Umowy w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Miejskiego w Policach

Identyfikator CRU Kontrahent Przedmiot umowy Dysponent Wartość umowy Termin zawarcia Termin realizacji Treść umowy
4961/2021 Barczyńska Mariola Modernizacja systemów grzewczych- przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 17.12.2021 31.12.2021
4960/2021 Robert Łuszczek Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy - Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 17.12.2021 31.12.2021
4891/2021 CONTRA Julita Wielowska Tablica informacyjna - Granty Sołeckie (Pilchowo) Wydział TI 120,00 06.12.2021 10.12.2021
4893/2021 Usługi Hydrauliczno-Gazowe Mirosław Strzelec Okresowe badania instalacji gazowej Wydział TI 2240,00 06.12.2021 15.12.2021
4907/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Usunięcie porzuconych odpadów z miejscowości Drogoradz. Wydział OŚ 1115,64 06.12.2021 15.12.2021
4922/2021 Księgarnia ORSZULA zakup książek, nagród, dla uczniów - laureatów konkursów Wydział OK 9000,00 06.12.2021 15.12.2021
4923/2021 Graphic House Zlecenie wykonania teczek i toreb Wydział OK 6839,00 06.12.2021 15.12.2021
4896/2021 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 603,93 03.12.2021
4917/2021 Starostwo Powiatowe wypis i wyrys Wydział GG 43,10 03.12.2021 15.12.2021
4900/2021 Krystyna Cepowska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 02.12.2021 31.12.2021
4901/2021 Barba ra Więckowska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2310,31 02.12.2021 31.12.2021
4902/2021 Waldemar Butryn Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 02.12.2021 31.12.2021
4903/2021 Krystyna Zakrzewska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacja Wydział OŚ 3000,00 02.12.2021 31.12.2021
4904/2021 Irena Markowska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 02.12.2021 31.12.2021
4905/2021 Norbert Nowicki Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-Dotacja Wydział OŚ 3000,00 02.12.2021 31.12.2021
4906/2021 AM Firma Reklamowa Maria Albrecht z siedzibą w Szczecinie, 70-722 ul. Cynowa 9b, Nagrody dla uczestników akcji :Ratujmy Kasztanowce" Wydział OŚ 4080,00 02.12.2021 31.12.2021
4916/2021 Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik likwidacja tamy bobrowej i wykonanie przekopu Wydział GG 2500,00 02.12.2021 04.12.2021
4908/2021 Teresa Myłka "Renoma" Wycena Nieruchomości Teresa Myłka" wycena działek nr 283/2 i 283/4 obrębu 8-Police w celu ustalenia wysokości odszkodowania za grunt przejęty pod drogi publiczne Wydział GG 1100,00 30.11.2021 22.12.2021
4958/2021 OPEGIEKA Sp. z o.o. Odnowienie wsparcia technicznego dla sytemu backupowego XOPERO, wykorzystywanego w PSIP Wydział OR 4551,00 29.11.2021 24.12.2021
4894/2021 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Wykonanie opinii dendrologicznej 8 szt. drzew rosnących w Leśnie Górnym, obręb Sierakowo Wydział OŚ 2240,00 23.11.2021 10.12.2021
4962/2021 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "WALDIX" Grażyna Haręża Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana Wydział OŚ 22680,00 23.11.2021 23.11.2021
4884/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży Wydział TI 49800,00 22.11.2021 30.06.2022
4909/2021 Julian Magdziak sporządzenie operatu szacunkowego dla działki 1/16 obrębu Sierakowo Wydział GG 1476,00 22.11.2021 06.12.2021
4920/2021 RENOMA Teresa Myłka operat szacunkowy Wydział GG 1200,00 19.11.2021 10.12.2021
4919/2021 RENOMA Teresa Myłka operat szacunkowy Wydział GG 800,00 19.11.2021 10.12.2021
4918/2021 RENOMA Teresa Myłka operat szacunkowy Wydział GG 800,00 19.11.2021 10.12.2021
4889/2021 Klub Sportowy "Rybak" dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych" Wydział OK 6000,00 17.11.2021 31.12.2021
4911/2021 Władysław Górka Rzeczoznawca operaty szacunkowe Wydział GG 799,50 04.11.2021 30.11.2021
4913/2021 Julian Magdziak Rzeczoznawca operaty szacunkowe Wydział GG 2706,00 03.11.2021 14.12.2021
4912/2021 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działki nr 109/3 z obrębu Pilchowo Wydział GG 150,00 03.11.2021
4899/2021 Klub Sportowy TANOWIA dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie: polki nożnej w 2021 roku" Wydział OK 4000,00 03.11.2021 31.12.2021
4883/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie wymiany opon w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 127,00 02.11.2021 03.12.2021
4898/2021 Klub Piłkarski "Chemik Police" dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej" Wydział OK 108350,00 29.10.2021 31.12.2021
4879/2021 ROL-PAK Adam Grądas Roboty remontowe w świetlicy wiejskiej w Tatyni - usunięcie nieszczelności pokrycia Wydział TI 6691,20 26.10.2021 30.11.2021
4910/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z kartoteki budynków Wydział GG 170,00 26.10.2021
4880/2021 Julian Magdziak Rzeczoznawca operat szacunkowy lokalu mieszkalnego Wydział GG 799,50 25.10.2021 30.11.2021
4827/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Przebudowa dróg gruntowych w m. Trzebież-etap I Wydział TI 195241,85 22.10.2021 30.11.2021
4877/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z rejestru gruntów Wydział GG 190,00 22.10.2021
4873/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach - archiwum cz. 1 Wydział TI 288000,00 22.10.2021 15.12.2021
4875/2021 WINTECH Sp. z o.o. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pilchowie - wymiana zewnętrznej stolarki aluminiowej Wydział TI 23754,89 21.10.2021 30.11.2021
4957/2021 OPEGIEKA Sp. z o.o. dostawa modułów pamięci RAM DDR3 *GB - 18 szt Wydział OR 2656,80 21.10.2021 28.10.2021
4876/2021 RASTER Adam Szpak Usługa geodezyjna - plac sołectwa Wieńkowo Wydział TI 1168,50 20.10.2021 19.11.2021
4881/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokali Wydział GG 20,00 19.10.2021
4874/2021 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski Naprawa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Fabrycznej 21a w Policach Wydział TI 701,10 18.10.2021 05.11.2021
4846/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Wykonanie ogrodzenia terenu do rekultywacji w Leśnie Górnym Wydział TI 62564,53 14.10.2021 30.11.2021
4915/2021 Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik konserwacja rowów (Siedlice, Tanowo,Police) Wydział GG 49979,00 14.10.2021 06.12.2021
4845/2021 DIM Pracowania Proejktowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski Opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu nowej drogi łączącej drogę powiatową nr 3914Z Szczecin-Przęsocin-Police z drogą wojewódzką nr 114 Wydział TI 156210,00 13.10.2021 15.12.2022
4952/2021 Cafe Bliźniak przygotowanie konsumpcji na DEN Wydział OK 3500,00 11.10.2021 13.10.2021
4892/2021 Płaszczyk Roman Wykonanie prac elektrycznych na targowisku Wydział DG 1523,47 06.10.2021 22.10.2021
4895/2021 Witold Lewandowski Wymiana płyt poliwęglowanowych na zadaszeniu targowiska Wydział DG 7031,40 06.10.2021 29.10.2021
4897/2021 Kurtyka Krzysztof Wymiana płyt poliwęglanowych na zadaszeniu targowiska Wydział DG 6000,00 06.10.2021 29.10.2021
4841/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie wykonania usługi polegającej na wykonaniu przeglądu technicznego w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 99,00 05.10.2021 08.10.2021
4882/2021 Cezary Korkosz"Cezari Vikpol" P.P.H.U Stargard ul. Śląska 8 Zdjęcie pt. "JERZYK" Wydział OŚ 369,00 05.10.2021 29.10.2021
4844/2021 Elżbieta Promińska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacja Wydział OŚ 2723,00 04.10.2021 31.12.2021
4843/2021 Rafał Sabadach Modernizacja systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 04.10.2021 31.12.2021
4850/2021 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach refundacja kosztów ogrzewania pomieszczeń szkoły użytkowanych przez Radę Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 1514,72 01.10.2021 31.05.2022
4849/2021 PEC SA w Policach dostawa energii c.o. do świetlicy Rady Osiedla Nr 7 w Policach Wydział OR 11500,00 01.10.2021 30.09.2024
4823/2021 BPOWER Jerzy Bugała Roboty instalacyjne elektryczne i montażowe związane z budową instalacji fotowoltaicznej przy ul. Portowej 5 w Policach Wydział TI 30000,00 30.09.2021 10.12.2021
4824/2021 KJM-BISS Spółka z o.o Roboty remontowe - schronisko dla bezdomnych Wydział TI 8364,00 30.09.2021 15.10.2021
4825/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV Wydział TI 1750000,00 30.09.2021 30.06.2022
4840/2021 Szyldy Reklama Wiesława Jasiukiewicz Zlecenie wykonania tablic edukacyjnych "Posprzątaj po swoim psie". Wydział OŚ 2250,00 28.09.2021 15.11.2021
4878/2021 Norbis Przewozy Pasażerskie Szczecin przewóz kadry kierowniczej oświaty Gminy Police na XV Kongres Zarządzania Oświatą w zakpopanem Wydział OK 5800,00 28.09.2021 06.10.2021
4807/2021 POLMAR Marcin Polniak Budowa budynku gospodarczego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie Wydział TI 49500,00 27.09.2021 06.12.2021
4822/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Montaż i demontaż tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego teren skateparku Wydział TI 3500,00 27.09.2021 08.10.2021
4842/2021 Tran -Net Sp z.o.o Obsługa akcji "Ratujmy Kasztanowce" Wydział OŚ 7800,00 27.09.2021 30.11.2021
4914/2021 Teresa Myłka Rzeczoznawca Majątkowy operat szacunkowy służebności przesyłu Wydział GG 400,00 24.09.2021 15.10.2021
4839/2021 Stanisław Grzywna Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police- dotacja Wydział OŚ 3000,00 23.09.2021 31.12.2021
4951/2021 pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci i uczniów na trasie: Stare Leśno-Szkoła Podstawowa w Tanowie, Przedszkole Publiczne w Tanowie Wydział OK 50849,64 22.09.2021 30.06.2022
4808/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Budowa placu przeładunkowego w ramach zadania: Budowa placu przeładunkowego oraz placu operacyjno-magazynowego na terenie Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Wydział TI 912040,68 21.09.2021 22.12.2021
4829/2021 Julian Magdziak Rzeczoznawca wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych Wydział GG 8118,00 21.09.2021 15.11.2021
4806/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo Wydział TI 207526,87 20.09.2021 15.12.2021
4811/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Budowa wyposażenia rekreacyjnego w ramach Odbudowy promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży Wydział TI 54200,00 20.09.2021 17.01.2022
4830/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z rejestru gruntów Wydział GG 190,00 20.09.2021
4828/2021 Wojciech Dobosz - Wycena Nieruchomości Wojciech Donosz, ul.Jesionowa 20, 71-016 Szczecin Wycena spółdzielczego prawa do lokalu meszkalnego Wydział GG 550,00 20.09.2021 20.10.2021
4847/2021 Zakład Opieki Zdrowotnej Consulta Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia Wydział OR 20000,00 20.09.2021 15.12.2021
4887/2021 E-Plast Tomasz Gawryluk zakup płyt poliwęglanowych do zadaszenia targowiska gminnego w Policach Wydział DG 4480,00 17.09.2021 15.10.2021
4821/2021 Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych mgr inż. Ryszard Łukasik konserwacja urządzeń melioracyjnych (rowy - Grzybnica, Przęsocińska Stuiga, K) Wydział GG 49867,00 16.09.2021 25.10.2021
4835/2021 Starostwo Powiatowe w Policach Wypis i wyrys z kartoteki lokalu Wydział GG 20,00 16.09.2021
4834/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z kartoteki lokali Wydział GG 40,00 16.09.2021
4833/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z rejestru gruntów Wydział GG 60,00 16.09.2021
4832/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z rejestru gruntów Wydział GG 190,00 16.09.2021
4831/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z rejestru gruntów Wydział GG 20,00 16.09.2021
4815/2021 Renoma Teresa Myłka wykonanie opinii szacunkowej dz. 305/33, 305/31 i udz. w dz. 305/35 Wydział GG 1200,00 15.09.2021 30.09.2021
4814/2021 Władysław Górka Rzeczoznawca wycena lokali mieszkalnych Wydział GG 1476,00 15.09.2021 15.10.2021
4812/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej " Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów porzuconych pomiędzy ul. Kościuszki i Kołłątaja Wydział OŚ 2386,60 15.09.2021 01.10.2021
4837/2021 Starostwo Powiatwoe WGKiK wypis i wyrys z kartoteki lokali Dolna 3/2 Wydział GG 20,00 15.09.2021
4836/2021 Starostwo Powiatowe WGKiK wypis i wyrys dz. 3121 Wydział GG 190,00 15.09.2021
4826/2021 STRABAG Sp. z o.o. Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Szczecińskiej w m. Przęsocin Wydział TI 428681,95 15.09.2021 20.12.2021
4813/2021 Miłosz Stachera Pracownia Projektowa MILO7 sporządzenie oświadczeń o samodzielności lokali Wydział GG 10627,20 14.09.2021 29.10.2021
4838/2021 Wojciech Pawłowski Pracownia Projektowa KWADRAT sporządzenie oświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych Wydział GG 13284,00 14.09.2021 18.10.2021
4789/2021 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie wykonania usług wymiany filtra oleju napędowego, wymianie oleju silnikowego wraz z wymianą filtra oleju silnikowego, wymianie płynu hamulcowego, wymianie filtra przeciwpyłowego - dezynfekcji układu oraz nabiciu czynnika chłodzącego. Wydział OŚ 1050,00 10.09.2021 28.09.2021
4788/2021 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 1968,00 09.09.2021 09.09.2021
4810/2021 RENOMA Teresa Myłka sporządzenie operatu szacunkowego - ul. Wojska Polskiego 83 Wydział GG 2800,00 09.09.2021 11.11.2021
4809/2021 USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE MICHAŁ GNIEWOSZ podział geodezyjny działki nr 2065 z obrębu 6-Police Wydział GG 3690,00 08.09.2021 15.12.2021
4871/2021 Apolonia Świecka powiadomienie mieszkańców RO 1 i RO 6 w Policach o wyborach Wydział OR 1000,00 07.09.2021 15.09.2021
4959/2021 Prossper Paweł Chrzanowski Dalmierza laserowy LEICA + adapter do tyczki Wydział OR 2248,00 07.09.2021 07.09.2021
4820/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokali dz. 3289 Wydział GG 20,00 03.09.2021
4784/2021 INTERFACH Beata Borowska Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w Drogoradzu Wydział TI 49200,00 02.09.2021 30.11.2021
4785/2021 Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Andrzej Chmielewski Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jaworowej w Policach Wydział TI 22775,00 02.09.2021 30.06.2022
4786/2021 PUH RUSIECKI Adam Jaremi Rusiecki Budowa dodatkowych barierek zabezpieczających na promenadzie na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży Wydział TI 31365,00 02.09.2021 17.09.2021
4818/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z rejestru gruntów wraz z kartoteka lokalu dz. 3241 Wydział GG 190,00 02.09.2021
4817/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z ewidencji gruntów wraz z wypisem z kartoteki lokali dz. 3127 Wydział GG 190,00 02.09.2021
4816/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis i wyrys z rejestru gruntów wraz z wypisem z kartoteki lokali dz. 2037/85 Wydział GG 190,00 02.09.2021
4938/2021 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów na trasie: Zalesie, Węgornik, Trzeszczyn, Szkoła Podstawowa w Tanowie i PP w Tanowie na rok szkolny 2021/2022 Wydział OK 70977,60 01.09.2021 30.06.2022
4939/2021 Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o, Słudwia, Płoty przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów na trasie: Szkoła Podstawowa i PP w Trzebieży, Jasienica, Drogoradz, Dębostrów, Nowa Jasienica, Niekłończyca, Uniemyśl, Trzebież w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 125012,16 01.09.2021 30.06.2022
4940/2021 TTKPA "MARTUR" Zacharski Marek przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów na trasie: Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach, Witorza, Tatynia, Wieńkowo-Police Jasienica w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 68916,96 01.09.2021 30.06.2022
4941/2021 PPHU "ARTPACK" Piotr Wojcik przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na trasie: Police do placówek w Szczecinie w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 111961,44 01.09.2021 30.06.2022
4942/2021 pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Wieńkowo, Police Jasienica, Police do SOSW w Policach w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 54721,44 01.09.2021 30.06.2022
4943/2021 pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Police, Pilchowo, SOSW w Tanowie, Sierakowo, Leśno Górne, Police, SOSW w Policach: w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 54721,44 01.09.2021 30.06.2022
4944/2021 pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzeszczyn, Police do placówek w Szczecinie: w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 76288,00 01.09.2021 31.08.2022
4945/2021 KJK Usługi Transportowe Hotel Dobosz Taxi przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzebież, Police do SOSW w Policach: w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 34344,00 01.09.2021 30.06.2022
4946/2021 pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzebież, Niekłończyca, Trzeszczyn, Police, Szczecin w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 89088,00 01.09.2021 31.08.2022
4947/2021 ORSO-TRANS Salapa Stefan Uniemyśl przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Police Jasienica, Police do placówek w Szczecinie w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 103680,00 01.09.2021 31.08.2022
4948/2021 KJK Usługi Transportowe Hotel Dobosz Taxi przewóz i opieka w czasie przewozów ucznia niepełnosprawnego na trasie: Police, SOSW w Tanowie w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 18155,68 01.09.2021 30.06.2022
4949/2021 pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Police, placówki w Szczecinie w roku szkolnym 2021/2022. Wydział OK 61056,00 01.09.2021 30.06.2022
4950/2021 ORSO-TRANS Sałapa Stefan Uniemysl przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie: Trzebież, Drogoradz, Niekłończyca, Police Jasienica Police, SOSW w Tanowie oraz placówka w Szczecinie w roku szkolnym 2021/2022 Wydział OK 85860,00 01.09.2021 30.06.2022
4768/2021 Pracownia Projektowa MILO7 Miłosz Paweł Stachera Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomnika na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży Wydział TI 10824,00 30.08.2021 29.10.2021
4787/2021 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie wymiany paska rozrządu , uszczelnienia zbiornika spryskiwacza naprawę instalacji elektrycznej poduszki powietrznej w samochodzie w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 1430,00 30.08.2021 20.09.2021
4770/2021 ALTRAMPS Tomasz Brzozowski Modernizacja istniejących przeszkód w ramach przebudowy skateparku przy ul. Piaskowej w Policach Wydział TI 7670,44 23.08.2021 31.08.2021
4777/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie naprawy przewodu paliwowego w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 307,50 20.08.2021 27.08.2021
4782/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypisy z rejestru gruntów z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla działek: 1973/52, 1973/53, 1973/54, 1973/55, 1973/56, 1973/57z obr.6-Police Wydział GG 1000,00 20.08.2021
4766/2021 Mirosław Gołofit Wykonanie tablicy pamiątkowej na Placu Krzywoustego w Policach - płaskorzeźba Krzywoustego Wydział TI 10767,60 17.08.2021 15.09.2021
4767/2021 Mirosław Gołofit Wykonanie tablicy pamiątkowej przy ul. Stefana Batorego w Policach - płaskorzeźba Gryfa Wydział TI 10778,40 17.08.2021 15.09.2021
4781/2021 RENOMA Wycena Nieruchomości Teresa Myłka operaty szacunkowe do aktualizacji opłat z a wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami Wydział GG 9100,00 17.08.2021 30.11.2021
4921/2021 Studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻNIKA MIEJSKIEGO Wydział SM 3100,00 17.08.2021 20.10.2021
4890/2021 Giedziun Sebastian Naprawa ławek plenerowych oraz uszkodzonego muru na targowisku gminnym Wydział DG 600,00 17.08.2021 15.09.2021
4769/2021 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Rozbudowa ekspozycji działów Muzeum oraz polepszenie dostępu do informacji dla zwiedzających" Wydział OK 49647,00 16.08.2021 30.11.2021
4751/2021 RENOMA Wycena Nieruchomości Teresa Myłka operaty szacunkowe dla aktualizacji opłat za tytułu użytkowania wieczystego gruntów pod garażami Wydział GG 2900,00 12.08.2021 15.09.2021
4739/2021 "AUTO-EKSPERT" s.c. Michał Szkiłondź Waldemar Makowski Zlecenie naprawy zamka w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 250,00 11.08.2021 10.09.2021
4752/2021 RENOMA Wycena Nieruchomości Teresa Myłka operat szacunkowy dla dz. 2037/165 z obr.10-Police Wydział GG 1400,00 11.08.2021 15.09.2021
4819/2021 Julian Magdziak Rzeczoznawca wycena lokali mieszkalnych, aktualizacja operatów szacunkowych Wydział GG 1845,00 11.08.2021 30.09.2021
4759/2021 Starostwo Powiatowe w Policach mapa zasadnicza dla dz. 1972/52-1972/57 z obr. 6-Police Wydział GG 10.08.2021
