Zabytki Polic

Strona prezentująca zabytki na terenie gminy Police, wpisane
do rejestru zabytków oraz znajdujące się w dwóch ewidencjach

Zobacz zabytki na mapie »

Rejestr

Rejestr zabytków

Obiekty wpisane do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie na terenie gminy Police znajduje 20 obiektów wpisanych do rejestru.

Przeglądaj »

Wojewódzka

Wojewódzka ewidencja zabytków

Obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków zostały włączone do niej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na terenie gminy Police znajduje się obecnie 66 takich obiektów. Ponadto w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajduje się również 168 stanowisk archeologicznych połozonych na terenie gminy.

Przeglądaj »

Gminna

Gminna ewidencja zabytków

Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków zostały wyznaczone przez Burmistrza Polic w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na terenie gminy Police znajduje sie obecnie 208 takich obiektów.

Przeglądaj »