskiego" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2005 r., Nr 115, Poz. 2503 30-12-2005 30-01-2006 obowiązujący Pobierz plik
XLV/349/06 30-05-2006 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Trzebież Komunalna” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2006 r., Nr 87, Poz. 1584 27-07-2006 27-08-2006 W części zmieniona uchwałą pn."Gmina Północ" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XLVI/360/06 04-07-2006 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.. „Przęsocin” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2006 r., Nr 91, Poz. 1699 21-08-2006 21-09-2006 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "Zmiany Miasto i Gmina Police", "Gmina Zachód" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XLVI/361/06 04-07-2006 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakłady” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2007, nr 30, poz. 449 12-03-2007 12-04-2007 W części zmieniona uchwałą pn."DUN" obowiązujący częściowo Pobierz plik
V/31/07 06-03-2007 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.. „Pilchowo II” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2007, nr 49, poz. 728 26-04-2007 27-05-2007 W części zmieniona uchwałami pn."Tatynia", "Gmina Zachód" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XXI/165/08 26-03-2008 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „Kwartały: Kresowa i Mazurska” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2008, nr 50, poz. 1108 21-05-2008 21-06-2008 W części zmieniona uchwałami pn."Nadbrzeżna – Kresowa", "Centrum", "Zmiany Miasto i Gmina Police" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XXX/239/08 28-10-2008 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „Stara Fabryka” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2008, nr 108, poz.2613 31-12-2008 31-01-2009 W części zmieniona uchwałami pn."Nadbrzeżna – Kresowa", "Centrum", "Trzeszczyn - Pilchowo" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XL/304/09 29-05-2009 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „Port II” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2009, nr 56, poz.1439 30-07-2009 30-08-2009 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "Nadbrzeżna – Kresowa", "Gmina Północ" obowiązujący częściowo Pobierz plik
LVI/409/10 29-06-2010 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Tatynia" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2010, nr 92, poz.1697 13-09-2010 14-10-2010 obowiązujący Pobierz plik
LIX/441/10 26-10-2010 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. : "Przy Ujęciu" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2011, nr 1, poz. 25 12-01-2011 12-02-2011 obowiązujący Pobierz plik
III/19/10 21-12-2010 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : "Zmiany Miasto i Gmina Police" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku nr 29, poz. 464 18-03-2011 18-04-2011 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "DUN", "Nadbrzeżna – Kresowa" obowiązujący częściowo Pobierz plik
LIX/442/10 26-10-2010 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : "Trzebież - Marina" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2011, Nr 51, poz. 885 04-04-2011 21-05-2011 W części zmieniona uchwałami pn."Zmiany Miasto i Gmina Police I", "Gmina Północ" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XII/82/2011 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn: "Port I" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2011, nr 123, poz. 2226 26-10-2011 26-11-2011 obowiązujący Pobierz plik
XX/144/2012 22-05-2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości: Tanowo, Węgornik, Zalesie – tzw. „Tanowo” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2012, poz. 1870 08-08-2012 08-09-2012 W części zmieniona uchwałą pn."Gmina Zachód" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XLIV/329/2014 24-06-2014 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. : "DUN" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2014, poz. 3221 05-08-2014 05-09-2014 W części zmieniona uchwałami pn."Dębostrów stacja", "Gmina Północ" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XI/100/2015 29-09-2015 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Zmiany Miasto i Gmina Police I" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2015, poz. 4250 z dn. 4 listopada 04-11-2015 19-11-2015 W części zmieniona uchwałą pn."Gmina Północ" obowiązujący częściowo Pobierz plik
XVII/168/2016 29-03-2016 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Siedlice pn.: "Zmiana Siedlice" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2016, 1959, 11.05. 11-05-2016 27-05-2016 obowiązujący Pobierz plik
XXXVI/340/2017 28-11-2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police pn. „Centrum” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2018, poz. 390 12-01-2018 27-01-2018 obowiązujący Pobierz plik
XXXVI/335/2017 28-11-2017 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: " Trzeszczyn - Pilchowo" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2018, poz. 389 12-01-2018 27-01-2018 obowiązujący Pobierz plik
XLV/449/2018 25-09-2018 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: „Dębostrów stacja” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2018, poz 4689 18-10-2018 02-11-2018 obowiązujący Pobierz plik
XXI/210/2020 30-06-2020 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police pn. „Nadbrzeżna – Kresowa” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 2020 r. poz.3754 10-08-2020 25-08-2020 obowiązujący Pobierz plik
XXXV/370/2021 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Police, obejmujący w części miejscowości Tanowo, Bartoszewo, Pilchowo, Przęsocin, Wieńkowo i Sierakowo, pn.: „Gmina Zachód” Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku 249 14-01-2022 29-01-2022 obowiązujący Pobierz plik
XLII/430/2022 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy Police, pn.: "Gmina Północ" Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z roku rok 2022, poz. 2105 z dnia 9 maja 09-05-2022 24-05-2022 obowiązujący Pobierz plik
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Wieńkowo" w opracowaniu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Police pn.: "Miasto Police i Okolice" w opracowaniu
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miasta Police, pn.: „Oczyszczalnia” w opracowaniu