4760/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dla dz. 251/5 z obr.6-Police Wydział GG 150,00 09.08.2021
4727/2021 ANMIT s.c. Budowa systemu monitoringu w ramach rozbudowy terenów rekreacyjnych nad Łarpią Wydział TI 99995,65 06.08.2021 30.06.2022
4733/2021 INTERFACH Beata Borowska Roboty remontowe w obiektach gminnych Wydział TI 5535,00 05.08.2021 31.08.2021
4761/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokali Wydział GG 20,00 05.08.2021
4780/2021 Teresa Myłka "Renoma" Wycena Nieruchomości Teresa Myłka" Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość działek nr 647/1 obręb Trzebież 4, 463/10 obręb Tanowo, oraz wysokość jednorazowej opłaty za ustanowienie służebności gruntowej Wydział GG 3400,00 05.08.2021 15.09.2021
4779/2021 Daniel Jeleński - Geoperfekt.Usługi Geodezyjno-Kartograficzne. Daniel Jeleński wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących podziału działek nr 257/1 i 258/.2 z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn Wydział GG 8856,00 05.08.2021 15.12.2021
4737/2021 IBS Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. Okresowa kontrola techniczna sprawności urządzeń i obiektów małej architektury na gminnych placach zabaw Wydział TI 3075,00 04.08.2021 27.08.2021
4725/2021 Mirosław Gołofit Wykonanie dzieła pn. Aleksander Doba - rzeźba pomnikowa Wydział TI 221616,00 02.08.2021 03.12.2021
4726/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Dostawa urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Uniemyślu Wydział TI 20003,48 02.08.2021 29.10.2021
4731/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia porzuconych odpadów z terenu przy ul. Kościuszki w Policach. Wydział OŚ 1474,20 02.08.2021 16.08.2021
4732/2021 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 984,00 02.08.2021 10.08.2021
4738/2021 Cezary Mikołajczyk Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police- dotacje Wydział OŚ 1990,00 02.08.2021 31.12.2021
4742/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestry gruntów i budynków z wyrysem z mapy ewidencyjnej Wydział GG 170,00 29.07.2021
4741/2021 Starostwo Powiatowe w Policach mapa zasadnicza da dz. 2037/131 z obr. 10-Police Wydział GG 26,30 29.07.2021
4740/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla dz. 2037/131 z obr.10-Police Wydział GG 150,00 29.07.2021
4762/2021 Starostwo Powiatowe w Policach mapa zasadnicza dla dz. 2037/165 z obr. 10-Police Wydział GG 29.07.2021
4765/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dla dz. 36/7 z obr. Uniemyśl Wydział GG 28.07.2021
4764/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dla dz. 2121/1 obr.5-Police Wydział GG 28.07.2021
4763/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dla dz. 318/2 z obr. Trzeszczyn Wydział GG 28.07.2021
4771/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypisy z rejestru gruntów dla działek 501/9,502/1, 645/1 obr.1 Police Wydział GG 28.07.2021
4735/2021 Julian Magdziak operat szacunkowy dla działki 251.5 z obr 6-Police - przetarg ograniczony Wydział GG 861,00 22.07.2021 16.08.2021
4729/2021 Adam Witwicki Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2775,00 22.07.2021 31.12.2021
4714/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne Wydział TI 340000,00 21.07.2021 30.03.2022
4724/2021 INTERFACH Beata Borowska Budowa palisady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży Wydział TI 129150,00 20.07.2021 17.11.2021
4888/2021 Witold Lewandowski naprawa zadaszenia na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 5859,50 19.07.2021 13.08.2021
4728/2021 Monika Acar Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police- dotacja Wydział OŚ 3000,00 15.07.2021 31.12.2021
4773/2021 RENOMA Teresa Myłka wycena nieruchomości w celu ustalenia renty planistycznej (3 nieruchomości) Wydział GG 3500,00 13.07.2021 30.08.2021
4774/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wypisami kartotek dla 2 budynków dz.401 Trzebież 2 Wydział GG 190,00 09.07.2021
4868/2021 Usługi Autokarowe w Policach Piotr Zacharski usługa transportowa do Torunia dla mieszkańców RO 3 w Policach Wydział OR 4500,00 09.07.2021 01.08.2021
4778/2021 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej z określeniem parametrów drzew, zaleceniami do dalszego postępowania z drzewostanem i usytuowaniem drzew na mapie, na terenie dawnych cmentarzy wraz z zamontowaniem plakietek typu ArboTag oraz ich ponumerowaniem zarówno w terenie jak i na mapie. Wydział OŚ 14366,40 08.07.2021 30.09.2021
4869/2021 P.U.P. TRANS-NET S.A. w Policach wykonanie okręgu na ognisko na terenie świetlicy w Uniemyślu Wydział OR 3436,29 08.07.2021 30.08.2021
4718/2021 UKS "Defmar" Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach dotacja na realizację zadania publicznego pn.: "International Baltic Hit-Miss Archery Tournament - Sladami Rybaka 2021" Wydział OK 60000,00 06.07.2021 29.10.2021
4716/2021 Daniel Jeleński - Geoperfekt.Usługi Geodezyjno-Kartograficzne. Daniel Jeleński wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych podziałem działki nr 1/7 z obrębu Sierakowo. Wydział GG 8610,00 02.07.2021 03.12.2021
4713/2021 STRABAG Spółka z o.o. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod jezdnią ul. Szczecińskiej w Przęsocinie Wydział TI 50514,89 01.07.2021 16.07.2021
4730/2021 Polskie Towarzystwo Dendrologiczne Opracowanie standardów projektowania i ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych dla Gminy Police Wydział OŚ 10000,00 01.07.2021 30.09.2021
4870/2021 Miejski Ośrodek Kultury w Policach prowadzenie zajęć przez instruktorów w sołectwie Trzebież Wydział OR 10500,00 01.07.2021 31.12.2021
4712/2021 MMA Marta Miller Architekci Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń na potrzeby archiwum w ramach Przebudowy budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 9840,00 30.06.2021 12.07.2021
4783/2021 MULTIMI MICHAŁ SZOSTAK ZAKUP FOTOPUŁAPEK DLA SM Wydział SM 4674,00 30.06.2021 30.07.2021
4723/2021 Bogusław Krzysztof Nowak udział jako ekspert w pracy komisji przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Wydział OK 240,00 25.06.2021 01.07.2021
4706/2021 SOLUS Marcin Walczak Wielobranżowy Nadzór Inwestorski - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia Wydział TI 24900,00 23.06.2021 20.11.2021
4710/2021 Konsorcjum: Lider - Firma Handlowo-Usługowa UNIT Sławomir Janusz Lewicki, Partner - WESTPOM BUILDING Sp. z o.o. Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku OSP w miejscowości Tatynia Wydział TI 424222,78 23.06.2021 20.11.2021
4776/2021 Notariusz Karolina Jasińska-Bakun Poświadczenie własnoręczności podpisów osób składających oświadczenie o zrzeczeniu się służebności gruntowej obciążąjącej dz 274/2 w Trzeszczynie Wydział GG 110,70 23.06.2021
4736/2021 Rzeczoznawca Majątkowy Julian Magdziak operat szacunkowy dla dz.2037/131 z obr.10 Police Wydział GG 492,00 22.06.2021 19.07.2021
4753/2021 RENOMA Teresa Myłka wyceny w celu ustalenia renty planistycznej dz 305/28 i udział w dz 305/35 obr Trzeszczyn Wydział GG 950,00 21.06.2021 30.07.2021
4705/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów w Policach przy ul. Policach Wydział OŚ 1305,72 17.06.2021 24.06.2021
4719/2021 Firma VIP Travel Przewozy Autokarowe w Szczecinie przewóz 45 osób na Finał Czwartaków Lekkoatletycznych autobusem, trasa Police - Łódź Wydział OK 3000,00 16.06.2021 20.06.2021
4754/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dz 3074 obr 10 Police z kartotekami dla 2 budynków Wydział GG 190,00 15.06.2021
4715/2021 ZDiTM dopłata do darmowych przejazdów dla ucznów Wydział SO 1375000,00 14.06.2021 31.12.2021
4755/2021 rzeczoznawca Julian Magdziak wycena lokali mieszkalnych w Policach (3 lokale) Wydział GG 1845,00 14.06.2021 16.07.2021
4866/2021 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach przygotowanie imprezy z okazji powitania lata dla mieszkańców Rady Osiedla Nr 4 w Policach Wydział OR 3375,00 14.06.2021 16.06.2021
4698/2021 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski Wykonanie dodatkowego gniazda 3-fazowego w pomieszczeniu kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie Wydział TI 984,00 11.06.2021 30.06.2021
4703/2021 STERILEX DDD Paweł Pagacz z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Nad Wilkówką 30, „Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police” Wydział OŚ 26346,60 07.06.2021 31.08.2021
4757/2021 rzeczoznawca Władysław Górka wyceny lokali mieszkalnych w Policach (3 lokale) Wydział GG 1845,00 07.06.2021
4872/2021 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Realizacja profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police (zwanego dalej programem zdrowotnym) Wydział OR 50000,00 02.06.2021 17.12.2021
4743/2021 rzeczoznawca Julian Magdziak wycena lokalu mieszkalnego z gruntem Wydział GG 861,00 02.06.2021 30.06.2021
4758/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokalu Piłsudskiego 8c/7 Wydział GG 20,00 02.06.2021
4658/2021 MAWA Project Magdalena Weremko Naprawa wentylacji mechanicznej wraz z regulacją i protokołem z pomiarów wydajności oraz z wykonaniem wentylacji z toalet świetlicy osiedlowej Rady Osiedla nr 2 Stare Miasto przy ul. Konopnickiej 2 w Policach Wydział TI 5805,60 31.05.2021 30.06.2021
4702/2021 Zofia Wisocka Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police- dotacja Wydział OŚ 3000,00 28.05.2021 31.12.2021
4704/2021 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi i działaniami naprawczymi dla 1 drzewa z gat. dąb szypułkowy zlokalizowanego na ul. Leśnej w Trzebieży na działce o nr ewid. 972, obręb Trzebież 2 Wydział OŚ 675,00 27.05.2021 15.06.2021
4652/2021 Powiat Policki Dotacja celowa na Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego Wydział TI 1000000,00 25.05.2021 30.11.2021
4657/2021 Usługi Hydrauliczno Gazowe Mirosław Strzelec Wykonanie dodatkowego punktu poboru wody z podlicznikiem wody w budynku świetlicy wiejskiej w Drogoradzu Wydział TI 1666,00 25.05.2021 25.06.2021
4659/2021 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działki nr 5/86 Sierakowo Wydział GG 150,00 25.05.2021
4629/2021 FRACTAL SKATEBOARDING Nadzór Autorski - przebudowa skateparku Wydział TI 18450,00 19.05.2021 08.08.2021
4656/2021 CONTRA Julita Wielowska Tablice informacyjne - Przebudowa ul. Polnej w Trzebieży Wydział TI 440,00 19.05.2021 31.05.2021
4701/2021 Justyna Borowy Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 18.05.2021 31.12.2021
4660/2021 Teresa Myłka "Renoma" Wycena Nieruchomości Teresa Myłka" Sporządzenie operatów szacunkowych dla działek wydzielonych pod drogi publiczne Wydział GG 6400,00 17.05.2021 30.06.2021
4650/2021 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących wzdłuż rowu melioracyjnego w Pilchowie przy ul. Zielonej, na działce o nr ewid. 456, obręb Pilchowo Wydział OŚ 3075,00 14.05.2021 07.06.2021
4651/2021 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie przeniesienia na tereny niezurbanizowane bobra. Wydział OŚ 442,80 14.05.2021 25.05.2021
4622/2021 KONSTAT Halina i Sławomir Stankowscy Oszacowanie wartości działki nr 732/10 obręb Police 9 - cmentarz komunalny Wydział TI 1845,00 11.05.2021 07.06.2021
4626/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie wymiany opon w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 79,60 11.05.2021 01.06.2021
4865/2021 P.U.P. TRANS-NET S.A. w Policach zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na terenie Rady Osiedla Nr 1 w Policach Wydział OR 4000,00 11.05.2021 30.06.2021
4616/2021 SOLUS Marcin Walczak Nadzór Inwestorski - Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach Wydział TI 13900,00 10.05.2021 08.08.2021
4617/2021 ALTRAMPS Tomasz Brzozowski Roboty budowlane - Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach Wydział TI 879450,00 10.05.2021 08.08.2021
4699/2021 Sebastian Giedziun malowanie ściany bocznej pawilonów oraz 30 słupów nośnych na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 4000,00 10.05.2021 31.05.2021
4700/2021 Witold Lewandowski malowanie ściany bocznej pawilonów oraz 30 słupów nośnych na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 4687,60 10.05.2021 31.05.2021
4618/2021 Rezczoznawca Majątkowy Julian Magdziak operat szacunkowy lokalu mieszkalnego Wydział GG 307,50 07.05.2021 31.05.2021
4744/2021 RENOMA Teresa Myłka wycena działki 141/39 Pilchowo Wydział GG 700,00 07.05.2021 17.05.2021
4655/2021 ZAKŁAD ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO KAZEK Dostawa sortów mundurowych dla SM Wydział SM 13228,90 06.05.2021 06.07.2021
4734/2021 GeoSektor podział działki 2151/4 z obr.8-Police Wydział GG 4000,00 04.05.2021 29.10.2021
4867/2021 WC Serwis sp. z o.o. Zabrze postawienie i opróżnianie kabiny wc w sołectwie Tanowo Wydział OR 962,28 04.05.2021 31.10.2021
4631/2021 Stowarzyszenie VELO CLUB Szczecin dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Zachodniopomorski Puchar MTB Przęsocin 2021" Wydział OK 5000,00 01.05.2021 01.06.2021
4864/2021 Wojciech Wojtkowiak odbiór nieczystości płynnych ze świetlicy sołeckiej w Tanowie Wydział OR 1440,00 01.05.2021 31.12.2021
4621/2021 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 5/84 obręb Sierakowo Wydział GG 150,00 28.04.2021
4620/2021 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 84/1 z obrębu Niekłończyca Wydział GG 150,00 28.04.2021
4619/2021 Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 84/2 z obrębu Niekłończyca Wydział GG 150,00 28.04.2021
4612/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów porzuconych przy ul. Goleniowskiej w Policach. Wydział OŚ 2878,20 27.04.2021 05.05.2021
4613/2021 Rzeczoznawca Majątkowy Władysłąw Górka wycena lokali mieszkalnych - Mazurska 4/6, Kołłątaja 13/3 Wydział GG 799,50 27.04.2021 21.05.2021
4677/2021 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Realizację zadania publicznego pt.: Na pewno spotkamy się razem Wydział OR 4685,00 20.04.2021 31.12.2021
4597/2021 ANMIT s.c. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach budowy wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne Wydział TI 9999,00 19.04.2021 30.04.2021
4600/2021 Alicja Fijołek Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2625,00 16.04.2021 31.12.2021
4625/2021 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 3 drzew zlokalizowanych w Pilchowie przy ul. Zielonej, na działce o nr ewid. 456, obręb Pilchowo Wydział OŚ 1291,50 16.04.2021 05.05.2021
4599/2021 RIPARIA Piotr Siuda Wykonanie usługi nadzoru nad pracami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie lasów stanowiących własność Gminy Police. Wydział OŚ 9840,00 15.04.2021 15.12.2021
4623/2021 P.U.P. S.A Trans- Net ul. Tanowska 8 72-010 Police Akcja Daj dom jerzykowi Wydział OŚ 6470,40 13.04.2021 30.04.2021
4594/2021 Usługi Hydrauliczno Gazowe Mirosław Strzelec Naprawa instalacji grzewczej z kotłem gazowym w budynku przy ul. W. Sikorskiego 6 w Policach (OSP Police) Wydział TI 2930,00 12.04.2021 30.04.2021
4598/2021 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddzial w Pollicach Umowa na realizację zadania publicznego: ochrona zwierząt w 2021 r. Wydział OŚ 32000,00 12.04.2021 16.12.2021
4654/2021 GLOBTRAK POLSKA SP.Z O.O. USŁUGA GEOLOKALIZACJI PATROLI SM Wydział SM 1535,04 12.04.2021 11.04.2023
4603/2021 Rzeczoznawca Majątkowy Julian Magdziak aktualizacja operaów szacunkowych Wydział GG 369,00 09.04.2021 04.05.2021
4596/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów z terenu przy ul. Morskiej w Policach Wydział OŚ 1215,00 08.04.2021 27.04.2021
4707/2021 Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Swiętego Krzyża w Trzebieży udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych związanych z otoczeniem kościoła Wydział OK 15000,00 07.04.2021 16.11.2021
4708/2021 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Policach udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania związanego z przeprowadzeniem szczegółowej inwentaryzacji ruin klasztoru Wydział OK 5000,00 07.04.2021 16.11.2021
4709/2021 Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z siedzibą w Policach dotacja celowa na dofinansowanie renowacji wnętrza świątyni i szlifowaniu posadzki kościoła Wydział OK 10000,00 07.04.2021 16.11.2021
4711/2021 Lotos Paliwa Sp. z o.o. Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Wydział OR (Wydział OŚ, Wydział GKM, Wydział SO, Wydział SM) 51000,00 06.04.2021
4604/2021 Rzeczoznawca Majątkowy Julia Magdziak opinia szacunkowa służebności gruntowej Wydział GG 984,00 02.04.2021 30.04.2021
4676/2021 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 1 w Trzebieży Realizację zadania publicznego pt.: Spotkania dla seniorów w Trzebieży Wydział OR 2200,00 01.04.2021 31.12.2021
4624/2021 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 1 drzewa z gatunku lipa drobnolistna zlokalizowanego w Pilchowie na działce o nr ewid. 113/15, obręb Pilchowo Wydział OŚ 1168,50 30.03.2021 02.04.2021
4552/2021 GAZ-EXPRES Roman Podporski Naprawa kotła gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tatynia Wydział TI 1968,00 26.03.2021 01.04.2021
4574/2021 Teresa Myłka RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka sporządzenie operatu szacunkowego- działka 314/80 obręb 5-Police Wydział GG 1400,00 24.03.2021 31.03.2021
4551/2021 ANMIT s.c. Odbudowa monitoringu na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży Wydział TI 123607,37 24.03.2021 30.07.2021
4585/2021 Rezczoznawca Majątkowy Julian Magdziak operat szacunkowy dla dz. 3313/7 z obr. 14-Police Wydział GG 615,00 23.03.2021 16.04.2021
4571/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru mapa zasadnicza dla działki 2151/4 z obr 8-Police Wydział GG 13,20 19.03.2021
4570/2021 Michał Gniewosz podział działki 251/3 oraz 3052 z obr 6-Police Wydział GG 5904,00 19.03.2021 29.10.2021
4595/2021 Tran-Net S.A. ul. Tanowska 8 Police Akcja "Posprzątajmy nasze otoczenie" Wydział OŚ 6000,00 19.03.2021 30.09.2021
4605/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów Wydział GG 50,00 18.03.2021
4586/2021 Przedsiębiorstwo Geodezyjne INWAR wznowienie granic działek pasa drogowego ulicy Okocimskiej w Pilchowie Wydział GG 32472,00 17.03.2021 30.09.2021
4645/2021 Jacek Jakimowicz Modernizacja i konserwacja systemu monitoringu na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 7000,00 17.03.2021 31.03.2021
4588/2021 USŁUGI GEODEZYJNE MIECZYSŁAWA PIECHOCKA wznowienie granicy dz. 3074/7 przy granicy dz. 3050/4 z obr.6-Police Wydział GG 1700,00 15.03.2021 31.07.2021
4587/2021 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Michał Gniewosz opracowanie wstępnego projektu podziału i podział dz. z obrębu 8-Police przy ul.Starzyńskiego/Kołłątaja Wydział GG 27429,00 15.03.2021 31.08.2021
4550/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów porzuconych w miejscowości Pilchowo. Wydział OŚ 842,40 12.03.2021 20.03.2021
4589/2021 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Michał Gniewosz podział dz. 2037/162 z obr.10-Police Wydział GG 2952,00 05.03.2021 31.07.2021
4611/2021 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów i wypis z kartoteki lokali i budynku Wydział GG 190,00 05.03.2021
4610/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokali Wydział GG 160,00 05.03.2021
4609/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokali Wydział GG 40,00 05.03.2021
4608/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokali Wydział GG 40,00 05.03.2021
4607/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z kartoteki lokali Wydział GG 80,00 05.03.2021
4606/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów oraz z kartoteki budynków i lokali Wydział GG 190,00 05.03.2021
4546/2021 Blue-Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska Wykonanie tablic informacyjnych - Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w Tanowie w kierunku m. Węgornik Wydział TI 2995,00 03.03.2021 22.03.2021
4535/2021 Magdalena Janowska Usługa tłumaczenia odpisu skróconego aktu zgonu z języka niemieckiego na język polski Wydział FN 45,00 02.03.2021 09.03.2021
4549/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Umowa na obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody. Wydział OŚ 11500,00 02.03.2021 16.12.2021
4853/2021 Natalia Krawczyk-Maciesowicz prowadzenie świetlicy środowiskowej w Radzie Osiedla Nr 4 w Policach Wydział OR 2500,00 01.03.2021 30.04.2021
4851/2021 TAKSA Hubert Furmańczyk odbiór nieczystości płynnych ze świetlicy sołeckiej w Przęsocinie Wydział OR 1360,00 01.03.2021 15.12.2021
4512/2021 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny zurbanizowane. Wydział OŚ 1083,00 26.02.2021 05.03.2021
4503/2021 EkoProInstal Piotr Nowak Odprowadzenie wód opadowych z terenów zlewni wzdłuż ul. Szczecińskiej w m. Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej Wydział TI 62730,00 19.02.2021 30.06.2022
4591/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. dz. 2037/151 Wydział GG 150,00 19.02.2021
4590/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. dz. 2037/156 obr.10 Police Wydział GG 150,00 19.02.2021
4615/2021 Rzeczoznawca Majątkowy Władysław Górka opinie szacunkowe lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców Wydział GG 4120,50 19.02.2021 08.03.2021
4581/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Wypis z kartoteki lokali 16Police ul. Krasowa 19 Wydział GG 20,00 18.02.2021
4593/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. Wydział GG 150,00 17.02.2021
4592/2021 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. Wydział GG 150,00 17.02.2021
4473/2021 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie dla PUP "Trans-Net" S.A. na usunięcie odpadów w Policach przy ul. Granicznej Wydział OŚ 1215,00 15.02.2021 01.03.2021
4664/2021 SIGID Sp. z o.o. Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego "Programu obsługi kasy". Wydział OR 1678,95 09.02.2021
4523/2021 Klub Sportowy "Rybak" dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych Wydział OK 18000,00 05.02.2021 31.12.2021
4524/2021 Klub Sportowy Tanowia dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku" Wydział OK 50000,00 05.02.2021 31.12.2021
4525/2021 Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Biegam Bo Lubię w Gminie Police" Wydział OK 8000,00 05.02.2021 31.12.2021
4532/2021 Uczniowski Klub Sportowy "DEFMAR" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego DEFMAR w roku 2021" Wydział OK 20000,00 05.02.2021 31.12.2021
4566/2021 Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórcow "Nest-Art" w Trzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Interdyscyplinarny plener malarsko-rzeźbiarski -Inspiracje, interpretacje - Trzebież 2021" Wydział OK 8000,00 05.02.2021 31.12.2021
4460/2021 Abram Wiktor Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2625,00 04.02.2021 31.12.2021
4461/2021 Brzezińska Iwona Modernizacja systemów grzewczych przez mieszańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 2928,00 04.02.2021 31.12.2021
4464/2021 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie usługi polegającej na wykonywaniu zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek oraz kastracji bezdomnych kotów z terenu gminy Police. Wydział OŚ 9500,00 04.02.2021 15.12.2021
4465/2021 Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet. Joanna Pawełka Umowa na wykonywanie usług polegających na wykonywaniu zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek oraz kastrację bezdomnych kotów z terenu gminy Police. Wydział OŚ 9500,00 04.02.2021 16.12.2021
4504/2021 ENEA Operator Sp. z o.o. Zasilenie obiektu systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanym przy ul. S. Batorego w Policach na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Wydział TI 225,73 04.02.2021 31.12.2022
4505/2021 ENEA Operator Sp. z o.o. Zasilenie obiektu szafki oświetleniowej zlokalizowanym przy ul. S. Batorego w Policach na potrzeby budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Wydział TI 677,19 04.02.2021 31.12.2021
4531/2021 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla gimnastyczek artystycznych z Polic w 2021 roku" Wydział OK 3000,00 04.02.2021 31.12.2021
4562/2021 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja imprez turystycznych, rajdów dla młodzieży szkolnej, organizacja zawodów na orientacje" Wydział OK 5000,00 04.02.2021 31.12.2021
4563/2021 Polski Związek Niewidomych Koło Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Jeleniogórski Szlak" Wydział OK 5000,00 04.02.2021 31.10.2021
4564/2021 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:"Harcerska Akcja Letnia 2021" Wydział OK 20000,00 04.02.2021 30.09.2021
4565/2021 Choragiew Zachodniopomorska ZHP, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Święto Niepodległości w Gdańsku" Wydział OK 10000,00 04.02.2021 30.11.2021
4567/2021 Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Spolecznej w Szczecinie dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Bractwo Śpiewacze z Tanowa łączy muzycznie pokolenia" Wydział OK 7000,00 04.02.2021 01.10.2021
4568/2021 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizowanie imprez kulturalnych, popularyzacja tradycji wojska polskiego, ochrony walorów historycznych ziemi polickiej, wychowanie patriotyczne" Wydział OK 46000,00 04.02.2021 31.12.2021
4569/2021 Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Siadaj i pisz, miej oko na świat" Wydział OK 8000,00 04.02.2021 31.12.2021
4632/2021 Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Spotkanie pojazdów Militarnych" Wydział OK ,00 04.02.2021 31.05.2021
4462/2021 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie usługi polegającej na wykonywaniu zabiegów eutanazji ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Wydział OŚ 1500,00 03.02.2021 16.12.2021
4463/2021 Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek wet. Joanna Pawełka Umowa na wykonywanie usługi polegającej na wykonywaniu zabiegów eutanazji ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Wydział OŚ 1500,00 03.02.2021 16.12.2021
4579/2021 Julian Magdział Rzeczoznawca majątkowy Wycena lokali mieszkalnych wraz z wyceną własności gruntów, wyliczeniem udziałów i nakładów. 16 lokali. Wydział GG 11746,50 03.02.2021 08.03.2021
4518/2021 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Tytan" Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprezy sportowej w roku 2021, zakup sprzętu do organizacji zawodów" Wydział OK 8000,00 03.02.2021 30.11.2021
4519/2021 Atletyczny Klub Sportowy "Promień" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Czas na sport, czas na zdrowie" Wydział OK 50000,00 03.02.2021 31.12.2021
4520/2021 Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik" dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Zdrowie na sportowo" Wydział OK 8000,00 03.02.2021 31.12.2021
4521/2021 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej kobiet" Wydział OK 30000,00 03.02.2021 31.12.2021
4522/2021 Klub Sportowy Hulk Team dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn." "Wspieranie dzieci i młodzieży w programie aktywności sportowej - Promocja talentów sportowych" Wydział OK 13000,00 03.02.2021 31.12.2021
4530/2021 Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki "Wodnik" dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie pływania wśród mieszkańców Gminy Police" Wydział OK 10000,00 03.02.2021 31.12.2021
4548/2021 P.U.P. "Trans-Net" Police ul. Tanowska 8 opróźnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu Pet, makulatura, szkło ustawionych na terenie placówek szkolnych Wydział OŚ 5000,00 02.02.2021 31.03.2021
4459/2021 Usługi Hydrauliczno Gazowe Mirosław Strzelec Badanie szczelności instalacji grzewczej w budynku świetlicy RO nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach Wydział TI 600,00 01.02.2021 31.03.2021
4578/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Wypis z kartoteki lokalu Police ul. Robotnicza 3 Wydział GG 20,00 01.02.2021
4577/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Wypis z kartoteki lokalu Police ul. Rogowa 1 Wydział GG 20,00 01.02.2021
4576/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Wypis z kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej Police ul. Nowopol 29, ul. Szkolna 7; ul. Wojska Polskiego 93 Wydział GG 570,00 01.02.2021
4575/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Wypis z rejestru gruntu, kartoteki budynków, kartoteki lokali wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej Police ul. Robotnicza 18, ul. Boh. Westerplatte 21 Wydział GG 380,00 01.02.2021
4510/2021 RIPARIA Piotr Siuda Wykonanie usługi szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do usunięcia na terenie Gminy Police (poza lasami) wraz z wyceną drewna Wydział OŚ 4920,00 01.02.2021 15.12.2021
4511/2021 RIPARIA Piotr Siuda Wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu konsultacji oraz wykonywaniu opinii ornitologicznych w zakresie zasiedlenia drzew przez ornitofaunę, przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji (wg potrzeb), rosnących na terenie gminy Police Wydział OŚ 4920,00 01.02.2021 15.12.2021
4515/2021 Klub Sportów Walki Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Rozwój dzieci i młodzieży poprzez zajęcia Taekwon-do oraz Kickboxingu" Wydział OK 10000,00 01.02.2021 31.12.2021
4516/2021 Stowarzyszenie Energy Gold Team Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w Klubie Energy Gold Team Police" Wydział OK 13000,00 01.02.2021 31.12.2021
4517/2021 Fundacja Aktywne Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja biegów w ramach Policka Piętnastka" Wydział OK 8000,00 01.02.2021 15.10.2021
4527/2021 Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki oraz organizacja imprez sportowych" Wydział OK 51000,00 01.02.2021 31.12.2021
4528/2021 Uczniowski Klub Żeglarski "Bras" dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Nauka żeglowania i utrzymania sprzętu żeglarskiego, X Mistrzostwa Polic w kajakarstwie turystycznym, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Polic, wycieczki kajakowe dla klas VIII szkół polickich" Wydział OK 28000,00 01.02.2021 31.12.2021
4529/2021 Uczniowski Klub Sportowy "Fala" przy Szkole Podstawowej w Trzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie żeglarstwa oraz szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży" Wydział OK 10000,00 01.02.2021 31.12.2021
4513/2021 Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zapewnienie dostępu do strzelectwa w Gminie Police w 2021 roku" Wydział OK 12000,00 29.01.2021 31.12.2021
4514/2021 Klub Piłkarski "Chemik Police" dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej" Wydział OK 350000,00 29.01.2021 31.12.2021
4526/2021 Uczniowski Klub Sportowy "Champion" dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Wydział OK 25000,00 29.01.2021 31.12.2021
4601/2021 RENOMA Wycena Nieruchomości opinie szacunkowe -art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospod. Wydział GG 1400,00 29.01.2021 15.02.2021
4662/2021 Studio Lumire Piotr Cybulski Mycie samochodu służbowego Mercedes Benz Sprinter Wydział OR 1200,00 21.01.2021 17.12.2021
4580/2021 "Wycena Nieruchomości Władysław Górka" sporządzenie opinii szacunkowej określającej wysokość czynszu za oddanie w dzierżawę działki nr 846/4 z obrębu Sierakowo Wydział GG 8610,00 20.01.2021 05.02.2021
4674/2021 CDiAP SP. z o.o. Udostępnienie modułu do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz asysta techniczna, konserwacja (ATiK) i usługi hostingowe. Wydział OR 4920,00 20.01.2021 31.12.2021
4602/2021 Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach prenumerata miesięcznika Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy Wydział GG 900,00 19.01.2021
4456/2021 Studio Lumire Piotr Cybulski Umowa na mycie i utrzymanie czystości w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 1000,00 15.01.2021 16.12.2021
4678/2021 Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne Realizację zadania publicznego pt.: Z kulturą i sztuką na ty Wydział OR 10800,00 15.01.2021 31.12.2021
4508/2021 GISPartner Sp. z o.o. Opieka techniczna dla PSIP (iMap) Wydział OR 24600,00 13.01.2021 31.12.2021
4584/2021 Władysław Górka operat szacunkowy dz.1992/3 obr 10 Police Wydział GG 615,00 12.01.2021 12.02.2021
4583/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków, z kartoteki lokali dla działki 10-Police nr 2034/2 Wydział GG 190,00 12.01.2021
4582/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru Wypis z kartoteki lokalu dla działek 8-Police nr 2725/4 i 2672/3 Wydział GG 20,00 12.01.2021
4681/2021 Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej Realizację zadania publicznego pt.: Klub Opiekuna edycja 2021 Wydział OR 22000,00 10.01.2021 31.12.2021
4458/2021 HICOPY S.C. J. DANKIEWICZ S. BEREŚ UMOWA SERWISOWO MATERIAŁOWA KOPIARKI DEVELOP INEO 226 ORAZ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DEVELOP INEO +3320i Wydział SM 1200,00 08.01.2021 31.12.2021
4457/2021 STUDIO LUMIRE PIOTR CYBULSKI MYCIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SM Wydział SM 1200,00 08.01.2021 31.12.2021
4466/2021 CENTRUM BADAŃ SRODOWISKA "SORBCHEM" Badanie próbek popiołów pobranych z paleniska celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów Wydział SM 4250,00 08.01.2021 31.12.2021
4573/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis i wyrys dla działek 130/51 i 130/52 Trzebież Wydział GG 300,00 08.01.2021
4572/2021 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru mapa zasadnicza dla działki 251/3 6-Police Wydział GG 13,20 08.01.2021
4509/2021 OPEGIEKA Sp. z o.o. Umowa na świadczenie opieki serwisowej Wydział OR 21858,08 04.01.2021 01.01.2021
4453/2021 Mirosław Wierzbicki Umowa na wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu w dyspozycyjności pomieszczenia gospodarczego na cele związane z ochroną zwierząt gospodarskich. Wydział OŚ 6000,00 04.01.2021 31.12.2021
4614/2021 AGORA Spółka Akcyjna zamieszczanie ogłoszeń prasowych Wydział OR (Wydział GG, Wydział UA) 8500,00 04.01.2021 17.12.2021
4653/2021 Orange Polska S.A. świadczenie usług telefonii komórkowej Wydział OR (Wydział DG, Wydział SM) 21000,00 04.01.2021 03.01.2023
4454/2021 Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. - korzystanie z usług KRD BIG S.A. w zakresie dopisywania informacji o dłużnikach. Wydział FN 1476,00 04.01.2021 31.12.2021
4455/2021 Gmina Dobra Umowa dotacji na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Wydział OŚ 506850,00 04.01.2021 31.12.2021
4680/2021 Stowarzyszenie Polickie Amazonki Realizację zadania publicznego pt.: Zdrowie w pigułce Wydział OR 17000,00 04.01.2021 30.09.2021
4675/2021 Clanet Klaudiusz Gatys nadzór oraz serwis techniczny pogwarancyjny systemów dot. ewidencji ludności. Wydział OR 2091,00 04.01.2021 31.12.2021
4673/2021 Doskomp Sp. z o.o. Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego Centralny Rejestr VAT dla JST, fakturowanie. Wydział OR 6393,54 04.01.2021 31.12.2021
4672/2021 Vectra Investments Najem włókien światłowodowych. Wydział OR 28767,24 04.01.2021 31.12.2021
4671/2021 AutoID Polska S.A. określenie warunków i zasad świadczenia przez AutoID usług serwisowych dotyczących Oprogramowania, na użytkowanie którego Gmina Police posiada licencje udzielone przez AutoID na podstawie zawartej Umowy pomiędzy Stronami na wdrożenie systemu NIL BPM. Wydział OR 8309,88 04.01.2021 31.12.2021
4670/2021 RAM-INT Serwis Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego. Wydział OR 15000,00 04.01.2021 31.12.2021
4669/2021 ZSI Sigid Sp. z o.o. Świadczenie usług przedłużonej gwarancji programów. Wydział OR 16402,05 04.01.2021 31.12.2021
4668/2021 AS ZSK Nadzór konserwatorski oprogramowania. Wydział OR 676,50 04.01.2021 31.12.2021
4667/2021 Logonet Sp/ z o.o. Licencja na korzystanie z Systemu BIPLO. Wydział OR 7011,00 04.01.2021 31.12.2021
4666/2021 Wilczek&Wilczek Administrowanie węzłem internetowym Wydział OR 36900,00 04.01.2021 31.12.2021
4472/2021 Consulta Umowa na wykonywanie badań lekarskich kwalifikujących do udziału w czynnościach ratowniczych członków OSP Wydział SO 6000,00 04.01.2021 31.12.2021
4533/2021 Biblioteka im. M.Sklłodowskiej-Curie w Policach dotacja na realizację zadań bieżących Biblioteki Wydział OK 1430000,00 04.01.2021 31.12.2021
4534/2021 Miejski Ośrodek Kultury w Policach dotacja na realizację zadań bieżących MOK w Policach Wydział OK 3710000,00 04.01.2021 31.12.2021
4553/2021 Niepubliczny Żłobek Bajkolandia s.c w Policach - A.Hasior i M.Ewald dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 180000,00 04.01.2021 31.12.2021
4554/2021 Centrum Edukacyjne "Urwisek" K.Szulecka - Niepubliczny Żłobek Urwisek w Policach, ul. Bankowa 11 fgh/2-3 dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 141000,00 04.01.2021 31.12.2021
4555/2021 Centrum Edukacyjne "Urwisek" K.Szulecka - Niepubliczny Żłobek Urwisek w Policach, ul. Słoneczna 13 dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 51000,00 04.01.2021 31.12.2021
4556/2021 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Niekłończycy 8 A - K.Wojcińska dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 203400,00 04.01.2021 31.12.2021
4557/2021 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Policach, ul. Słowiańska 11 - K.Wojcińska dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 87000,00 04.01.2021 31.12.2021
4558/2021 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Policach, ul. 26 Kwietnia 10 - K.Wojcińska dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 180000,00 04.01.2021 31.12.2021
4559/2021 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Policach, ul. 26 Kwietnia 16 - K.Wojcińska dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 216000,00 04.01.2021 31.12.2021
4560/2021 Niepubliczny Żłobek Bajkolandia s.c. w Policach, ul. Mieszka I 5B - A.Hasior i M.Ewald dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 180000,00 04.01.2021 31.12.2021
4561/2021 Niepubliczny Żłobek "Urwisek" w Policach, ul. Sikorskiego11 - K.Szulecka dotacja na prowadzenie żłobka celem sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydział OK 73800,00 04.01.2021 31.12.2021
4663/2021 Piotr Sosnowski IN -SERWIS Serwis i konserwacja centrali abonenckich Wydział OR 14400,00 04.01.2021 31.12.2021
4689/2021 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Realizacja zadania pt. "Środowiskowy Dom Samopomocy" Wydział OR 793882,50 01.01.2021 31.12.2021
4688/2021 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Realizacja zadania pt. "Mieszkania Chronione Wspierane" Wydział OR 270000,00 01.01.2021 31.12.2021
4687/2021 Stowarzyszenie Feniks Realizacja zadania pt. "Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej" Wydział OR 323000,00 01.01.2021 31.12.2021
4686/2021 Stowarzyszenie Feniks Realizacja zadania pt. "Przygotowanie, wydawanie i umożliwianie spożycia jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych - klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach oraz osób bezdomnych, przebywających w schronisku dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej 21a w Policach" Wydział OR 190000,00 01.01.2021 31.12.2021
4685/2021 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodnipomorski Oddział Regionalny Realizację zadania publicznego pt.: Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych. Wydział OR 100000,00 01.01.2021 31.12.2021
4684/2021 Polickie Stowarzyszenie Abstynentów OSTOJA Realizację zadania publicznego pt.: Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin. Wydział OR 22500,00 01.01.2021 31.12.2021
4683/2021 Stowarzyszzenie Hospicjum Królowej Apostołów Realizację zadania publicznego pt.: Prowadzenie Hospicjum domowego i hospicjum stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych Wydział OR 50000,00 01.01.2021 31.12.2021
4682/2021 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodnipomorskie Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię Realizację zadania publicznego pt.: Opieka i pomoc chorym na fenyloketonurię Wydział OR 4450,60 01.01.2021 31.12.2021
4679/2021 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych pracowników Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police Realizację zadania publicznego pt.: Integracja środowiska emerytów i rencistów Wydział OR 7200,00 01.01.2021 31.12.2021
4467/2021 SPPK Sp. zo.o. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Wydział SO 2231495,37 01.01.2021 31.12.2021
4468/2021 ZDiTM Umowa o świadczenie usług w związku z realizacją programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej Wydział SO 21000,00 01.01.2021 31.12.2021
4469/2021 Trans-Net Wywóz nieczystości stałych z nieruchomości OSP Police Wydział SO 817,44 01.01.2021 31.12.2021
4470/2021 Trans-Net wywóz nieczystości stałych z nieruchomości OSP Trzebież Wydział SO 408,72 01.01.2021 31.12.2021
4471/2021 Trans-Net Wywóz nieczystości z nieruchomości OSP Tatynia Wydział SO 817,44 01.01.2021 31.12.2021
4665/2021 Vectra S.A. Internet 50/50Mb/s Wydział OR 17564,40 01.01.2021 31.12.2021
4547/2021 Jan Matura prowadzenie kroniki Gminy Police w 2021 roku (w tym: zakup materiałów do jej prowadzenia) Wydział OK 3600,00 01.01.2021 31.12.2021
4661/2021 Poczta Polska Spółka akcyjna Świadczenie usług pocztowych Wydział OR 275543,90 01.01.2021 31.12.2021
4638/2021 Wiesław Nowak Dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 34290,96 01.01.2021 31.12.2021
4639/2021 Witold Lewandowski Dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 34290,96 01.01.2021 31.12.2021
4640/2021 Marian Wróblewski Dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 34290,96 01.01.2021 31.12.2021
4641/2021 Dariusz Trojanowski Sprzątanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 23368,00 01.01.2021 31.12.2021
4642/2021 Józef Bieliński Zbiórka i segregowanie makulatury na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 17655,85 01.01.2021 31.12.2021
4644/2021 Jarosław Królak Prowadzenie (administrowanie) targowiska gminnego w Policach Wydział DG 107140,05 01.01.2021 31.12.2021
4863/2021 P.U.P. TRANS-NET S.A. w Policach wywóz odpadów komunalnych ze świetlic jednostek pomocniczych Gminy Police Wydział OR 5444,66 01.01.2021 31.12.2021
4862/2021 Natalia Stępień sprzątanie pomieszczeń siedziby sołectwa Trzeszczyn Wydział OR 12000,00 01.01.2021 31.12.2021
4861/2021 Marta Kuberska sprzątanie pomieszczeń siedziby sołectwa Tatynia Wydział OR 6000,00 01.01.2021 31.12.2021
4860/2021 Iwona Niedźwiecka sprzątanie pomieszczeń sołectwa Przęsocin Wydział OR 9600,00 01.01.2021 31.12.2021
4859/2021 Krystyna Paszek utrzymywanie i funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Pilchowie Wydział OR 14880,00 01.01.2021 31.12.2021
4858/2021 Daniel Tkacz wykonywanie prac konserwatorskich w pomieszczeniach Rady Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 5400,00 01.01.2021 31.12.2021
4857/2021 Genowefa Dybus sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 2 w Policach Wydział OR 9000,00 01.01.2021 31.12.2021
4856/2021 AS Consulting sp. z o.o. świadczenie usługi internetowej w świetlicy sołeckiej w Trzeszczynie Wydział OR 480,00 01.01.2021 24.12.2021
4855/2021 Alicja Grygorcewicz sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 7 w Policach Wydział OR 7800,00 01.01.2021 31.12.2021
4854/2021 Danuta Pytel sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 5 w Policach Wydział OR 9996,00 01.01.2021 31.12.2021
4852/2021 Małgorzata Kalinowska sprzątanie Klubu Młodzieżowego w Radzie Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 21600,00 01.01.2021 31.12.2021
4848/2021 SM CHEMIK w Policach utrzymanie pomieszczenia w Radzie Osiedla Nr 7 w Policach - przechowywanie rekwizytów teatralnych Wydział OR 1555,68 01.01.2021 31.12.2021
4691/2020 Arpen Spółka jawna z siedzibą w Policach dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 129948,95 30.12.2020 15.12.2021
4690/2020 TOYA Sp. z o.o. świadczenie usług telefonii stacjonarnej Wydział OR 30000,00 30.12.2020 31.12.2021
4695/2020 P.U.P TRANS-NET S.A. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych Wydział GO 10495212,00 23.12.2020 31.12.2021
4432/2020 RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod garażami przy ul.Korczaka w Policach Wydział GG 600,00 17.12.2020 21.12.2020
4429/2020 "Blue-Box" Agencja Reklamowa Izabela Baranowska zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch sztuk tablic informacyjnych Wydział GG 3000,00 15.12.2020 28.12.2020
4428/2020 Bank PeKaO SA umowa na obsługę bankową Gminy Police Wydział FN 90000,00 11.12.2020 01.01.2021
4396/2020 MZ Serwis Mariusz Zych Wymiana kotła gazowego w budynku świetlicy Rady Osiedla nr 1 przy ul. Nadbrzeżnej w Policach Wydział TI 5500,00 10.12.2020 15.12.2020
4397/2020 AWOJGA Wojciech Liput Naprawa instalacji zewnętrznego oświetlenia terenu świetlic wiejskich w Dębostrowie i Pilchowie oraz naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w Klubie Osiedlowym przy ul. Piastów w Policach Wydział TI 3948,30 10.12.2020 15.12.2020
4427/2020 APIA Drogowa Pracowania Projektowa Monika Biernacka Projekt zamienny (projekt chodnika) ul. Polna w Trzebieży Wydział TI 15000,00 08.12.2020 30.06.2021
4390/2020 Usługi Hydrauliczno Gazowe Mirosław Strzelec Zlecenie okresowych badań stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach gminnych użytkowanych przez rady sołeckie i osiedli w gm. Police Wydział TI 1760,00 08.12.2020 14.12.2020
4391/2020 Usługi Hydrauliczno Gazowe Mirosław Strzelec Zlecenie okresowej kontroli stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach gminnych użytkowanych przez OSP Wydział TI 480,00 08.12.2020 14.12.2020
4392/2020 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski Zlecenie okresowej kontroli stanu technicznego i prawidłowości połączeń przewodów kominowych w budynkach gminnych użytkowanych przez rady sołeckie i osiedli w gm. Police Wydział TI 2066,40 08.12.2020 14.12.2020
4393/2020 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski Zlecenie okresowej kontroli stanu technicznego i prawidłowości połączeń przewodów kominowych w budynkach gminnych użytkowanych przez OSP w Policach, Trzebieży i Tanowie oraz w budynku UM i budynku dla bezdomnych w gm. Police Wydział TI 1906,50 08.12.2020 14.12.2020
4394/2020 DELPOŻ Autoryzowany Serwis Sprzętu P-POŻ. Jerzy Strzelec Zlecenie okresowej kontroli sprzętu gaśniczego w budynku gminnym schroniska dla osób bezdomnych Wydział TI 184,50 08.12.2020 14.12.2020
4395/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Zlecenie oczyszczenia zalegającej masy roślinnej z dachu świetlicy rady osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej w Policach Wydział TI 453,60 08.12.2020 14.12.2020
4386/2020 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński Wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem linii zasilającej w energię elektryczną oraz instalacji wewnętrznej i zewnętrznej (wraz z montażem osprzętu elektrycznego) do wiaty rekreacyjnej na placu sołeckim w Wieńkowie Wydział TI 25506,82 07.12.2020 15.12.2020
4426/2020 Rzeczoznawca Majątkowy Julian Magdziak operaty szacunkowe dwóch pustostanów Wydział GG 1845,00 07.12.2020 15.12.2020
4438/2020 DREMAR Wyroby z drewna zakup płotu drewnianego wraz z akcesoriami, 2 pergoli drewnianych z donicami i impregnatu do drewna dla sołectwa Przęsocin Wydział OR 4500,00 07.12.2020 15.12.2020
4646/2020 Witold Lewandowski Zabezpieczenie przestrzeni blachę falistą między dachami pawilonów na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 761,73 04.12.2020 11.12.2020
4440/2020 MONIKA Monika Borycka Hurtownia Farmaceutyczna przygotowanie 100 paczek dla seniorów z terenu Rady Osiedla Nr 5 w Policach Wydział OR 5000,00 03.12.2020 11.12.2020
4381/2020 SOZAN Zakład Ogólnobudowlany Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór Krzysztof Sozański Nadzór Inwestorski - Odbudowa promenady na kompleksie turystycznym w Trzebieży Wydział TI 49815,00 02.12.2020 31.05.2021
4434/2020 Krzysztof Gołąb Wykonanie szafy z przeznaczeniem dla jadłodzielni Wydział OR 3524,00 02.12.2020 18.12.2020
4385/2020 Zlecenie dla Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów z terenu przy ul. Rybackiej w Trzebieży. Wydział OŚ 1193,40 01.12.2020 14.12.2020
4421/2020 Teresa Myłka RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka Sporządzenie operatu szacunkowego dla działki nr 3338 z obrębu 16-Police w celu aktualizacji opłaty rocznej tytułu użytkowania wieczystego Wydział GG 700,00 01.12.2020 15.12.2020
4437/2020 Usługi Handel Małgorzata Diku zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci i seniorów z sołectwa Uniemyśl Wydział OR 4000,00 01.12.2020 07.12.2020
4692/2020 VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni świadczenie usługi Internetu stacjonarnego dla rewidentek Wydział OR 1915,92 01.12.2020 30.11.2022
4425/2020 RENOMA WYCENA IERUCHOMOŚCI TERESA MYŁKA operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Wydział GG 6000,00 26.11.2020 11.12.2020
4380/2020 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński Przebudowa pokoju na potrzeby Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach Przebudowy budynku oświatowego na potrzebę Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 14915,64 25.11.2020 14.12.2020
4442/2020 Eurocash SA zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci i seniorów z sołectwa Trzeszczyn Wydział OR 3400,00 24.11.2020 04.12.2020
4439/2020 MONIKA Monika Borycka Hurtownia Farmaceutyczna zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci i seniorów z terenu Rady Osiedla Nr 5 w Policach Wydział OR 4550,00 24.11.2020 08.12.2020
4387/2020 HICOPY SZCZECIN S.C. J. DANKIEWICZ S. BEREŚ ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DEVELOP INEO +3320i ORAZ HP DESKJET 2720 Wydział SM 5129,10 23.11.2020 30.11.2020
4389/2020 VECTRA S.A. Transmisja danych oraz serwis monitoringu miejskiego Wydział SM 139974,00 20.11.2020 31.12.2021
4444/2020 MONIKA Monika Borycka Hurtownia Farmaceutyczna przygotowanie paczek dla dzieci z Rady Osiedla Nr 6 w Policach Wydział OR 5000,00 20.11.2020 01.12.2020
4441/2020 PPH Farmer zakup art. spożywczych dla dzieci i seniorów z terenu Rady Osiedla Nr 2 w Policach Wydział OR 5900,00 20.11.2020 30.11.2020
4373/2020 Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych "Rusiecki" Adam Rusiecki Odbudowa promenady na kompleksie turystycznym w Trzebieży Wydział TI 3220679,23 19.11.2020 30.07.2021
4379/2020 APIA Drogowa Pracowania Projektowa Monika Biernacka Nadzór Autorski - Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież Wydział TI 15750,00 19.11.2020 28.05.2021
4422/2020 Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Sporządzenie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej dla dzaiłki nr 61/3 z obrębu 12-Police Wydział GG 150,00 19.11.2020
4696/2020 Kazar Polska sp z o.o. zakup 15 koszy do selektywnej zbiórki komunalnych w kształcie kredek Wydział GO 16568,10 19.11.2020 11.12.2020
4372/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Wykonanie oznakowania wybudowanego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Niekłończyca Wydział TI 1900,00 18.11.2020 27.11.2020
4374/2020 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski Remont w pomieszczeniu korytarza i holu świetlicy wiejskiej w Przęsocinie Wydział TI 7257,00 18.11.2020 14.12.2020
4436/2020 Eurocash SA zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci z sołectwa Pilchowo Wydział OR 6000,00 18.11.2020 06.12.2020
4435/2020 Danwid Niekłończyca zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci z sołectwa Niekłończyca Wydział OR 3200,00 18.11.2020 12.12.2020
4384/2020 PUP TRANS-NET S.A. Wykonanie nasadzeń zastępczych 64 drzew na wybranych terenach gminnych. Wydział OŚ 78000,61 17.11.2020 04.12.2020
4370/2020 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski Roboty remontowe w pomieszczeniach Klubu Seniora przy świetlicy RO nr 2 Wydział TI 17589,00 16.11.2020 14.12.2020
4420/2020 Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik Konserwacja urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police Wydział GG 76350,90 16.11.2020 15.12.2020
4445/2020 Stowarzyszeniem na Rzecz Harmonii Społecznej Realizacja zadania publicznego pt.: Chwila dla siebie" Wydział OR 2000,00 16.11.2020 31.12.2020
4443/2020 Firma Handlowo-Usługowa Piotr Stasiek zakup art. spożywczych do paczek dla dzieci z sołectwa Tanowo Wydział OR 6600,00 16.11.2020 03.12.2020
4371/2020 EkoProInstal Wykonania koncepcji odprowadzenia wód opadowych z terenów zlewni wzdłuż ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin (droga powiatowa nr 3914Z) Wydział TI 7257,00 13.11.2020 11.12.2020
4369/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Tran-Net" S.A. Zlecenie wymiany opon w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 79,60 10.11.2020 02.12.2020
4423/2020 Renoma Teresa Myłka operaty szacunkowe 97/1, 97/16 Siedlice, 69/6, 65/37 Przęsocin, 517/7 Tanowo Wydział GG 2450,00 10.11.2020 04.12.2020
4541/2020 KJK Usługi Transportowe Hotel Dobosz Taxi przewóz ucznia niepełnosprawnego wraz z rodzicem na trasie: Police-do placówki przy ul. Korczaka Wydział OK 1749,60 09.11.2020 30.06.2021
4542/2020 PPHU ARTPACK Piotr Wójcik przewóz i opieka w czasie przewozów uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do ośrodka na ul. Korczaka 53 w Policach Wydział OK 2832,00 09.11.2020 18.12.2020
4363/2020 BUDGRYF Komfort i Bezpieczeństwo Wykonanie monitoringu budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach Wydział TI 17954,93 06.11.2020 30.11.2020
4367/2020 "Animal Control" Kossewski Zbigniew Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane i przeprowadzenie wypłoszeń. Wydział OŚ 1350,00 05.11.2020 15.11.2020
4368/2020 RENOMA Wycena Nieruchomości Teresa Myłka operaty szacunkowe gruntów zabud. garażami- ul.Wróblewskiego, Welecka, Korczaka Wydział GG 2100,00 05.11.2020 16.11.2020
4355/2020 IZOTERMA Dymitr Szwajlik Michał Dzwończyk Spółka Jawna Wykonanie instalacji hydrantowej p/poż. w budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach Wydział TI 5473,50 02.11.2020 14.12.2020
4424/2020 RENOMA Teresa Myłka wykonanie operatu szacunkowego dz. 305/30,305/35 Trzeszczyn Wydział GG 950,00 02.11.2020 04.12.2020
4446/2020 BTC Sp. z o. o. Szczecin Dostawa i uruchomienie systemu do zarządzania infrastruktura informatyczną i licencjami. Wydział OR 14202,56 30.10.2020 30.10.2020
4344/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Rozbudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo-etap I Wydział TI 80000,00 27.10.2020 11.12.2020
4447/2020 IT PREMIUM B.Bęski, P. Szałkiewicz sp.J. Szczecin Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Policach. Wydział OR 89974,50 23.10.2020 10.11.2020
4366/2020 Trans-Net Wykonanie prac dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się szrotówka kasztanowcowiaczka Wydział OŚ 10920,00 22.10.2020 30.11.2020
4349/2020 Renoma Teresa Myłka wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości Pilchowo dz. 141/21, 862/250, Trzeszczyn dz. 85/5 Wydział GG 2100,00 21.10.2020 16.11.2020
4350/2020 Julian Magdziak operaty szacunkowe: 1973/52-1973/57 z obr.6-Police, 3/4,3/8 i 3/9 z obr. 18-Police, 274/2 z obr Trzeszczyn, 130/51, 130/52 Trzebież-2 Wydział GG 5904,00 20.10.2020 23.11.2020
4348/2020 Władysław Górka Rzeczoznawca Majątkowy Wycena lokalu mieszkalnego Police ul. Odrzańska 25 Wydział GG 492,00 16.10.2020 23.11.2020
4343/2020 Blue-Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska Wykonanie kompletu zestawu materiałów promujących wraz z grafiką projektu Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach Wydział TI 4686,00 14.10.2020 23.10.2020
4356/2020 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z map dla dz. 46/1, 47/2, 958/1, 1097 z obr. Trzebież 2 Wydział GG 62,90 14.10.2020
4351/2020 mgr inż. Architekt Ryszard Długopolski Oświadczenia o samodzielności lokali (32 lokale) oraz inwentaryzacje mieszkań (7 lokali). Wydział GG 14598,00 12.10.2020 15.12.2020
4448/2020 IN SERWIS Michał Kowalewski Dostawa i uruchomienie centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim w Policach. Wydział OR 30203,88 09.10.2020 10.11.2020
4362/2020 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z mapą dla dz. 1121 obr.1-Police Wydział GG 150,00 08.10.2020
4361/2020 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z mapą dla dz. 1122 obr.1-Police Wydział GG 150,00 08.10.2020
4360/2020 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy dla dz. 1123 obr.1-Police Wydział GG 150,00 08.10.2020
4359/2020 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z mapą dla dz. 1125, 1127 z obr.1-Police Wydział GG 150,00 08.10.2020
4358/2020 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z mapą dla dz. 1120 z obr.1-Police Wydział GG 150,00 08.10.2020
4357/2020 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z mapa dla dz. 1126, 1128 z obr.1-Police Wydział GG 150,00 08.10.2020
4388/2020 ZAKŁAD SPECJALISTYCZNEGO ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO KAZEK ZAKUP SORTÓW MUNDUROWYCH DLA PRACOWNIKÓW SM Wydział SM 8105,20 08.10.2020 07.12.2020
4383/2020 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na zieleńcach w Przęsocinie Wydział OŚ 4920,00 08.10.2020 30.10.2020
4251/2020 "Animal Control" Kossewski Zbigniew Zlecenie na wypłaszanie dzików z terenów publicznych. Wydział OŚ 1200,00 07.10.2020 15.10.2020
4352/2020 Julian Magdziak Rzeczoznawca Majątkowy Wyceny lokali mieszkalnych wraz z wyceną własności gruntów i wyliczeniem udziałów. Wydział GG 3252,00 06.10.2020 26.10.2020
4452/2020 Meblobranie.pl Sp z o.o. dostawa 6 stołów bankietowych dla sołectwa Drogoradz w ramach PBO Wydział OR 3294,00 06.10.2020 30.10.2020
4238/2020 AS Architektura Agnieszka Szczygielska Nadzór Autorski - Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią Wydział TI 26100,00 05.10.2020 31.08.2021
4451/2020 Asklepios zakup stołu do gry w chińczyka i warcaby dla sołectwa Drogoradz Wydział OR 4280,40 05.10.2020 15.11.2020
4499/2020 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik Tanowo przewóz i opieka w czasie przewozów ucznia na trasie Szkoła Podstawowa w Tanowie-Stare Leśno w okresie od 05.10.2020- 25.06.2021 r. Wydział OK 5740,00 05.10.2020 25.06.2021
4545/2020 Anna Krukowska przewóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem do ośrodka w Szczecinie Wydział OK 5264,40 05.10.2020 25.06.2021
4498/2020 Klub Sportowy "Rybak" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci , młodzieży i dorosłych" Wydział OK 10000,00 02.10.2020 31.12.2020
4353/2020 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis wraz z wyrysem dla działali 647/1 a obr 1-Police Wydział GG 150,00 02.10.2020
4450/2020 CARINAA Sp. z o.o. dostawa namiotów dla sołectwa Drogoradz Wydział OR 6323,38 02.10.2020 13.11.2020
4237/2020 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak Nadzór Inwestorski - Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią Wydział TI 78900,00 01.10.2020 30.06.2022
4283/2020 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Policach refundacja kosztów ogrzewania Wydział OR 1558,56 01.10.2020 31.05.2021
4250/2020 Joanna Mazur Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 30.09.2020 31.12.2020
4382/2020 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Ekspertyza dendrologiczna 58 drzew na terenach zielonych w gminie Police Wydział OŚ 36949,20 30.09.2020 30.11.2020
4449/2020 "MULTIMI" MIchał Szostak Dostawa sprzętu w postaci serwera monitoringu wizyjnego. Wydział OR 27183,00 30.09.2020 30.10.2020
4543/2020 KJK Usługi Transportowe Hotel Dobosz Taxi przewóz i opieka w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego na trasie Police- ośrodek w Tanowie w okresie: 01.10.2020 - 25.06.2021 r. Wydział OK 14722,40 30.09.2020 25.06.2021
4247/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 99,00 29.09.2020 11.10.2020
4248/2020 Elektronika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie wymiany oleju silnikowego, płynu hamulcowego oraz przeprowadzenie dezynfekcji. Wydział OŚ 650,00 29.09.2020 10.10.2020
4236/2020 APIS POLSKA Sp. z o.o. Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią Wydział TI 6629287,79 28.09.2020 30.06.2022
4282/2020 Wojciech Wojtkowiak wywóz nieczystości płynnych z sołectwa Tanowo Wydział OR 360,00 28.09.2020 30.12.2020
4249/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Dostawa i montaż dodatkowych stojaków rowerowych na parkingach rowerowych w Niekłończycy i Trzebieży Wydział TI 2386,20 25.09.2020 16.10.2020
4497/2020 Niepubliczny Żłobek "Urwisek" , ul. Sikorskiego 11 w Policach dotacja dla podmiotu prowadzącego z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 28800,00 24.09.2020 31.12.2020
4241/2020 Julian Magdziak operaty szacunkowe dla działki nr 647/1 z obr. 1-Police oraz 3278/5 3278/4 z obr 8-Police Wydział GG 1476,00 21.09.2020 05.10.2020
4239/2020 USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE MICHAŁ GNIEWOSZ wznowienie przebiegu granicy części dz. 398 z obr.Przęsocin Wydział GG 3198,00 21.09.2020 14.12.2020
4244/2020 AGORA S.A. publikacja wyciągu z ogłoszenia o przetargu Wydział GG 1389,90 21.09.2020 24.09.2020
4226/2020 APIA Drogowa Pracowania Projektowa Monika Biernacka Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Niekłończyca w ramach budowy dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież Wydział TI 3200,00 18.09.2020 16.10.2020
4246/2020 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzew przydrożnych rosnących wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Police Wydział OŚ 30996,00 18.09.2020 01.12.2020
4228/2020 Fundacja Aktywne Police dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "ProTOUR III Police MTB MARATON" Wydział OK 5000,00 16.09.2020 20.11.2020
4225/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia nielegalnego składowiska przy ul. Polnej w Policach. Wydział OŚ 2149,20 14.09.2020 30.09.2020
4218/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Budowa grillowiska we wsi Przęsocin w ramach Grantów Sołeckich 2020 Wydział TI 17302,14 11.09.2020 27.10.2020
4219/2020 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński Dostawa i montaż drzwi wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniu pomocniczym zarządzania kryzysowego oraz informatyków w ramach przebudowy budynku oświatowego na potrzeby urzędu Wydział TI 9423,92 11.09.2020 16.10.2020
4290/2020 OPEGIEKA Sp. z o.o. zakup 2 zasilaczy do serwerów, w celu wymiany uszkodzonych Wydział OR 2337,00 11.09.2020 24.09.2020
4224/2020 "Animal Control" Kossewski Zbigniew Kossewski Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących oraz wypłaszanie dzików. Wydział OŚ 1800,00 11.09.2020 25.09.2020
4216/2020 Promar Stanisław Jakubowski Ekspertyza techniczna jakości wykonania drogi z płyt betonowych na zadaniu Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w m. Tanowo w kierunku m. Wegornik Wydział TI 43050,00 10.09.2020 30.10.2020
4217/2020 PBH PEKBUD Dariusz Pękala Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania Przebudowa ulicy Polnej w m. Trzebież Wydział TI 59040,00 10.09.2020 28.05.2021
4240/2020 Teresa Myłka RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość działek przejętych pod drogi publiczne: 392/3 obręb 1-Police, 182/14 obręb Tatynia, 195/9 obręb Tatynia, 57/9 obręb 12-Police, 758/6 obręb Trzebież 5 Wydział GG 3530,00 10.09.2020 20.10.2020
4223/2020 AGORA SA publikacja wyciągów z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego terenów przy ul.Jasienickiej Wydział GG 2779,80 08.09.2020 14.09.2020
4293/2020 Polvita Sp. z o.o. Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia Wydział OR 31500,00 01.09.2020 15.12.2020
4292/2020 ZOZ Consulta Realizacja programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia Wydział OR 6750,00 01.09.2020 15.12.2020
4199/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia nielegalnego składowiska w miejscowości Przesocin Wydział OŚ 2980,80 01.09.2020 11.09.2020
4415/2020 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów na trasie Podbrzezie, Zalesie, Węgornik, Trzeszczyn, Tanowo, Wydział OK 63277,20 01.09.2020 25.06.2021
4416/2020 Przedsiębiorstwo PKS GRYFICE, Słudwia, Płoty przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów na trasie Trzebież, Jasienica, Drogoradz, Niekłończyca, Uniemyśl Wydział OK 83652,48 01.09.2020 25.06.2021
4417/2020 PPHU "ARTPACK" Piotr Wójcik przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów na trasie Police, Tanowo, Szczecin Wydział OK 98385,84 01.09.2020 25.06.2021
4418/2020 Pjlogistics Piotr Jarmarczyk przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Drogoradz, Police,, Jasienica Wydział OK 48784,68 01.09.2020 25.06.2021
4419/2020 Pjlogistics Piotr Jarmarczyk Police przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Police, Pilchowo, Tanowo, Sierakowo, Leśno Górne Wydział OK 40211,64 01.09.2020 25.06.2021
4475/2020 "TURIST-POLICE" Przewozy Autokarowe i Taxi Osobowe przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Police-Szczecin Wydział OK 61471,44 01.09.2020 25.06.2021
4476/2020 Sałapa Stefan przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Police, Szczecin Wydział OK 87118,26 01.09.2020 25.06.2021
4477/2020 Transport Towarowy Krajowy Przewozy Autokarowe "MARTUR" Zacharski Marek przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów na trasie Police, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Jasienica Wydział OK 56648,16 01.09.2020 25.06.2021
4478/2020 Salapa Stefan przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Trzebież, Niekłończyca, Police, Jasienica, Tanowo, Trzeszczyn Wydział OK 81518,40 01.09.2020 25.06.2021
4479/2020 Pjlogistics Piotr Jarmarczyk przewóz i opieka w czasie przewozów dzieci/uczniów niepełnosprawnych na trasie Police-Szczecin Wydział OK 107952,80 01.09.2020 25.06.2021
4480/2020 "KJK" Usługi Transportowe Hotel Dobosz Taxi Police przewóz i opieka w czasie przewozu ucznia niepełnosprawnego na trasie Police-Tanowo Wydział OK 1663,20 01.09.2020 30.09.2020
4288/2020 CDIAP Spółka z o.o. Realizacja usług wspomagających realizację projektu pn. "Wdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i Jednostkach Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją i szkoleniami. Wydział OR 119280,48 01.09.2020 31.12.2021
4191/2020 ENEA Operator Sp. z o.o. Przyłączenie instalacji w obiekcie zasilenia szafki oświetleniowej zlokalizowanej w m. Police, ul. Szpilkowa dz. nr 108/9 Wydział TI 677,19 31.08.2020 21.08.2021
4245/2020 WIPMEDIA Monika Hałgas Wykonanie folderu pn. „Wartościowe elementy przyrodnicze gminy Police" Wydział OŚ 5000,00 31.08.2020 25.09.2020
4243/2020 Starostwo Powiatoe w Policach WGKiK mapa zasadnicza dla dz. 2037/162 obr. 10-Police Wydział GG 6,30 31.08.2020 15.09.2020
4354/2020 Starostwo Powiatowe w Policach WGKiK mapa zasadnicza dla dz. 322/2 z obr. 11-Police Wydział GG 31.08.2020
4198/2020 Animal Control Kossewski Zbigniew Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane oraz przeprowadzenia akcji wypłaszania dzików. Wydział OŚ 1400,00 28.08.2020 08.09.2020
4291/2020 IT PREMIUM B.Bęski, P. Szałkiewicz sp.J. Szczecin Dostawa telefonów komórkowych. Wydział OR 10493,00 27.08.2020 04.09.2020
4190/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież Wydział TI 3986141,88 21.08.2020 30.06.2021
4289/2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Realizacja profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police (zwanego dalej programem zdrowotnym). Wydział OR 20000,00 17.08.2020 13.12.2020
4189/2020 PROMIT Robert Mituta Aktualizacja Projektu stałej organizacji ruchu dla budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Trzebiez Wydział TI 3075,00 13.08.2020 31.08.2020
4173/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Przebudowa muru oporowego wraz z ogrodzeniem wzdłuż ul. Roweckiego w ramach budowy dróg rowerowych w Policach Wydział TI 215849,75 11.08.2020 31.08.2020
4175/2020 ATELIER Hubert Derengowski Przebudowa dwóch sal lekcyjnych, zlokalizowanych w budynku oświatowym przy ul. S. Batorego 3, na potrzeby Urzędu Miejskiego Wydział TI 82155,09 10.08.2020 16.10.2020
4213/2020 Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla działki 2375 8-Police Wydział GG 150,00 05.08.2020
4177/2020 Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działki nr 247/2 z obrębu Przęsocin Wydział GG 200,00 03.08.2020
4215/2020 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych, utrzymywanych przez Gminę Police w 2020 roku Wydział GG 70318,76 03.08.2020 15.11.2020
4205/2020 Renoma Teresa Myłka wykonanie operatów szacunkowych dla działek 141/22, 141/33 z obr. Pilchowo Wydział GG 1400,00 03.08.2020 04.09.2020
4172/2020 Animal Control Kossewski Zbigniew Zlecenie Zlecenie dla Animal Control na przenoszenie zwierząt wolno żyjących i wypłaszanie dzików Wydział OŚ 1750,00 28.07.2020 05.08.2020
4195/2020 Klub Piłkarski "Chemik Police" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. : "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w 2020 roku" Wydział OK 300000,00 27.07.2020 31.12.2020
4176/2020 Przedsiębiorstwo Usługowe Marcin Jurewicz Weryfikacja przedmiarów robót i aktualizacja kosztorysów dotyczących Przebudowy ulicy Polnej w miejscowości Trrzebież Wydział TI 2700,00 21.07.2020 27.07.2020
4647/2020 Witold Lewandowski Przegląd powierzchni dachów, naprawa uszczelnień na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 2929,75 21.07.2020 21.08.2020
4196/2020 Uczniowski Klub Sportowy "DEFMAR" Akademia Lucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wsparcie rozwoju łucznictwa w Gminie Police" Wydział OK 10000,00 20.07.2020 31.12.2020
4194/2020 Stowarzyszenie Velo Club Szczecin dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Zachodniopomorski Puchar MTB Police 2020" Wydział OK 4000,00 16.07.2020 02.09.2020
4433/2020 Powiat Policki Pomoc finansowa z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior + w Policach Wydział OR 170000,00 16.07.2020 31.12.2020
4182/2020 Teresa Myłka RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka sporządzenie operatu szacunkowego działek nr 39/9 i 39/18 z obrębu Tatynia Wydział GG 800,00 15.07.2020 05.08.2020
4197/2020 PUH WALDIX Grażyna Haręża Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych w koronach 3 drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych: ul. Starzyńskiego w Policach – 2 szt. w tym, jedno drzewo z gatunku lipa drobnolistna oraz jedno drzewo z gatunku klon jawor oraz ul. Warszewskej w Pilchowie – 1 drzewo z gatunku dąb szypułkowy Wydział OŚ 7776,00 14.07.2020 31.07.2020
4169/2020 Animal Control Kossewski Zbigniew Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących i wypłaszania zwierząt na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 2050,00 13.07.2020 24.07.2020
4170/2020 EKOBUD Eugeniusz Kociszewski Wykonanie specjalistycznych zabezpieczeń koron drzew poprzez założenie wiązań bezpiecznikowych w koronach 2 drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnących w pasie drogowym ul. Osadników w m. Trzebież Wydział OŚ 2991,60 13.07.2020 30.07.2020
4278/2020 Sebastian Staszkiewicz transport materiałów wyborczych, dokumentów oraz środków ochrony osobistej - wybory Prezydenta RP zarządzone na 28.06.2020r. - II tura Wydział OR 410,00 11.07.2020 12.07.2020
4277/2020 Tomasz Kartanowicz transport materiałów wyborczych, dokumentów oraz środków ochrony osobistej - wybory Prezydenta RP zarządzone na 28.06.2020r. - II tura Wydział OR 410,00 11.07.2020 12.07.2020
4276/2020 Sylwia Rudniak otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 1 - SP w Pilchowie w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4275/2020 Natalia Stępień otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 2 w Trzeszczynie w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4274/2020 Aneta Kurzawska otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 3 w Tanowie w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4273/2020 Beata Osiak otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 4 w Trzebieży w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4272/2020 Justyna Cholewińska otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 5 - SP w Trzebieży filia w Niekłończycy w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4271/2020 Maria Tabisz otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 6 w Tatyni w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4270/2020 Stefania Skrucha otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 7 w Drogoradzu w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4269/2020 Grażyna Szaszkiewicz otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 8 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4268/2020 Jolanta Gruszczyńska otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 9 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4267/2020 Izabela Kosikowska otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 10 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4266/2020 Beata Kozioł otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 9 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4265/2020 Iwona Niedźwiecka otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 12 w Przęsocinie w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4264/2020 Tomasz Cindziras otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 13 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4263/2020 Halina Brzozowska otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 14 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4262/2020 Anna Siemek otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 15 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4261/2020 Wiesław Iwańczuk otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 16 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4260/2020 Małgorzata Czubala otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 17 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4259/2020 Małgorzata Szyłejko otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 18 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4258/2020 Katarzyna Młynarczak otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 19 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4257/2020 Jolanta Olszak otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 20 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4256/2020 Gabriela Maciejewska otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 21 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4255/2020 Klaudia Borawska otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 22 i 24 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 400,00 11.07.2020 13.07.2020
4254/2020 Emilia Lewczuk otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 23 i 25 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 400,00 11.07.2020 13.07.2020
4253/2020 Mariusz Bajer otwarcie i zamknięcie siedziby lokalu wyborczego nr 26 w Policach w wyborach Prezydenta RP II tura Wydział OR 300,00 11.07.2020 13.07.2020
4164/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Budowa parkingów rowerowych w ramach budowy dróg rowerowych w Policach i dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież Wydział TI 129592,36 10.07.2020 28.08.2020
4201/2020 eko24 barbara plewko usługa polegająca na usunięciu wyrobów azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Police Wydział GO 13220,17 10.07.2020 15.10.2020
4296/2020 Asseco Data Systems S.A. Wdrożenie zintegrowanych systemów dziedzinowych oraz niezbędnej infrastruktury w Urzędzie Miejskim i jednostek Gminy Police do świadczenia e-usług publicznych wraz z migracją danych i szkoleniami. Wydział OR 5032545,00 08.07.2020 30.11.2026
4168/2020 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie wymiany osłony pod silnikiem w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 200,00 07.07.2020 28.07.2020
4294/2020 Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek" Realizacja zadania publicznego pt. "Organizacja usługi opieki wytchnieniowej" Wydział OR 8000,16 06.07.2020 04.10.2020
4192/2020 Uczniowski Klub Sportowy "DEFMAR" Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach dotacja na realizacje zadania publicznego pn.: "Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "DEFMAR" w roku 2020" Wydział OK 10000,00 06.07.2020 02.10.2020
4193/2020 Uczniowski Klub Sportowy "DEFMAR" Akademia Łucznictwa i Sportów Strzeleckich w Policach dotacja na realizację zadania publicznego pn.: "Upowszechnienie łucznictwa" Wydział OK 10000,00 06.07.2020 02.10.2020
4281/2020 Katarzyna Golema koordynowanie czynności wykonywanych przez OKW Nr 13,14,16,20,26 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28.06.2020r. - II tura Wydział OR 820,00 06.07.2020 13.07.2020
4280/2020 Joanna Kolesińska koordynowanie czynności wykonywanych przez OKW Nr 19,21,22,23,24,25 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28.06.2020r. - II tura Wydział OR 820,00 06.07.2020 13.07.2020
4279/2020 Weronika Bagińska koordynowanie czynności wykonywanych przez OKW Nr 11,12,15,17,18 w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28.06.2020r. - II tura Wydział OR 820,00 06.07.2020 13.07.2020
4165/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" SA Zlecenie usunięcia papy z terenu wyspy Polickie Łąki Wydział OŚ 2646,00 03.07.2020 24.07.2020
4295/2020 Stowarzyszenie Pojazdy Elektryczne , Ekologia i Ekonomia Inwestycji Realizacja zadnia publicznego pod tytułem "Informator wiejski - poprawiamy komunikację na wsi" Wydział OR 2000,00 01.07.2020 25.09.2020
4188/2020 SPPK Sp. z o.o. transport gminny Wydział SO 1134397,09 01.07.2020 31.12.2020
4200/2020 Trans-Net S.A. Realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomosci zamieszkałych i mieszanych. Wydział GO 4200000,00 01.07.2020 31.12.2020
4206/2020 Renoma Teresa Myłka wykonanie operatu szacunkowego dla działki 141/7 z obr. Pilchowo Wydział GG 700,00 25.06.2020 15.08.2020
4163/2020 Animal Control Kossewski Zbigniew Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 1850,00 24.06.2020 02.07.2020
4220/2020 RENOMA Teresa Myłka operaty szacunkowe Wydział GG 750,00 24.06.2020 30.06.2020
4252/2020 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przygotowanie 26 lokali obwodowych komisji wyborczych - wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020r. Wydział OR 27957,89 23.06.2020 20.07.2020
4207/2020 Renoma Teresa Myłka wykonanie operatów szacunkowych dla działek 862/21, 861/23, 861/29, 861/30, 141/74 z obr. Pilchowo i działki 861/13 z obr. Przęsocin Wydział GG 2800,00 22.06.2020 05.08.2020
4184/2020 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wycena lokalu mieszkalnego, nakładów GP w postaci garażu, wyliczenie udziałów do nieruchomości oraz wycena działki zabudowanej pawilonem handlowym. Wydział GG 2091,00 19.06.2020 06.07.2020
4183/2020 Rzeczoznawca majątkowy Władysław Górka Wycena lokali mieszkalnych wraz z gruntem (3 lokale) Wydział GG 1107,00 19.06.2020 13.07.2020
4431/2020 Julian Magdziak Rzeczoznawca majątkowy Wycena lokali mieszkalnych, nakładów Gminy w postaci garażu blaszanego oraz wycena działki z obrębu 10-Police wraz z wyceną pawilonu wybudowanego ze środków własnych dzierżawcy. Wydział GG 2091,00 19.06.2020 06.07.2020
4430/2020 Władysław Górka Rzeczoznawca Majątkowy Wycena lokali mieszkalnych Wydział GG 1107,00 19.06.2020 13.07.2020
4147/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap IIIA /odcinek od kościoła do przejazdu kolejowego w miejscowości Niekłończyca/ Wydział TI 240000,00 17.06.2020 18.09.2020
4151/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia nielegalnego składowiska na terenie wyspy Policki Łąki oraz w Siedlicach. Wydział OŚ 2635,20 17.06.2020 01.07.2020
4148/2020 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński Przebudowa sali lekcyjnej, zlokalizowanej w budynku oświatowym przy ul. S. Batorego 3 w Policach, na potrzeby pokoju informatyków urzędu Wydział TI 27294,47 15.06.2020 10.07.2020
4208/2020 Renoma Teresa Myłka wykonanie operatów szacunkowych dla działki 305/35 z obr. Trzeszczyn i działek 338/11, 338/9 z obr. Trzeszczyn Wydział GG 1400,00 10.06.2020 26.06.2020
4145/2020 "Animal Control" Kossewski Zbigniew Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 1550,00 09.06.2020 19.06.2020
4150/2020 EKOBUD Eugeniusz Kociszewski Wykonanie specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjnych w koronach łącznie 7 drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych: ul. Osadników w m. Trzebież - 4 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy, ul. Portowej w m. Trzebież - 2 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz ul. Leśnej w m. Trzebież - 1 szt. drzewa z gatunku dąb szypułkowy Wydział OŚ 10260,00 09.06.2020 30.06.2020
4152/2020 INWAR Sp. z o.o. podział dz. 46/1, 958/1, 47/2, 1097 z obr. Trzebież 2 Wydział GG 9557,10 09.06.2020 15.12.2020
4171/2020 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na działkach 45/21, 52/20 i 74/6 w Policach oraz na działce 389/13 w Trzebieży Wydział OŚ 8370,15 05.06.2020 07.07.2020
4146/2020 Katarzyna Wojcińska - Żłobek "Skarb Malucha" w Policach dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 Wydział OK 105000,00 01.06.2020 31.12.2020
4153/2020 Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla działki nr 29/1 z obrębu 16-Police Wydział GG 150,00 28.05.2020
4507/2020 AT Computers, Pobiedziska dostawa sprzętu komputerowego celem wyposażenia placówek szkolnych (35 szt.) Wydział OK 105000,00 28.05.2020 03.06.2020
4137/2020 "Animal Control" Kossewski Zbigniew Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 1350,00 19.05.2020 02.06.2020
4144/2020 STERILEX DDD Paweł Pagacz Wilkowice ul. Nad Wilkówką 30 Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police Wydział OŚ 25284,00 12.05.2020 31.08.2020
4132/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na wykonanie usługi polegającej na wymianie opon w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 79,60 07.05.2020 25.05.2020
4133/2020 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie wykonania naprawy samochodu służbowego. Wydział OŚ 500,00 07.05.2020 25.05.2020
4126/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Tran-Net" S.A. Zlecenie usunięcia odpadów z terenu przy ul. Licealnej w Policach Wydział OŚ 972,00 04.05.2020 14.05.2020
4506/2020 IT Serwis sp. z o.o Szczecin dostarczenie sprzętu komputerowego na wyposażenie placówek (40 szt.) Wydział OK 121917,60 28.04.2020 05.05.2020
4117/2020 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach Umowa dotacji na powierzenie wykonywania zadania publicznego: ochrona zwierząt w 2020 r. Wydział OŚ 32000,00 24.04.2020 16.12.2020
4138/2020 Falicki Ziemowit prowadzący działalność pn. FRACTAL SKATEBOARDING Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach Wydział TI 43050,00 24.04.2020 11.12.2020
4115/2020 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sali komputerowej w budynku oświatowym przy ul. S. Batorego 3 w Policach Wydział TI 43136,12 17.04.2020 29.05.2020
4162/2020 Michał Gniewosz Geodeta podział działki 3313/5 z obr. 14-Police Wydział GG 3444,00 17.04.2020 31.08.2020
4114/2020 "Animal Control" Kossewski Zbigniew Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 1700,00 15.04.2020 24.04.2020
4116/2020 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil, Wykonanie robót budowlanych - wymiana uszkodzonego grzejnika w budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie 30 wraz z robotami konserwacyjnymi Wydział TI 738,00 14.04.2020 24.04.2020
4316/2020 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Realizacja zadania "Zawsze razem" Wydział OR 4125,00 10.04.2020 31.12.2020
4113/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie na usunięcie odpadów porzuconych przy ul. Kościuszki w Policach. Wydział OŚ 2980,80 09.04.2020 24.04.2020
4128/2020 Kurier Szczeciński Sp. z o.o. Zamieszczenie życzeń świątecznych Wydział PW 615,00 09.04.2020 10.04.2020
4129/2020 Polska Press Sp. zo.o. Zamieszczenie życzeń świątecznych Wydział PW 369,00 08.04.2020 10.04.2020
4347/2020 LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Gdańsk Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR (Wydział GKM, Wydział SM, Wydział SO, Wydział OŚ) 35000,00 06.04.2020 05.04.2021
4648/2020 Witold Lewandowski Naprawa bramy do boksu na odpady stałe na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 773,45 06.04.2020 10.04.2020
4297/2020 Dybus Genowefa sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla nr 2 w Policach Wydział OR 6750,00 01.04.2020 31.12.2020
4315/2020 Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 1 w Trzebieży Realizacja zadania "Spotkanie integracyjne dla seniorów w Trzebieży" Wydział OR 1200,00 28.03.2020 31.12.2020
4161/2020 Julian Magdziak sporządzenie operatów szacunkowych dla działek 476/2, 476/3,i 476/5 z obrębu 3-Trzebież Wydział GG 1107,00 26.03.2020 11.05.2020
4209/2020 Renoma Teresa Myłka wykonanie operatów szacunkowych dla działki 141/70 z obr. Pilchowo i działek 861/15,861/17 z obr. Przęsocin Wydział GG 1400,00 25.03.2020 30.04.2020
4103/2020 "Animal Control" Kossewski Zbigniew Przeniesienie zwierząt wolno żyjących. Wydział OŚ 300,00 24.03.2020 02.04.2020
4106/2020 Miłosz Stachera Pracownia Projektowa MILO7, Opracowanie dok. projektowej dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap IV Wydział TI 42804,00 23.03.2020 30.06.2021
4104/2020 MMA Marta Miller Architekci, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 123614,39 20.03.2020 11.12.2020
4105/2020 Miłosz Stachera Pracownia Projektowa MILO7, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku remizy na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia Wydział TI 25500,00 20.03.2020 30.06.2021
4111/2020 Gmina Dobra Umowa dotacji dla gminy Dobra na zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Wydział OŚ 4650,00 19.03.2020 15.11.2020
4100/2020 Animal Control Kossewski Zbigniew Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących. Wydział OŚ 250,00 18.03.2020 26.03.2020
4083/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia porzuconych odpadów przy ul. Polnej w Policach. Wydział OŚ 2710,80 17.03.2020 09.03.2020
4109/2020 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej Rady Sołeckiej w Dębostrowie nr 30 Wydział TI 9800,00 17.03.2020 30.04.2020
4110/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Wykonanie robót budowlano-montażowych instrukcji bezpiecznego użytkowania placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pilchowie, Ośrodka Sportowego w Pilchowie i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni Wydział TI 3380,00 17.03.2020 30.04.2020
4500/2020 Parafia Rzymskokato;ocka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Policach dotacja celowa na dofinansowanie zadania - założenie monitoringu przeciwpożarowego w Kościele w Tatyni. Wydział OK 37000,00 17.03.2020 16.11.2020
4501/2020 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wnieboziecia NMP w Pilchowie dotacja celowa na dofinansowanie zadania - wymiana instalacji elektrycznej, montaż instalacji pożarowych systemów alarmowych, instalacja monitoringu, malowanie ścian w kościele Wydział OK 10000,00 17.03.2020 31.10.2020
4502/2020 Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenoa Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy dotacja celowa na dofinansowanie zadania - wymiana 12 ławek, cyklinowanie i lakierowanie podestu na nowe ławki w kościele Wydział OK 13000,00 17.03.2020 30.11.2020
4101/2020 Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Chołuj Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej Rady Sołeckiej w Tatyni Wydział TI 14773,00 16.03.2020 06.04.2020
4082/2020 Miłosz Stachera Pracownia Projektowa MILO7, Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tanowie Wydział TI 80934,00 13.03.2020 30.06.2021
4099/2020 Animal Control Kossewski Zbigniew Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjacych. Wydział OŚ 300,00 12.03.2020 20.03.2020
4084/2020 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysław Borowski uporządkowanie terenu i usunięcie pozostałości po altance na dz.nr 280/65 z obr.8-Police Wydział GG 8610,00 10.03.2020 27.03.2020
4299/2020 P4 Sp. z o.o. Warszawa Karta SIM zakupiona na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 131,91 10.03.2020
4107/2020 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil, Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Drogoradzu nr 51 Wydział TI 6199,20 09.03.2020 31.03.2020
4108/2020 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysłąw Borowski, Wykonanie robót związanych z naprawą uszkodzonego przęsła ogrodzenia terenu dz. nr 268 świetlicy wiejskiej w Dębostrowie nr 30 Wydział TI 1845,00 09.03.2020 27.03.2020
4081/2020 Animal Control Kossewski Zbigniew Zlecenie na wyłapanie zwierząt wolno żyjących. Wydział OŚ 250,00 05.03.2020 10.03.2020
4085/2020 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz ich najemców. 15 lokali. Wydział GG 10147,50 04.03.2020 30.03.2020
4086/2020 Rzeczoznawca majątkowy Władysław Górka Wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemców. Wydział GG 1906,50 03.03.2020 31.03.2020
4287/2020 firma Teresa Wanat Zakup zjeżdżalni dmuchanej na potrzeby sołectwa Drogoradz w ramach PBO Wydział OR 13000,00 03.03.2020 20.03.2020
4071/2020 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia Budowa dróg rowerowych w Policach - etap III (ul. Roweckiego) Wydział TI 13500,00 02.03.2020 11.05.2020
4317/2020 Klub Seniora w Trzebieży Realizacja zadania "Aktywizacja i integracja osób w wieku senioralnym" Wydział OR 4000,00 01.03.2020 31.12.2020
4053/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia porzuconych odpadów przy ul. Granicznej w Policach Wydział OŚ 2149,20 26.02.2020 10.03.2020
4087/2020 Teresa Myłka RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka Sporządzenie operatów szacunkowych działek nr 247/4 z obrębu Przęsocin, nr 458/8 i 459/4 z obr. Tanowo, nr 247/2 z obrębu Przęsocin, 39/5, 39/7, 39/8 i 39/17 z obrębu z obrębu Tatynia, nr 141/1 z obrębu Tanowo Wydział GG 3950,00 26.02.2020 26.03.2020
4102/2020 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Opracowanie aktualizacji cennika na drewno pochodzące z wycinek drzew z terenów zieleni miejskiej w Gminie Police wraz z uzasadnieniem Wydział OŚ 774,90 25.02.2020 16.03.2020
4298/2020 VECTRA S.A. Gdynia Świadczenie usługi internetu w świetlicy Rady Osiedla nr 5 w Policach Wydział OR 1447,71 25.02.2020
4222/2020 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla dz.2071/10, 2071/16 Wydział GG 150,00 25.02.2020
4221/2020 Starostwo Powiatowe mapa zasadnicza dla dz. 3313/5 obr.14 Wydział GG 12,70 25.02.2020
4061/2020 MULTIMI MICHAŁ SZOSTAK Modernizacja monitoringu miejskiego poprzez wymianę kamery na Pl. Chrobrego Wydział SM 18852,21 24.02.2020 15.04.2020
4088/2020 RENOMA Teresa Myłka operaty szacunkowe dla działek 141/70 Pilchowo, 861/9 Przęsocin Wydział GG 1400,00 24.02.2020 13.03.2020
4041/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Nasadzenia zastępcze w ramach budowy dróg rowerowych w kierunku m. Trzebież Wydział TI 52343,52 21.02.2020 31.05.2020
4098/2020 Airly Sp. z o.o. Zakup 2 czujników wraz z montażem i uruchomieniem oraz usługa obejmująca pobieranie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizacja danych Wydział OŚ 5485,80 20.02.2020 31.12.2020
4649/2020 Witold Lewandowski Wyczyszczenie porostów i uszczelnienie rynien na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 864,86 20.02.2020 05.03.2020
4046/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia porzuconych odpadów z terenu przy ul. Piotra i Pawła w Policach. Wydział OŚ 2400,00 19.02.2020 03.03.2020
4047/2020 Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska Wykonanie wraz z montażem tablicy edukacyjno-informacyjnej Wydział OŚ 1353,00 19.02.2020 20.03.2020
4062/2020 Centrum Badania Środowiska "Sorbchem"Sp. z o.o. Badanie próbek pobranych z paleniska w celu stwierdzenia substancji niedozwolonych Wydział SM 15000,00 19.02.2020 31.12.2020
3987/2020 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w m. Tanowo w kierunku m. Węgornik Wydział TI 10000,00 17.02.2020 30.06.2020
4048/2020 PUH WALDIX Grażyna Haręża Wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-zachowawczych platanów klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie platana Wydział OŚ 12960,00 17.02.2020 28.02.2020
3977/2020 PROMAR Marcin Robakiewicz, Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji Budowa dróg rowerowych w kierunku m. Trzebież - etap II (odcinek Police Jasienica - Niekłończyca) Wydział TI 2091,00 14.02.2020 29.05.2020
3996/2020 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, Wykonanie podłączenia instalacji teletechnicznej w przejętych pomieszczeniach budynku oświatowego w ramach zadania Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach Wydział TI 4200,00 12.02.2020 21.02.2020
4049/2020 Przedsiębiorstwo Uzyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Umowa na obsługę 10 dystrybutorów polegającej na uzupełnianiu worków na psie odchody. Wydział OŚ 11500,00 12.02.2020 16.12.2020
4286/2020 Sklep Meblowy LARGO zakup mebli dla sołectwa Drogoradz w ramach PBO Wydział OR 4074,06 12.02.2020 06.03.2020
3997/2020 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Dokończenie robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach - etap II w ramach zadania Przebudowa waiduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach Wydział TI 1466000,00 11.02.2020 15.06.2020
4042/2020 Tatjana Rymarczyk - Ferenc Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacja Wydział OŚ 3000,00 11.02.2020 31.12.2020
4043/2020 Alexiou Parys Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 11.02.2020 31.12.2020
4044/2020 Alicja Jaremko Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 11.02.2020 31.12.2020
4045/2020 Mirosław Barejsza Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 11.02.2020 31.12.2020
4001/2020 RIPARIA Piotr Siuda Usługi nadzoru nad pracami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej Wydział OŚ 8856,00 07.02.2020 15.12.2020
4063/2020 Powiat Policki - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wynajem lodowiska oraz wypożyczenie łyżew dla przedszkoli oraz uczniów szkół, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym Wydział OK 6600,00 06.02.2020 23.02.2020
4092/2020 Geosystem Olejnik, Walęcki, Woźniak 1) wznowieniu punktów granicznych działki nr 299/5 z obrębu 15-Police, 2) aktualizacji treści mapy zasadniczej dotyczącej działki nr 299/5 oraz działek sąsiednich nr 306/1 i 299/2 z obrębu 15-Police Wydział GG 4551,00 05.02.2020 10.04.2020
4029/2020 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn..: "Święto Niepodległości w Gdańsku" Wydział OK 5000,00 03.02.2020 30.11.2020
4030/2020 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. :"Wypoczynek z naszymi pasjami" Wydział OK 3000,00 03.02.2020 31.08.2020
4031/2020 Polski Związek Niewidowmych Koło Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn..: "W 2020-tym podążamy Jeleniogórskim Szlakiem Papieskim" Wydział OK 5000,00 03.02.2020 31.10.2020
3999/2020 Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet. Joanna Pawełka Umowa na przeprowadzanie zabiegów eutanazji ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Wydział OŚ 1500,00 03.02.2020 16.12.2020
4000/2020 Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet. Joanna Pawełka Umowa na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów. Wydział OŚ 9500,00 03.02.2020 16.12.2020
4002/2020 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie zabiegów eutanazji ślepych miotów bezdomnych zwierząt. Wydział OŚ 1500,00 03.02.2020 16.12.2020
4003/2020 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski Umowa na wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek i kastracji bezdomnych kotów. Wydział OŚ 9500,00 03.02.2020 16.12.2020
4125/2020 Polska Press Sp. z o.o. Wydania specjalnej strony promocyjnej na łamach bezpłatnego dodatku "Głos Polic". Wydział PW 22924,00 03.02.2020 31.12.2020
4127/2020 Studio Dragowo Mateusz Świstak Publikacja dwustronnicowego dodatku tematycznego w czasopiśmie "Powiat Policki" - wkładki "Między Nami" oraz osobnego dodatku "Między Nami" na portalu www. gminapolice.info Wydział PW 12001,00 03.02.2020 31.12.2020
4314/2020 Stowarzyszenie Policki uniwersytet Trzeciego Wieku Realizacja zadania "Aktywność fizyczna gwarancją zdrowia seniorów" Wydział OR 16100,00 01.02.2020 31.12.2020
4313/2020 Orange Polska S.A. Usługa Biznes Pakiet Fiber (światłowód) w świetlicy Rady Osiedla nr 6 w Policach Wydział OR 2923,71 01.02.2020 31.01.2022
4312/2020 Orange Polska S.A. Dostęp do internetu DSL w biurze Rady Osiedla nr 3 w Policach, przy ul. Piastów 2 Wydział OR 1270,59 01.02.2020 31.01.2022
4311/2020 Orange Polska S.A. Przyłączenie zakończenia sieci w biurze Rady Osiedla nr 3 w Policach przy ul. Piastów 2 Wydział OR 678,96 01.02.2020 31.01.2022
4068/2020 SPPK Sp. z o. o. Świadczenie usług w sprawie publicznego transportu zbiorowego Wydział SO 1732829,00 01.02.2020 31.12.2020
4013/2020 Uczniowski Klub Sportowy "DEFMAR" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego DEFMAR w roku 2020" Wydział OK 10000,00 31.01.2020 31.12.2020
4026/2020 Klub Sportowy "Rybak" w Trzebieży dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych" Wydział OK 15000,00 31.01.2020 31.12.2020
4027/2020 Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Biegam Bo Lubię w Gminie Police" Wydział OK 10000,00 31.01.2020 31.12.2020
4024/2020 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Tytan" Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja imprezy sportowej w roku 2020, zakup sprzętu do organizacji zawodów" Wydział OK 15000,00 30.01.2020 30.11.2020
4025/2020 Klub Sportowy Tanowia w Tanowie dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 roku" Wydział OK 85000,00 30.01.2020 31.12.2020
4309/2020 ITI Neovision S.A. Świadczenie usługi CANAL+ pakiet Nowy Comfort+ dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 839,79 29.01.2020 28.01.2022
4012/2020 Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szczecin Uczniowski Klub Sportowy dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla gimnastyczek artystycznych z Polic w 2020 roku" Wydział OK 5000,00 29.01.2020 31.12.2020
4011/2020 Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki oraz organizacja imprez sportowych". Wydział OK 75000,00 28.01.2020 31.12.2020
4022/2020 Klub Sportowy Hulk Team w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie zawodników kadry Narodowej BJJ przez Klub Sportowy Hulk Team Police" Wydział OK 15000,00 28.01.2020 31.12.2020
4023/2020 Atletyczny Klub Sportowy "Promień" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Sięgnij po sztangę, sięgnij po zdrowie" Wydział OK 70000,00 28.01.2020 31.12.2020
4028/2020 Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:"Harcerska Akcja Letnia 2020" Wydział OK 25000,00 28.01.2020 31.07.2020
4032/2020 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn..: "Organizowanie imprez kulturalnych, popularyzacja tradycji wojska polskiego, ochrony walorów historycznych ziemi polickiej, wychowanie patriotyczne". Wydział OK 48000,00 28.01.2020 31.12.2020
4039/2020 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej "Skarb" w Policach dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja imprez turystycznych, rajdów dla młodzieży szkolnej, organizacja zawodów na orientacje" Wydział OK 5000,00 28.01.2020 31.12.2020
4040/2020 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński w Szczecinie dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn..: "XXVIII Międzynarodowy Rajd Pieszy IVV/PTTK, XVII Integracyjny Rajd Niepełnosprawnych Intelektualnie - Puszcza Wkrzańska , XIX Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy" Wydział OK 5000,00 28.01.2020 29.11.2020
4136/2020 P.U.P. Trans- Net ul. Tanowska 8 Police Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu PET, makulatura, szkło ustawionych na terenie placówek szkolnych w Gminie Police. Wydział OŚ 11500,00 28.01.2020 15.12.2020
4009/2020 Uczniowski Klub Sportowy Fala" w Trzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie żeglarstwa oraz szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży" Wydział OK 15000,00 27.01.2020 31.12.2020
4010/2020 Uczniowski Klub Sportowy "Activ" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Gminny kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 2020" Wydział OK 7000,00 27.01.2020 31.12.2020
4019/2020 Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie i rozwój piłki siatkowej kobiet" Wydział OK 40000,00 27.01.2020 31.12.2020
4020/2020 Klub Sportów Walki Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Sport to zdrowie dzieci i młodzieży, poprzez zajęcia taekwon-do oraz kickboxingu" Wydział OK 15000,00 27.01.2020 31.12.2020
4021/2020 Fundacja Aktywne Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Organizacja biegów w ramach Policka Piętnastka" Wydział OK 13000,00 27.01.2020 10.09.2020
4035/2020 Niezależne Europejskie Stowarzyszenie Twórców "Nest-Art" w Trzebieży dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Plener Artystyczny 03.09.2020- 12.09.2020 - Inspiracje, Interpretacje - Trzebież 2020" Wydział OK 10000,00 27.01.2020 30.11.2020
4036/2020 Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Siadaj i pisz, miej oko na świat" Wydział OK 10000,00 27.01.2020 31.12.2020
4037/2020 Stwowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej w Szczecinie dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Pieśń Bielika. Przygotowanie produkcji filmu muzycznego z udziałem mieszkańców regionu" Wydział OK 7000,00 27.01.2020 01.10.2020
4149/2020 GISPartner sp. z o.o. usługa opieki technicznej dla iMap Wydział OR 12915,00 24.01.2020 31.12.2020
4052/2020 OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. asysta techniczna dla PSIP Wydział OR 20876,86 24.01.2020 31.12.2020
3983/2020 Gmina Dobra Umowa dotacji na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w Dobrej Wydział OŚ 506850,00 24.01.2020 31.12.2020
4008/2020 Uczniowski Klub Żeglarski "Bras" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Nauka żeglowania i utrzymania sprzętu żeglarskiego, X Mistrzostwa Polic w kajakarstwie turystycznym, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Polic oraz wycieczki kajakowe dla klas VIII szkół polickich" Wydział OK 40000,00 24.01.2020 31.12.2020
4016/2020 Stowarzyszenie Energy Gold Team Police w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie dzieci i młodzieży w Klubie Energy Gold Team Police" Wydział OK 15000,00 24.01.2020 31.12.2020
4018/2020 Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej "Grajcar" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Zapewnienie dostępu do strzelectwa w Gminie Police w 2020 roku" Wydział OK 20000,00 24.01.2020 31.12.2020
4007/2020 Integracyjny Uczniowski klub Pływacki "Wodnik" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie pływania wśród mieszkańców Gminy Police" Wydział OK 14000,00 23.01.2020 31.12.2020
4015/2020 Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Sportowy Rok z Dzikiem" Wydział OK 10000,00 23.01.2020 31.12.2020
4017/2020 Klub Pilkarski "Chemik Police" dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej" Wydział OK 416000,00 23.01.2020 30.06.2020
4033/2020 Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych w Trzebieży dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn..: "Spotkanie Pojazdów Militarnych" Wydział OK ,00 23.01.2020 31.03.2020
4034/2020 Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Integrowanie seniorów poprzez kulturę i sztukę" Wydział OK 15000,00 23.01.2020 30.12.2020
4059/2020 ARPEN Sp. jawna Police Dostawa art. biurowych do Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR (Wydział SM) 127970,10 22.01.2020 18.12.2020
4006/2020 Uczniowski Klub Sportowy "Champion" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Wydział OK 35000,00 22.01.2020 31.12.2020
4014/2020 Nauczycielski Klub Szachowy "Śmiały" w Policach dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: "XXXV Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Tadeusza Gniota" Wydział OK 1500,00 22.01.2020 28.04.2020
3971/2020 Drogowa Pracownia Projektowa "A3" - Justyna Roman, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Uniemyśl w ramach budowy dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież Wydział TI 26937,00 21.01.2020 21.04.2020
4301/2020 Bogmar-Meble S.C. meble biurowe Wydział OR 35325,60 21.01.2020 24.02.2020
3985/2020 ZODR w Barzkowicach prenumerata miesięcznika ZACHODNIOPOMORSKI MAGAZYN ROLNICZY Wydział GG 900,00 16.01.2020
3973/2020 Studio Lumire Piotr Cybulski Umowa na mycie samochodu służbowego. Wydział OŚ 1000,00 15.01.2020 16.12.2020
4330/2020 Studio LUMIRE w Policach Mycie samochodu służbowego Mercedes Benz Sprinter Wydział OR 1200,00 15.01.2020 18.12.2020
4097/2020 RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka wykonanie operatów szacunkowych Wydział GG 4612,50 15.01.2020 15.02.2020
4058/2020 HiCOPY S.C. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego:kopiarki, skanera,drukarki do SM Wydział SM 4858,50 14.01.2020 20.01.2020
3978/2020 INWAR Sp. z o.o. podział dz. 2280/3, 2713,1973/45 z obr.6-Police Wydział GG 8610,00 14.01.2020 30.06.2020
3980/2020 Katarzyna Sosnowska Modernizacja systemów grzewczych- przez mieszkańców Gminy Police- dotacja Wydział OŚ 3000,00 13.01.2020 31.12.2020
4319/2020 Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej Realizacja zadania "Klub Opiekuna edycja 2020" Wydział OR 18000,00 10.01.2020 31.12.2020
4318/2020 Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne Realizacja zadania "Z kultura i sztuką na ty" Wydział OR 9000,00 10.01.2020 31.12.2020
3998/2020 CONSULTA Profilaktyczne badania lekarskie członków OSP Wydział SO 5500,00 10.01.2020 31.12.2020
4118/2020 Jarosław Spirydowicz Realizacja projektu promocyjno-edukacyjnego "Zdrowe Police", który ma na celu przekazanie za pośrednictwem portalu iPolice.pl i powiązanego z nim profilu facebook, informacji na temat szeroko pojętego zdrowia. Wydział PW 27060,00 10.01.2020 31.12.2020
4119/2020 Jan Antoni Kłys Promocja Gminy Police na stronie internetowej "Magazynu Polickiego" Wydział PW 25008,00 10.01.2020 31.12.2020
4120/2020 Kurier Szczeciński Publikacja 12 artykułów w dzienniku "Kurier Szczeciński" Wydział PW 12000,00 10.01.2020 31.12.2020
4121/2020 Fundacja Forum Centrum Rozwoju i Promocji Publikacja w serwisie internetowym www.wiescipolickie.pl wszelkich wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Police Wydział PW 10008,00 10.01.2020 31.12.2020
4122/2020 Wydawnictwo "Dziennik Policki" Realizacja przez Wykonawcę polityki informacyjnej Urzędu Miejskiego w Policach w ramach serwisu internetowego Gminy Police - www.police.pl Wydział PW 60000,00 10.01.2020 31.12.2020
4123/2020 WIPMEDIA Monika Hałgas Rozbudowa i kompleksowa obsługa strony www.police.pl Wydział PW 60000,00 10.01.2020 31.12.2020
4124/2020 TV-PRESTO Barbara Frankowska Produkcja przez TV-Presto programu informacyjnego pod nazwą "Z życia gminy", jego emisja na antenie programu lokalnego oraz jego archiwizacja. Wydział PW 60000,00 10.01.2020 31.12.2020
4051/2020 ASG-EUPOS - GUGIK usługa do pomiarów GNSS RTK na 1 rok Wydział OR 700,00 09.01.2020 08.01.2021
4055/2020 STUDIO LUMIRE PIOTR CYBULSKI Mycie pojazdów służbowych SM. Wydział SM 1200,00 08.01.2020 31.12.2020
4056/2020 STOŁÓWKA MAJA UFNIARZ Posiłki regeneracyjne dla pracowników SM Wydział SM 1200,00 08.01.2020 31.03.2020
4057/2020 HiCOPY S.C. Umowa materiałowo serwisowa kserokopiarki SM Wydział SM 1000,00 08.01.2020 31.12.2020
4320/2020 Stowarzyszenie Polickie Amazonki Realizacja zadania "Rehabilitacja psychofizyczna w Oliwii" Wydział OR 10000,00 07.01.2020 30.09.2020
3970/2020 Lupar Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 620,00 03.01.2020 10.01.2020
4060/2020 P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR (Wydział DG, Wydział SM) 11000,00 03.01.2020 05.01.2021
3986/2020 Agora S.A. z siedzibą w Warszawie Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR (Wydział UA, Wydział GG) 8500,00 03.01.2020 18.12.2020
3988/2020 Krajowy Rejestr Długów Umowa o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. - korzystanie z usług KRD BIG S.A. w zakresie dopisywania informacji o dłużnikach. Wydział FN 1476,00 02.01.2020 31.12.2020
3969/2020 Mirosław Wierzbicki Umowa na świadczenie usługi polegającej na utrzymaniu dyspozycyjności na cele związane z ochroną zwierząt gospodarskich. Wydział OŚ 5400,00 02.01.2020 16.12.2020
4004/2020 Miejski Ośrodek Kultury w Policach dotacja na realizację zadań bieżących MOK w Policach Wydział OK 4060000,00 02.01.2020 31.12.2020
4005/2020 Biblioteka im. M.Skłodowskiej-Curie w Policach dotacja na realizację zadań bieżących dla Biblioteki w Policach Wydział OK 1524600,00 02.01.2020 31.12.2020
4342/2020 HiCopy S.C. J. Dankiewicz, S. Bereś usługa serwisowa kopiarko-drukarki Wydział OR 13000,00 02.01.2020 31.12.2020
4341/2020 Alicja Grygorcewicz Sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 7 w Policach Wydział OR 7800,00 02.01.2020 31.12.2020
4340/2020 Małgorzata Kalinowska Sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 3 Policach Wydział OR 21600,00 02.01.2020 31.12.2020
4338/2020 Jadwiga Szyjkowska Sprzątanie pomieszczeń w Radzie Osiedla Nr 2 w Policach Wydział OR 1950,00 02.01.2020 31.12.2020
4337/2020 Daniel Tkacz Prace konserwatorskie w Radzie Osiedla Nr 3 w Policach Wydział OR 5400,00 02.01.2020 31.12.2020
4336/2020 KJM-BISS Sp. z o.o. Sp. K. świadczenie usług pogotowia lokatorskiego dla Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 29782,00 02.01.2020 31.12.2020
4334/2020 TAKSA Hubert Furmańczyk wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się przy świetlicy sołeckiej w Przęsocinie Wydział OR 1700,00 02.01.2020 15.12.2020
4332/2020 Miejski Ośrodek Kultury w Policach prowadzenie zajęć przez instruktorów w sołectwie Trzebież Wydział OR 16500,00 02.01.2020 31.12.2020
3972/2020 Airly Sp. z o.o. Zapewnienie usługi monitoringu, udostępnieniu aplikacji mobilnej oraz prezentacji wyników pomiarów dokonywanych przez 16 szt. czujników rozmieszczonych na terenie gminy Police. Wydział OŚ 12915,59 02.01.2020 31.12.2020
4321/2020 Logonet Sp. z o.o. Udzielenie licencji na korzystanie z s BIPLO i świadczenie usług BIPLO. Wydział OR 7011,00 02.01.2020 31.12.2020
4308/2020 RAM-INT Serwis Krzysztof Bieliński Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisowych w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego. Wydział OR 15000,00 02.01.2020 31.12.2020
4307/2020 Wilczek&Wilczek Administrowanie węzłem internetowym Urzędu Miejskiego w Policach. Wydział OR 30000,00 02.01.2020 31.12.2020
4306/2020 Zakład Systemów Informatycznych Sigid Sp. z o.o. Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług w zakresie przedłużonej gwarancji programów. Wydział OR 15234,78 02.01.2020 31.12.2020
4305/2020 AS ZSK Andrzej Szepe Objęcie nadzorem konserwacyjnym oprogramowania produkcji firmy AS ZSK Wydział OR 676,50 02.01.2020 31.12.2020
4304/2020 Doskomp Sp. z o.o. Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego Centralny Rejestr VAT i Fakturowanie. Wydział OR 6088,50 02.01.2020 31.12.2020
4303/2020 Vectra S.A. Internet 50/50Mbps wraz z pulą 32 adresów IP Wydział OR 17564,40 02.01.2020 31.12.2020
4302/2020 Vectra Investment Sp. z o.o. Najem włókien światłowodowych. Wydział OR 28767,24 02.01.2020 31.12.2020
4300/2020 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny, Koło Pomocy Chorym na Fenyloketonurię Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Opieka i pomoc chorym na fenyloketonurię” Wydział OR 4469,00 02.01.2020 31.12.2020
4364/2020 Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia" w Policach dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 180000,00 02.01.2020 31.12.2020
4365/2020 Niepubliczny Żłobek "Bajkolandia" w Policach dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 180000,00 02.01.2020 31.12.2020
4398/2020 Centrum Edukacyjne "Urwisek", Niepubliczny Żłobek "Urwisek" w Policach dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek , z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 108000,00 02.01.2020 31.12.2020
4399/2020 Centrum Edukacyjne "Urwisek", Niepubliczny Żłobek "Urwisek" w Policach dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 180000,00 02.01.2020 31.12.2020
4400/2020 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Policach dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 93600,00 02.01.2020 31.12.2020
4401/2020 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Niekłończycy dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 216000,00 02.01.2020 31.12.2020
4402/2020 Niepubliczny Żłobek "Skarb Malucha" w Policach dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobek, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydział OK 216000,00 02.01.2020 31.12.2020
4339/2020 Danuta Pytel Sprzątanie pomieszczeń Rady Osiedla Nr 5 w Policach Wydział OR 9163,00 01.01.2020 31.12.2020
4335/2020 TRANS-NET SA wywóz odpadów komunalnych ze świetlic jednostek pomocniczych Gminy Police Wydział OR 4561,01 01.01.2020 31.12.2020
4333/2020 Krystyna Paszek utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Pilchowie Wydział OR 14880,00 01.01.2020 31.12.2020
4329/2020 VECTRA S.A. z siedzibą w Gdyni Świadczenie usługi telewizji kablowej i internetu w Klubie Seniora działającego przy Radzie Osiedla nr 5 w Policach Wydział OR 2586,96 01.01.2020 31.12.2021
4327/2020 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Realizacja zadania "Mieszkanie Chronione Wpierane" Wydział OR 230000,00 01.01.2020 31.12.2020
4326/2020 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny Realizacja zadania "Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych" Wydział OR 100000,00 01.01.2020 31.12.2020
4325/2020 Polickie Stowarzyszenie Abstynentów Ostoja Realizacja zadania "Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin" Wydział OR 21500,00 01.01.2020 31.12.2020
4324/2020 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów Realizacja zadania "Prowadzenie hospicjum domowego i stacjonarnego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych" Wydział OR 46000,00 01.01.2020 31.12.2020
4323/2020 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty ZCH Police Realizacja zadania "Integracja środowiska emerytów i rencistów" Wydział OR 7200,00 01.01.2020 31.12.2020
4310/2020 Orange Polska S.A. Usługa dostępu do Internetu DSL w podległych komórkach Urzędu Miejskiego w Policach Wydział OR 8790,36 01.01.2020 31.12.2021
3984/2020 SPPK Sp. zo.o. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Wydział SO 195242,00 01.01.2020 31.01.2020
3989/2020 InterRisk TU S.A. Ubezpieczenie mienia i sprzętu komputerowego: 4 jednostki OSP Wydział SO 342,69 01.01.2020 31.12.2020
3990/2020 InterRisk TU S.A. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - członkowie OSP i młodzieżówka Wydział SO 396,00 01.01.2020 31.12.2020
3991/2020 InterRisk TU S.A. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - strażacy Wydział SO 1500,00 01.01.2020 31.12.2020
3992/2020 ZDiTM Realizacja programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dot. SKR Wydział SO 70000,00 01.01.2020 31.12.2020
3993/2020 TRANS-NET Wywóz nieczystości stałych OSP Police Wydział SO 687,00 01.01.2020 31.12.2020
3994/2020 TRANS-NET wywóz nieczystości stałych OSP Trzebież Wydział SO 343,49 01.01.2020 31.12.2020
3995/2020 ZDiTM Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Wydział SO 1425000,00 01.01.2020 31.12.2020
4285/2020 AS Consulting Sp. z o.o. świadczenie usługi internetowej w sołectwie Trzeszczyn Wydział OR 480,00 01.01.2020 31.12.2020
4284/2020 Orange SA dostęp do internetu DSL Wydział OR 5431,68 01.01.2020 31.12.2021
4694/2020 Orange SA dostęp do internetu DSL dla sołectwa Drogoradz Wydział OR 678,96 01.01.2020 31.12.2021
4693/2020 Orange SA dostęp do internetu DSL dla sołectwa Drogoradz Wydział OR 678,96 01.01.2020 31.12.2021
4633/2020 Wiesław Nowak Dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 31674,13 01.01.2020 31.12.2020
4634/2020 Witold Lewandowski Dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 31674,13 01.01.2020 31.12.2020
4635/2020 Marian Wróblewski Dozorowanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 31674,13 01.01.2020 31.12.2020
4636/2020 Dariusz Trojanowski Sprzątanie targowiska gminnego w Policach Wydział DG 21582,00 01.01.2020 31.12.2020
4637/2020 Józef Bieliński Zbiórka i segregowanie makulatury na targowisku gminnym w Policach Wydział DG 18055,32 01.01.2020 31.12.2020
4643/2020 Jarosław Królak Prowadzenie (administrowanie) targowiska gminnego w Policach Wydział DG 110386,51 01.01.2020 31.12.2020
3964/2019 Rotowski Piotr Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 1990,00 16.12.2019 31.12.2019
3965/2019 Marcin Antoniewicz Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 16.12.2019 31.12.2019
3966/2019 Nowak Eryka Anna Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 1990,00 16.12.2019 31.12.2019
3967/2019 Przemysław Przygoda Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 2763,33 16.12.2019 31.12.2019
3968/2019 Agnieszka Lagierko Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 16.12.2019 31.12.2019
3974/2019 Trans-Net S.A. Realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomosci zamieszkałych i nieruchomości mieszanych. Wydział GO 3871000,00 16.12.2019 30.06.2020
3933/2019 Usługi Transportowe i Budowlane Bolczak Łukasz, Wykonanie robót remontowych na terenie świetlicy wiejskiej w Przęsocinie przy ul. Centralnej 20a (wymiana zewnętrznej instalacji KS od budynku do zbiornika bezodpływowego wraz z uporządkowaniem terenu) Wydział TI 5535,00 13.12.2019 18.12.2019
3932/2019 Grupa Inwestorów: Krystyna i Ryszard Białek, Barbara i Andrzej Białek, Ireneusz Sozański, Katarzyna Opiekulska, Wojciech Plewik, Agnieszka Flis, firma CASA LIBERA Sp. z o.o. w organizacji Odpłatne przekazanie na rzecz Gminy Police odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w gminnej działce drogowej nr 139 (ul. Warszewska i w gminnej działce drogowej nr 131/15 (ul. Widokowa) w m. Pilchowo Wydział TI 60000,00 12.12.2019 18.12.2019
3962/2019 osoba fizyczna Koordynacja projektu pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police" RPZP.04.08.00-32-A00/17 Wydział OŚ 1041,31 12.12.2019 16.12.2019
3963/2019 osoba fizyczna Koordynacja projektu pn.„Waloryzacja przyrodnicza gminy Police" RPZP.04.08.00-32-A00/17 Wydział OŚ 1041,31 12.12.2019 16.12.2019
3931/2019 Blue-Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska, Wykonanie dwóch sztuk tablic promujących projekt Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach Wydział TI 5000,00 11.12.2019 16.12.2019
3934/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Dokończenie robót budowlanych związanych z Rozbudową wiaduktu drogowego w ciągu ulicy kuźnickiej w Policach Wydział TI 270600,00 11.12.2019 30.12.2019
3935/2019 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Wykonanie robót budowlano-remontowych w świetlicy RO 2 - Stare Miasto w Policach przy ul. Konopnickiej 2 Wydział TI 2460,00 11.12.2019 18.12.2019
3975/2019 Aleksandra Korotkiewicz Koordynacja projektu Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach Wydział TI 1807,00 11.12.2019
3976/2019 Ewa Chmielewska Koordynacja projektu Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach Wydział TI 1807,00 11.12.2019
3936/2019 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zakup 5 szt. mundurów dla OSP Tatynia Wydział SO 10000,00 05.12.2019 09.12.2019
3939/2019 Blue Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska Projekt i wykonanie toreb wielokrotnego użytku z zamkiem i logo Gminy Police w ilości 102 szt. Wydział GO 2039,00 04.12.2019 13.12.2019
3938/2019 Drukarnia Profi Druk Sp. z o.o. Projekt i wydruk 5 tys. kalendarzyków dotyczących segregowania Wydział GO 1060,26 03.12.2019 10.12.2019
3950/2019 RENOMA wycena Nieruchomości Teresa Myłka sporządzenie operatów szacunkowych dla ustalenia renty planistycznej Pilchowo dz. 141/76, Trzeszczyn dz. 305/17, 338/8 Wydział GG 2952,00 02.12.2019 12.12.2019
3922/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. Wykonanie robót budowlanych związanych z montażem 10-stanowiskowego stojaka na rowery w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach Wydział TI 5619,75 29.11.2019 16.12.2019
3928/2019 RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka sporządzenie operatów szacunkowych dla działek nr 62/2, 62/5, 62/8 i 61/3 z obrębu 12-Police - odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne. Wydział GG 1476,00 29.11.2019 13.12.2019
3947/2019 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. dla dz. 1937/145 obr.15-Police Wydział GG 29.11.2019
3946/2019 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. dla dz. 280/63 z obr.8 Police Wydział GG 29.11.2019
3945/2019 Starostwo Powiatowe wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. dla dz. 280/64z obr.8 Police Wydział GG 29.11.2019
3944/2019 Starostwo Powiatowe w Policach wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewid. dla dz. 3270/16 z obr. 8 Police Wydział GG 29.11.2019
3943/2019 Starostwo Powiatowe w Policach mapa zasadnicza dla dz. 280/63, 280/64, 3270/16 z obr. 8 Police Wydział GG 29.11.2019
3891/2019 Blue-Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska, Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w ramach projektu Budowa węzła przesiadkowego przy Placu Chrobrego" Wydział TI 1599,00 27.11.2019 30.11.2019
3920/2019 Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn..:"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku" Wydział OK 2400,00 25.11.2019 31.12.2019
3921/2019 Klub Sportowy "Tanowia" w Tanowie dotacja na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 2019" Wydział OK 9600,00 25.11.2019 31.12.2019
3961/2019 Piotr Siuda RIPARIA Piotr Siuda Wykonanie inwentaryzacji dendroflory na terenach działek o nr ewid.: 62/8, 61/8, 60/8 61/5, 62/5, 63/7, 101/5, obręb nr 12 Police, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Police w rejonie ul. Asfaltowej na cele ulicy dojazdowej Wydział OŚ 3075,00 22.11.2019 10.12.2019
3914/2019 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 270,00 21.11.2019 28.11.2019
3907/2019 FLAT-BUD Krzysztof Kamiński Wykonanie robót remontowych w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Kościuszki 34A w Trzeszczynie Wydział TI 7954,00 20.11.2019 06.12.2019
3919/2019 Fundacja Aktywne Police dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:"Zimowy wyścig rowerowy przełajowy 2019". Wydział OK 3000,00 20.11.2019 20.11.2019
3937/2019 Kazar Polska Sp. z o.o. zakup 30 koszy do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kształcie kredek. Wydział GO 32767,20 20.11.2019 10.12.2019
3953/2019 Klub Piłki Siatkowej "Chemik Police" S.A świadczenie usługi pn. "Promocja Gminy Police poprzez sport zakwalifikowany w najwyższej klasie rozgrywkowej - dyscyplina siatkówka" Wydział OK 250000,00 19.11.2019 31.05.2020
3890/2019 STRZELEC MIROSŁAW Strzelec Mirosław, Wymiana odcinka nieszczelnej wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu siedziby Rady Osiedla nr 1 w Mścięcinie przy ul. Nadbrzeżnej 43/A w Policach Wydział TI 700,00 18.11.2019 25.11.2019
3908/2019 Zakład Ogólnobudowlany Norbert Sil Wykonanie robót budowlanych w toalecie budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach - udrożnienie odpływu ścieków wraz z wymianą podtynkowego odcinka uszkodzonej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Wydział TI 1845,00 18.11.2019 02.12.2019
3918/2019 Starostwo Powiatowe w Policach, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Wypisy i wyrysy z mapy ewidencyjnej dla działek z obrębu 3-Police i 7-Police Wydział GG 1500,00 18.11.2019
3917/2019 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wycena lokalu mieszkalnego 10-Police ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7 Wydział GG 307,50 15.11.2019 09.12.2019
3930/2019 SmartGrawer projekt i produkcja 3 statuetek dotyczących ekologii Wydział GO 108,56 13.11.2019 30.11.2019
3396/2019 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski, Wykonanie okresowych badań stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynkach gminnych - świetlice Rad Sołeckich na terenie gminy i Rad Osiedli w Policach Wydział TI 1439,10 12.11.2019 10.12.2019
3398/2019 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski, Wykonanie okresowych badań stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynku Urzędu Miejskiego w Policach i w budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach Wydział TI 799,50 12.11.2019 10.12.2019
3400/2019 Usługi Ogólnobudowlane i Sprzętowe Władysław Borowski, Wykonanie robót budowlanych - budowa ogrodzenia terenu przy wyjściu z ogrzewalni schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach w ramach zadania Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych Wydział TI 11413,17 12.11.2019 16.12.2019
3915/2019 Pracownia Projektowa ARCHITEKT Magdalena Jacobson-Ostrowska oświadczenia o samodzielności lokali (7 lokali) Wydział GG 3500,00 08.11.2019 16.12.2019
3929/2019 RENOMA WYCENA NIERUCHOMOŚCI Teresa Myłka sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących wartości nieruchomości przejętych pod drogi publiczne Wydział GG 2952,00 07.11.2019 05.12.2019
3909/2019 Danuta Nawrocka Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 06.11.2019 31.12.2019
3910/2019 Czesława Ograczyk Modernizacja systemów drzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 06.11.2019 31.12.2019
3911/2019 Anna Narkun Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 06.11.2019 31.12.2019
3912/2019 Wioleta Umiastowska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 06.11.2019 31.12.2019
3913/2019 Katarzyna Konarska Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 06.11.2019 31.12.2019
3377/2019 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia Budowa drogi od ul. Gunickiej w m. Tanowo w kierunku m. Węgornik Wydział TI 5000,00 04.11.2019 20.12.2019
3525/2019 Mieczysława Piechocka wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na wznowieniu odcinków granic działki nr 127 z obrębu Tanowo na wspólnych odcinkach z działkami 141/1 i 130 z obrębu Tanowo Wydział GG 1600,00 04.11.2019 16.12.2019
3524/2019 Magdziak Julian Aktualizacja operatów szacunkowych z dnia 12.04.2091r. dotyczących wyceny działek Gminy Police i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA Wydział GG 2214,00 04.11.2019 19.11.2019
3523/2019 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak Wyceny lokali mieszkalnych, wycena działek w celu ustalenia stawki procentowej i opłaty rocznej. Wydział GG 5781,00 04.11.2019 02.12.2019
3401/2019 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, Wykonanie robót budowlanych w gminnym budynku przy ul. Portowej 5 w Trzebieży w ramach zadania Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej Wydział TI 98700,00 04.11.2019 18.12.2019
3503/2019 AM Firma Reklamowa Maria Albrecht wykonanie gadżetów z logo Gminy Police Wydział GO 3985,50 04.11.2019 29.11.2019
3502/2019 Blue-Box agencja reklamowa Izabela Baranowska Wykonanie gadżetów z logo Gminy Police Wydział GO 7060,00 04.11.2019 29.11.2019
3863/2019 Zakład Usługowy SOLUS Marcin Walczak, Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn.: " Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I " Wydział TI 7380,00 04.11.2019 20.12.2019
3371/2019 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie przeniesienia zwierząt wolno żyjących na tereny zurbanizowane. Wydział OŚ 650,00 31.10.2019 11.11.2019
3374/2019 Agencja Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Sp. K. , Pełnienie prewencyjnych czynności ochrony mienia stanowiącego własność Gminy Police na terenie zaplecza placu budowy przy ul. Kuźnickiej w Policach Wydział TI 5289,98 31.10.2019 11.11.2019
3375/2019 Blue-Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska, Wykonanie i montaż dwóch sztuk tablic pamiątkowych w ramach projektu Budowa dróg rowerowych w Policach w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów przemysłowych - etap II Wydział TI 2324,39 31.10.2019 18.11.2019
3376/2019 Blue-Box Agencja Reklamowa Izabela Baranowska, Wykonanie czterech sztuk tablic promujących projekt Budowa dróg rowerowych w Policach Wydział TI 4532,86 31.10.2019 18.11.2019
4227/2019 Stefan Sałapa przewóz i opieka w czasie transportu uczniów niepełnosprawnych na trasie Police-Szczecin Wydział OK 20250,00 31.10.2019 26.06.2020
3363/2019 Enea Operator Sp. z o.o. Przyłączenie instalacji Klienta w obiekcie budynek administracyjno-biurowy zlokalizowany w Trzebieży, ul. Portowa 5 do sieci ENEA Operator z mocą przyłączeniową o wartości 16kW na napięciu 0,4 KV Wydział TI 1294,75 30.10.2019 30.10.2019
3372/2019 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, Wykonanie robót elektrycznych w budynku świetlicy wiejskiej w Drogoradzu nr 51 - wymiana uszkodzonej linii kablowej zasilającej budynek w energię elektryczną Wydział TI 1845,00 30.10.2019 12.11.2019
3373/2019 BESAN Beata Nowak , Wykonanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantem wewnętrznym w budynku schroniska dla bezdomnych przy ul. Fabrycznej w Policach Wydział TI 1968,00 29.10.2019 30.11.2019
3421/2019 Pracownia Psychoterapii i Profilaktyki zajęcia warsztatowo-seminaryjne z zakresu uzależnień Wydział OR 2400,00 28.10.2019 15.12.2019
3370/2019 Elektromechanika Pojazdowa Piotr Kopczyński Zlecenie przeprowadzenia kontroli samochodu służbowego. Wydział OŚ 190,00 25.10.2019 15.11.2019
3894/2019 Rzeczoznawca Majatkowy Władysław Górka operaty szacunkowe lokali mieszkalnych Wydział GG 1906,50 25.10.2019 02.12.2019
3916/2019 Rzeczoznawca majątkowy Władysław Górka Wycena lokali mieszkalnych 15-Police yl. Boh. Westerplatte 24; 8-Police ul. Dolna 3; 12-Police ul. Palmowa 24 Wydział GG 1906,50 25.10.2019 02.12.2019
3369/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia nielegalnych odpadów przy ul. Sienkiewicza w Policach Wydział OŚ 2347,92 24.10.2019 06.11.2019
3290/2019 Usługi Transportowe i Budowlane Bolczak Łukasz, Wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w m. Przęsocin polegających na przebudowie dachu głównego, kominów oraz ścian szczytowych poddasza Wydział TI 154266,60 23.10.2019 16.12.2019
3365/2019 Usługi Hydrauliczno-Gazowe Mirosław Strzelec, Wykonanie okresowych badań stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach użytkowanych przez rady sołeckie i rady osiedli w Policach Wydział TI 1440,00 23.10.2019 30.11.2019
3849/2019 Trans-Net SA Przegląd samochodu pożarniczego OSP Trzebież (Jelcz) Wydział SO 248,00 23.10.2019 08.11.2019
3364/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET, Dostawa i montaż 2 sztuk zadaszonych parkingów "Bike and Ride wraz ze stacjami naprawczymi" w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w kierunku m. Trzebież Wydział TI 68393,62 22.10.2019 20.12.2019
3366/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET, Wykonanie robót ziemnych w obrębie działki 368/1 przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy w ramach zadania Budowa Postoju Leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy Wydział TI 106500,00 21.10.2019 31.10.2019
3367/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET, Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I Wydział TI 767659,97 21.10.2019 13.12.2019
3422/2019 AT Computers Usługa UTM Security Pack oraz opcja Next Bussines Day dla urządzenia Netasq Stormshield SN510 Wydział OR 3953,11 21.10.2019 20.10.2020
3362/2019 Agencja Ochrona Juwentus Sp. z o.o. Sp. K. , Pełnienie prewencyjnych czynności ochrony mienia stanowiącego własność Gminy Police na terenie zaplecza placu budowy w Policach przy ul. Kuźnickiej w związku z zadaniem Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach Wydział TI 6876,98 18.10.2019 01.11.2019
3359/2019 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, Wykonanie robót budowlanych w budynku oświatowym przy ul. S. Batorego 3 w Policach w ramach zadania "Przebudowa pomieszczeń w budynku oświatowym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach" Wydział TI 43453,51 17.10.2019 13.12.2019
3360/2019 Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Muszyński, Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie OSP w Tanowie w ramach zadania "Przebudowa remizy OSP w Tanowie" Wydział TI 17228,00 17.10.2019 13.12.2019
3361/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET, Budowa drogi z płyt betonowych od ulicy Gunickiej w m. Tanowo w kierunku m. Węgornik Wydział TI 3042949,62 17.10.2019 30.06.2020
3357/2019 Pracownia Przyrodnicza Sosenka Swietłana Jankowska Wykonanie opinii w zakresie gospodarki odpadami. Wydział OŚ 1230,00 15.10.2019 12.12.2019
3424/2019 Firma Handlowo - Usługowa Jan Klimek przygotowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Siedlice Wydział OR 3700,00 15.10.2019 18.10.2019
3501/2019 EKO 24 Barbara Plewko demontaż wyrobów z azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Police Wydział GO 2120,80 15.10.2019 15.10.2019
3354/2019 STRZELEC MIROSŁAW - Mirosław Strzelec, Wymiana kotła gazowego w siedzibie Rady Osiedla nr 3 Jasienica przy ul. Piastów 2 w Policach Wydział TI 2200,00 14.10.2019 31.10.2019
3355/2019 Usługi Elektryczne Dominik Anyszewski, Wymiana niesprawnych lamp oświetlenia w budynku świetlicy w Drogoradzu oraz naprawa uszkodzonego oświetlenia zewnętrznego Wydział TI 1900,00 14.10.2019 21.10.2019
3358/2019 Projektowanie, Nadzory, Ekspertyzy Stanisław M. Kamiński, Sprawowanie nadzoru autorskiego na realizację zamówienia pn.: "Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach" Wydział TI 11070,00 14.10.2019 15.12.2019
3862/2019 Kancelaria Biegłych Rewidentów "Profit" Stanuch i Partnerzy Weryfikacja prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przez SPPK Sp. z o.o. za rok 2018. Wydział SO 3690,00 14.10.2019 22.10.2019
3903/2019 RENOMA Wycena Nieruchomości operat szacunkowy dla ustalenia renty planistycznej Wydział GG 1476,00 14.10.2019 31.10.2019
3865/2019 Klaudia Borawska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 22, 24 w Policach Wydział OR 280,00 11.10.2019 14.10.2019
3356/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej " Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia porzuconych odpadów przy ul. Kościuszki w Policach Wydział OŚ 2233,44 10.10.2019 30.10.2019
3848/2019 SPPK Sp. z o.o. Świadczenie usług transportowych, dodatkowa komunikacja gminna w związku z Dniem Wszystkich Świętych Wydział SO 6500,00 10.10.2019 03.11.2019
3350/2019 FDO Spółka z o.o. Wykonanie warstwy ścieralnej SMA wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania "Rozbudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Kuźnickiej w Policach" Wydział TI 319800,00 09.10.2019 31.10.2019
3353/2019 Policki Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji i Sprzątania Andrzej Stęczniewski, Wykonanie dezynsekcji namiotu płóciennego używanego przez osoby bezdomne podczas realizacji zadania Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych Wydział TI 300,00 08.10.2019 14.10.2019
3949/2019 GG.2762.135.2019 publikacja wyciągów z ogłoszeń o przetargach Wydział GG 08.10.2019 10.10.2019
3948/2019 AGORA SA publikacja wyciągów z ogłoszeń Wydział GG 2779,80 08.10.2019 10.10.2019
3348/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej " Tran-Net" S.A. Wykonanie przeglądu technicznego w samochodzie służbowym. Wydział OŚ 99,00 07.10.2019 22.10.2019
3351/2019 Specjalistyczne Usługi Budowlane Piotr Dereń, Wykonanie ekspertyzy budowlano-mykologicznej dotyczącej stanu technicznego elementów konstrukcji budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin" Wydział TI 9840,00 07.10.2019 21.10.2019
3352/2019 Usługi Budowlane i Sprzętowe Władysław Borowski, Wykonanie tymczasowej rampy przy budynku świetlicy wiejskiej w Przęsocinie dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich w ramach zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin" Wydział TI 5000,00 07.10.2019 11.10.2019
3855/2019 Usługi Kominiarskie Józef Włodarski Okresowe badanie stanu technicznego i prawidłowości podłączeń przewodów kominowych w budynkach gminnych Wydział SO 1230,00 07.10.2019 30.11.2019
3854/2019 Usługi hydrauliczno-gazowe Mirosław Strzelec Przegląd pieców gazowych oraz okresowych badań stanu technicznego i szczelności instalacji gazowej w budynkach gminnych Wydział SO 1000,00 07.10.2019 30.11.2019
3349/2019 ASG-EUPOS - GUGIK serwis do pomiarów GNSS na 1 tydzień Wydział OR 25,20 04.10.2019 10.10.2019
3829/2019 PHU JANTAR Police przygotowanie konsumpcji na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 10.10.2019 r. Wydział OK 3000,00 04.10.2019 10.10.2019
3430/2019 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty ZCH Police Realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Lekcja historii w plenerze” Wydział OR 5000,00 03.10.2019 31.12.2019
3344/2019 "Lupar" Ryszard Czeraszkiewicz Zlecenie na przeniesienie zwierząt wolno żyjących na tereny niezurbanizowane. Wydział OŚ 1570,00 03.10.2019 17.10.2019
3345/2019 AM Firma Reklamowa Maria Albrecht Zlecenie na kredki 6 szt. w opakowaniu (ze znakowaniem 1 kolor 1 szt.) - w ilości 750 szt. opakowań oraz kolorową kredę 15 szt. w koszyczku (bez znakowania) – w ilości 62 szt. opakowań, do wykorzystania w trakcie Akcji „Posadź z nami tulipany” – policki tydzień sadzenia tulipanów. Wydział OŚ 1546,74 03.10.2019 14.10.2019
3346/2019 Mirosława Butryn Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacje Wydział OŚ 3000,00 03.10.2019 31.12.2019
3347/2019 Artur Błażejak Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police-dotacja Wydział OŚ 3000,00 03.10.2019 31.12.2019
3904/2019 Rzeczoznawca Majątkowy Julian Magdziak operaty szacunkowe dz. 3270/16, 280/63, 280/64 (obr.8-Police), 56/5 (obr.12-Police) Wydział GG 1722,00 03.10.2019 04.11.2019
3905/2019 Architektura Wycena Nieruchomości Anita Wszołkowska oświadczenia o samodzielności loklai Wydział GG 2214,00 02.10.2019 14.11.2019
3426/2019 IT Premium B.Bęski, P.Szałkewicz sp.J. Szczecin Dostawa komputerów, laptopów, drukarek dla urzędu Miejskiego w Policach. Wydział OR 88372,00 01.10.2019 15.10.2019
3530/2019 Anita Wszołkowska-Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pn. Architektura Wycena Nieruchomości Oświadczenia o samodzielności lokali (szt. 18) i inwentaryzacje lokali (szt. 5). Wydział GG 8118,00 01.10.2019 14.11.2019
3263/2019 Enea Operator Sp. z o.o. Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanym w m. Police ul. Józefa Piłsudskiego dz. 2652/1 do sieci ENEA (moc 4kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 323,69 30.09.2019 30.06.2021
3269/2019 Enea Operator Sp. z o.o. Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie szafki oświetleniowej zlokalizowanym w m. Police, ul Siedlecka dz. 2274/6 do sieci ENEA (moc 12kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 971,06 30.09.2019 20.04.2020
3270/2019 Enea Operator Sp. z o.o. Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie szafki oświetleniowej zlokalizowanym w m. Police, ul Józefa Piłsudskiego dz. 2652/1 do sieci ENEA (moc 12kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 971,06 30.09.2019 30.06.2021
3271/2019 Enea Operator Sp. z o.o. Przyłączenie instalacji klienta w obiekcie: zasilanie systemu informacji pasażerskiej zlokalizowanym w m. Police ul. Siedlecka dz. 2274/6 do sieci ENEA (moc 5kW, napięcie 0,4kV) - SKM Wydział TI 404,61 30.09.2019 20.04.2020
3368/2019 Pracownia Przyrodnicza Sosenka Switłana Jankowska Zlecenie wykonania ekspertyzy dendrologicznej dla łącznie 2 drzew, w tym: 1)jednego drzewa z gatunku robinia akacjowa rosnącego w ciągu drogi gminnej - ul. Mazurska w Policach, w granicach działki o nr ewid. 2699/3 Police, obręb ewid Nr 10 Police; 2) jednego drzewa z gatunku buk zwyczajny rosnącego w ciągu drogi gminnej – ul. Lipowa w Tanowie, w granicach działki o nr ewid. 171, obręb ewid. Tanowo Wydział OŚ 1845,00 30.09.2019 21.10.2019
3322/2019 PROMAR Marcin Rybakiewicz, Sprawowanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia "Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap II (odcinek od granicy miasta Polic do miejscowości Niekłończyca" Wydział TI 32472,00 27.09.2019 29.05.2020
3329/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A. Zlecenie usunięcia porzuconych odpadów przy ul. Piotra i Pawła Wydział OŚ 537,80 26.09.2019 15.10.2019
3267/2019 VIA Projekt Łukasz Szawaryński, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Spacerowej do ośrodka żeglarskiego w ramach budowy dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież Wydział TI 38007,00 25.09.2019 31.03.2020
3321/2019 Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET, Wzmocnienie skarpy oraz wykonanie schodów zewnętrznych w ramach Budowy pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo Wydział TI 18507,05 25.09.2019 15.11.2019
3336/2019 Jan Maszorek Ustalenie stanu faktycznego i sporządzenie opinii techniczno - budowlanej dot. kontenera Wydział FN 1186,00 25.09.2019 16.10.2019
3328/2019 Szyldy Reklama Helena Jasiukiewicz Zlecenie naprawy tablicy informującej o zimowisku nietoperzy. Wydział OŚ 185,00 24.09.2019 08.10.2019
3534/2019 Rzeczoznawca majątkowy Julian Magdziak wycena lokalu wraz z gruntem Police ul. Zielona 29/4 Wydział GG 861,00 24.09.2019 21.10.2019
3888/2019 Aleksandra Wojciechowska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 1 w Pilchowie Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3887/2019 Natalia Stępień otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 2 w Trzeszczynie Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3886/2019 Aneta Kurzawska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 3 w Tanowie Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3885/2019 Beata Osiak otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 4 w Trzebieży Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3884/2019 Justyna Cholewińska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 5 w Niekłończycy Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3883/2019 Maria Tabisz otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 6 w Tatyni Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3882/2019 Barbara Kowalczyk otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 7 w Drogoradzu Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3881/2019 Agnieszka Puls otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 8 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3880/2019 Danuta Misiaczyńska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 9 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3879/2019 Izabela Kosikowska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 10 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3878/2019 Elżbieta Chomyszyn otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 11 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3877/2019 Iwona Niedźwiecka otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 12 w Przęsocinie Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3876/2019 Mirosław Szwagierczak otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 13 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3875/2019 Mieczysława Zinczuk otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 14 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3874/2019 Anna Siemek otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 15 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3873/2019 Wiesław Iwańczuk otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 16 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3872/2019 Małgorzata Czubala otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 17 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3871/2019 Małgorzata Szyłejko otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 18 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3870/2019 Wioleta Nowakowska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 19 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3869/2019 Jolanta Olszak otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 20 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3868/2019 Gabriela Maciejewska otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 21 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3867/2019 Emilia Lewczuk otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 23, 25 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
3866/2019 Irena Gańcza otwarcie i zamknięcie lokalu wyborczego nr 26 w Policach Wydział OR 280,00 24.09.2019 14.10.2019
4627/2019 Jarosław Dzioch Wykonanie prac elektrycznych na targowisku gminnym w Policach: zamontowanie nad pawilonami przewodu elektrycznego, zainstalowanie 12 gniazd oraz zabezpieczenie instalacji przed przeciążeniem Wydział DG 1430,00 24.09.2019 11.10.2019
3889/2019 Marta Kuberska sprzątanie pomieszczeń świetlicy sołeckiej w Tatyni Wydział OR 1095,00 23.09.2019 31.12.2019
3900/2019 RENOMA Wycena Nieruchomości Teresa Myłka operat szacunkowy dla służebności przesyłu Wydział GG 640,00 23.09.2019 10.10.2019
3895/2019 RENOMA Wycena Nieruchomości Teresa Myłka operat szacunkowy dla służebności przesyłu Wydział GG 640,00 23.09.2019 10.10.2019
3297/2019 OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. dodatkowe prace na usunięcie awarii z 10 września 2019 r. (20 roboczogodziny) Wydział OR 2460,00 20.09.2019